Корисні копалини Придністров'я » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Корисні копалини Придністров'я

Реферат Корисні копалини Придністров'я

Категория: Геология
про-гравійних порід по модулю крупності відповідно до вимог ГОСТу8736-93 відноситься до груп дрібних і середніх.

Об'ємна насипна масапіску знаходиться в межах 1,40-1.50 т/м 3 .

Розробка родовища.

Гірничо-геологічніумови залягання корисної копалини і фізико-механічні властивості порід Суклейскогопіщано-гравійного родовища, предопределелі безтранспортній системурозробки при виробництві розкривних робіт, із застосуванням крокуючогоекскаватора ЕШ-6/45, який володіє технологічною гнучкістю і параметрами.

Екскаваторна розробка(ЕШ-6/45) розкривних порід здійснюється одним уступом, з паралельнимпродвіганіем фронту робіт і внутрішнім отвалоообразованіем розкривних порід увироблений простір кар'єру.

При виробництві видобувнихробіт застосовується циклічно-технологічна схема: екскаватор ЕКГ-4, 6 -автосамосвал - переробна ДСФ.

Збагачення і переробкакорисної копалини.

Видобувається в кар'єрігірська маса переробляється на дробильно-сортувальної фабриці з наступноютехнологічною схемою:

гравійно-піщана породадоставляється з кар'єру автотранспортом на приймальний бункер;

- попереднєдроблення гірської маси в дробарці СМ-16Д;

- поділ іпопередня промивка піщано-гравійної суміші на грохотах; промивка гравіюфр.5-40мм в Коритної митті К-14;

поділ гравіюфр.5-40мм на грохотах по зерну фр.5-40мм на грохотах по зерну

фр.5-20мм і фр.20-40мм зополіскуванням;

транспортування гравіюфр.5-20 мм і 20-40мм конвеєрами на конусні склади. Піщана пульпа надходитьв зумпф, звідки землесосної установкою по трубопроводу подається на карту намивупіску, де відбувається скидання мулистих, глинистих і зневоднення піску.

Комплексне освоєнняродовища та екологічні заходи.

Рекультивація земель,порушених відкритими гірничими роботами, в даний час є однією знайголовніших проблем гірничодобувної промисловості.

Рекультиваціяздійснюється в два етапи: гірничо-технічний і біологічний. На першому етапіпроводиться засипка кар'єру розкривні породи, планування поверхні,формування відкосів, робота по усуненню нерівностей. Після стабілізаціїпокладених порід на них наносять грунтово-рослинний шар.

На підприємстві при виконаннігірничо-технічної рекультивації використовується крокуючий екскаватор ЕШ-6/45,який виробляє переекскавацію розкривних порід з укладанням їх у виробленийпростір кар'єра, з подальшою грубої плануван ровкой.

Біологічний етапрекультивації включає здійснення агротехнічних і фітомеліоративназаходів, спрямованих на відновлення грунтових процесів і забезпечуютьвідновлення родючості грунтів. Перші два-три роки некультівірованний ділянкурекомендується використовувати під багаторічними травами. Даний вид рекультиваціївиконується сільськогосподарськими предріятій.

В залежності відхарактеру земельних ділянок підприємством рекультивованих землі передаютьсяколишнім землекористувачам для використання їх в сільськогосподарськомувиробництві.

На розроблювальномуділянці Суклейского піщано-гравійного родовища виконана розвідка іпідрахунок запасів суглинків, як попутного корисної копалини як сировинидля цегельного виробництва.

родовище викопний придністров


РОЗРОБКАГригоріопольський РОДОВИЩА пильного вапняку ГУП В«ГригоріопольськийШАХТА В»

ГУП В«Григоріопольськийшахта В»Міністерства природних ресурсів та екологічного контролю Придністров'яє в регіоні основним виробником стінового пільного каменя звапняку.

Традиційно основнимбудівельним матеріалом в Молдавії був вапняк. Фізико-механічнівластивості вапняків, легкість в обробці визначило його використання вбудівництві будівель і споруд.

Одним з найбільшихродовищ пильного вапняку в Придністров'ї є В«Григоріопольськийродовище пильних вапняків В»розташоване на лівому березі р.. Дністерсхідніше і південно-східніше м. Григоріополя між р.р. Тирасполь (45 км) і Дубоссари (20 км).

Ручна розробкародовища проводилася з середини XIX століття, в 1946 році почалася його промисловеосвоєння в прибережній частині р. Дністер. В основному всі гірничі роботи велися врайонах оголення корисної копалини, довжина гірничих виробок черезвідсутності вентиляції та електроенергії не перевищувала 20 - 70 м. Підприємство мало статус Григоріопольського гірського ділянки у складі Бичковськийшахтоуправління з видобутку черепашнику, а в наслідку - як самостійнапромислова одиниця В«Григоріопольський шахтаВ» - у складі Криковськоговиробничого об'єднання шахт з видобутку стінових блоків МПСМ МРСР.

Основним видомдіяльності підприємства є видобуток стінового каменю і переробка відходівкамнепилення. Проектна потужність підприємства - 85 тис.м 3 стіновогокаменю та до 60 тис.т перероблених відходів камнепилення.

РозвідкаГригоріопольського родовища пильних вапняків проводилася поетапно врізний час, що визначило їх класифікацію на Григоріопольський I, II і Ш родовища.

Загальні запасиродовища В«Григоріополь I, II, IIIВ» на 1.01.2005 р. складають: по категорії А + В + С 1 35534 тис.м 3 ., По категорії С 2 - 5026 тис.м 3 .і позабалансові 4979 тис.м 3 .

В геологічній будовіГригоріопольського родовища беруть участь карбонатні іпіщано-глинисті відклади середнього сармата, суглинки і гравійно-піщанівідкладення четвертинного віку. Пільний пласт, що залягає на глибині 40-70 м потужністю 3-18 м, що представляє оолітовие і ооліти-детрітовие вапняки з прошаркамимелкоолітового вапняку покривають черепашково-детрітовие вапняки з прошаркамиооліти-детрітових, піщано-глинистих і Мергелева порід і вапном піску.Серед цих порід простежуються рифогенними вапняки у вигляді лінз або окремихонкоідов.

среднесарматскоговідклади представлені товщею вапняків підстилаючих мергелями. Товщукарбонатних порід за літологічного складу можна розділити на два горизонти:верхній і нижній.

Характерною особливістюнижнього горизонту є відносна однорідність вапняків (пільнийпласт), який нижче відміток 19-20 м обводнено. Пільний пласт чіткихприродних кордонів не має, так як виділяється з товщі карбонатних порід нетільки по літологічних ознаками, а й за фізико-механічними показниками. ВЗагалом залягання пільного пласта близько до горизонтального.

Породи покрівлі пільногопласта мінливі: при відпрацюванні штольні № № 1-4 спостерігалися товщіперікресталізованних вапняків потужністю від 0,6 до 1,8 м., а на ділянках родовища, які відпрацьовуються штольнями № № 5,6, породи покрівлі представленіпереслаеваніем вапняків з різними міцнісними показниками.

Тріщинуватість народовищі розвинена повсюдно, тріщини великою частиною відкритого типу, з озалізненийпо стінках. Спостерігаються також тріщини розшарування за черепашково-детрітовиематеріалу, внаслідок чого зменшується вихід готової продукції і ускладнюєтьсяексплуатація родовища через нестійкість покрівлі.

Фізико-механічнівластивості випилюється стінового каменю:

Марка (кг/см 2 ) - 35; водопоглинання (%) - 18,8; об'ємна маса (кг/м 3 ) -1580; коефіцієнт розм'якшення - 0,83; теплопровідність - 0,57 вт/мк. Радіонукліди,Бк/кг, не більше (ГОСТ 30108-94 МВВ МН 1120-99) - 50,7 ( 226 Ra - 22 В± 3,1; 232 T - 0, 54 В± 1,9; 40 K - 6,3 В± 42,5.

З урахуваннямгірничо-геологічних умов залягання корисної копалини родовищерозкрите центрально-зближеними похилими виробками з боку виходу йогоконтуру на поверхню. Враховуючи значну тріщинуватість і нестійкість вмісцях зарізання штольні розтин вироблялося прохідницьких комбайнів ПК-3Рсклепінчастою формою вироблення (фото № № 1-5) з кріпленням як аркової так іштанговий кріпленням до стійких, однорідних порід далі - каменерізними машинами.

Для проведення очисноївиїмки корисної копалини нарізають довгі панелі до 600 м і шириною 300-500 м з розбивкою останніх штреками на виїмкові ділянки шириною 70-100 м.. Система розробки - камерно-...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок