Буріння свердловин на воду » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Буріння свердловин на воду

Реферат Буріння свердловин на воду

Категория: Геология

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Кафедра техніки розвідки родовищкорисних копалин

Пояснювальна записка

по курсового проекту по курсу

В«Буріння свердловин на водуВ»

Студента групи РТ-01-1

Алещева А.А.

Керівник курсового проекту: Acc. Хоменко В.Л.

Дніпропетровськ 2005р.


Зміст

Введення

1.Геолого-технічні умови буріння свердловини

2. Вибір ірозрахунок водоприймальної частини свердловини

3. Вибірводопідйомній установки

4. Вибірспособу буріння та проектна конструкція свердловини

5. Вибірбурового обладнання та інструменту

6. Вибірочисного агента

7.Технологія буріння

8. Розтині освоєння водоносного горизонту

9. Монтажфільтра і водопідйомній установки

10. Технікабезпеки

Списоклітератури


Введення

Курсове проектування з буріння свердловин на воду є важливиметапом у підготовці студентів і має на меті закріплення теоретичнихзнань за курсом, вироблення навичок застосування цих знань для вирішенняконкретних інженерних задач в комплексі.

Курсовий проект включає пояснювальну записку та графічнедодаток. Пояснювальна записка повинна мати обсяг не більше 20-25 сторінок текстуна аркушах стандартного формату А4.

Даний курсовий проект передбачає буріння розвідувально-експлуатаційноїсвердловини для питного водопостачання, проектна глибина якої становить -260 метрів.


1.Геолого-технічні умови буріння свердловини

Даний геологічний розріз представлений наступними породами: суглинок,крейда, лес, глина, вапняк, піщаник, аргиллит, пісок дрібнозернистий.Категорія по буримости - II-VII. При бурінні можливі наступні ускладнення: звуження стовбурасвердловини при набуханні глин, часткове поглинання промивної рідини ввапняках. Геологічний розріз і коротка його характеристика, що включаєпотужності пластів і категорію порід по буримости наведені в графічній частиніпроекту на ГТП.

Водоносний горизонт складний дрібнозернистим піском. Має потужність25 метрів. Категорія по буримости - II-а. Глибина залягання покрівлі водоносного пласта 235 метрів.Проектний дебіт - 21 м3/ч. Статичний і динамічний рівні відповіднодорівнюють 19 і 40 метрів.

Глибинапідошви шару Короткийопис Потужністьшару Категоріяпо буримости Зониможл. ускладнень 3 Суглинок 3 II 26 Мел 23 III 46 Суглинок 20 III 82 Лес 36 II 124 Глина 42 IV 157 Мел 33 III 196 Вапняк 39 VII Част.поглинутої зразка. 216 Піщаник 20 V 235 аргиллит 19 VI 260 Пісокдрібнозернистий 25 II 2. Вибір ірозрахунок водоприймальної частини свердловини

Тип водоприймальної частини залежить від характеру порід водоносногогоризонту. Так як водоносний горизонт складний дрібнозернистим піском II-ої категорії по буримости,то приймаємо фільтрову водоприймальну частину. У відповідності з рекомендаціямиСНиП II-31-74 за вибором фільтрів приймаємо трубчастий фільтр з одношаровоюгравійної обсипанням.

Розрахунок водоприймальної частини

Так як потужність пласта понад 10 метрів, то приймаємо діаметрводоприймальної частини, а розраховуємо довжину.

L = Q/(B • d • Vф • W)

Q - дебітсвердловини; d - діаметр водоприймальної частини; Vф - допустима швидкість фільтрації води;W - шпаруватістьфільтра. Приймаємо W рівною 1.

Vф = 65 • 3/Кф

Кф - коефіцієнт фільтрації, м/добу; коефіцієнт фільтраціїприймаємо рівним - Кф = 5 м/добу.

Vф = 65 • 3/5 = 111,2 м3/сут = 4,7 м3/ч

Діаметр каркаса фільтра за ГОСТом на обсадні труби приймаємо Г?114 мм.

dф = (dк +2)) = 114 +2 • 50 = 214 мм

dк - діаметркаркаса

) - товщина обсипання приймаємо = 50 мм

L = 21/(3,14 • 0,214 • 4,7 • 1) = 6,6м

Приймаємо L = 7 м.

Діаметр отворів = 3 • 0,25 = 0,75

Довжина надфільтровой труби приймається рівною з умови її виходуз під черевика експлуатаційної колони не менше ніж на 5 м, виходячи з цьогоприймаємо довжину надфільтровой труби - 14,5 м. Довжину відстійника приймаємо рівною9,5 м.

Загальна довжина фільтра буде дорівнює:

Lф = 7 +14,5 +9,5 = 30м.

Перевірка фільтра за його водопропускної здатності: повинновиконуватися умова f> Q, в свою чергу

f = Vф • d • B • L = 4,7 • 0,214 • 7 • 3,14 = 22,11 м3/ч

Фільтр задовольняє заданим умовам так як 22,11> 21.

3. Вибірводопідйомній установки

Умова роботи водопідйомників в період відкачок і постійноїексплуатації не однакові. У першому випадку вода, як правило, містить багатомеханічних домішок, у другому - вона повинна бути вільна від них. Тривалістьвідкачок в порівнянні з терміном експлуатації свердловини мізерно мала. Крім того,в процесі відкачок і кількості відбирається води і динамічний рівень сильноміняються. Під час експлуатації вони близькі до постійного. Тому для досвідченоївідкачування слід використовувати в першу чергу ерліфти, а для постійноїексплуатації насоси з більш високим ККД. У відповідності з рекомендаціями повибору типу водопідйомній установки для постійної експлуатації приймаємопогружний відцентровий насос типу ЕЦВ.

Розрахунок ерліфта

1.Визначаємо глибину занурення змішувача від рівня ізліва

H = h • k

h - глибинадинамічного рівня води від рівня ізліва

k - коефіцієнт занурення. приймаємо = 2,5

H = 50 • 2,5 = 125м.

2.Визначення питомої витрати повітря

V0 = h/(с • lg ((h • (до-1) +10)/10))

з - коефіцієнт, що залежить від коефіцієнта занурення = 13,1

V0 = 50/(13,1 • lg ((50 • (2,5-1) +10)/10)) = 4,11м3 на один м3 піднятої води

3.Повний витрата повітря

Wв = Q • V0/60

де Q - дебіт

Wв = 21 • 4,11/60 = 1,44м3/хв.

4.Пусковий тиск повітря

р0 = 0,1 • (до • h-h0 +2)

де h0 - глибина статичного рівня води

р0 = 0,1 • (2,5 • 50-29 +2) = 9,8 кг/см3

5.Робочий тиск повітря

рр = 0,1 • [h • (k-1) +5] = 0,1 • [50 • (2,5-1) +5] = 8 кг/см3

6.Вит...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок