Катіони другий аналітичної групи » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Химия » Катіони другий аналітичної групи

Реферат Катіони другий аналітичної групи

Категория: Химия

Міністерствонародної освіти РБ

Професійнеучилище № 19


КУРСОВАРОБОТА

Тема:В«Катіони другий аналітичної групиВ»

навчати: ЗабєлінТетяни Олегівни

Групи № 15

Спеціальність:лаборант-еколог

Майстер виробничогонавчання: Павлова Н.В.

Викладач поспецтехнології: Логінова О.Ю.

р.Салават


Зміст

Якісний аналіз

Системний і дробовий аналіз

Аналітична класифікація катіонів таперіодична система Д.І. Менделєєва

Характеристика II аналітичної групи Ag, Pb, Hg

Загальні і приватні реакції катіонів

Систематичний хід аналізу катіонів II аналітичної групи

Техніка роботи з ртуттю і кислотами

Лабораторна робота

Список літератури


Якісний аналіз

Аналіз того чи іншого речовини проводять з метою встановлення йогоякісного або кількісного хімічного складу.

У відповідності з цим розрізняють якісний і кількісний аналіз.

Завдання якісного аналізу можуть бути різноманітними, але всі вонизводяться до якісної виявленню (відкриттю):

1)Хімічних елементів, що входять до складу аналізованого речовини;наприклад, методами якісного аналізу можна встановити, що до складусульфіду заліза FeS входять елементи: залізо і сірка;

2)Простих іонів, що утворюються при розчиненні досліджуваної речовиниу воді або інших розчинниках; наприклад, методами якісного аналізу можнавстановити, які іони (Fe2 + або Fe3 +, CO2 + або Cu2 + і т.д.) входять до складу даної речовини;

3)Група атомів або складних іонів, що складають досліджуваніречовини; наприклад, методами якісного аналізу можна виявити, що всклад досліджуваної речовини входять CO32-, SO42-, PO43-, [Zn (NH3) 6] 2 + та інші складні іони;

4)Молекул, наприклад CuSO4 В· 5H2O, Na2CO3 і Na2CO3 В· 10H2O і т.д.

Іншими словами, за допомогою якісного аналізу знаходять, зяких хімічних елементів, іонів, груп атомів і молекул складається аналізованеречовина.


Системний і дробовий аналізи

Дробний аналіз. Длявиявлення окремих іонів не завжди відразу вдається підібрати спеціальнийреактив, який дає характерний осад чи фарбування тільки з їх відкриваєіонами. Завдання значно ускладнюється у присутності сторонніх іонів,які можуть давати аналогічні продукти реакції або викликати іншіутруднення в процесі аналізу. Особливо ускладнюється аналіз в тих випадках,коли концентрація сторонніх іонів значно перевищує концентраціювиявляються іонів.

Щоб зробити аналіз суміші декількох речовин, близьких за своїхімічними властивостями, доводиться їх попередньо розділити і тільки потімпроводити приватні реакції на окремі іони. Тому якісний аналізвключає не тільки реакції виявлення іонів, але і методи їх розподілу. Заметодами поділу або виділення слід ідентифікація іонів окремихелементів.

Реакції, що дозволяють виявляти шукані іони в окремих порціяхскладної суміші за умови усунення впливу сторонніх іонів, називають дробовимиреакціями. Метод аналізу, заснований на застосуванні дробових реакцій,називають дробовим аналізом . Таким чином, якісним дробовим аналізомє метод виявлення шуканих іонів з окремих порцій аналізованогорозчину за допомогою дрібних реакцій, які виконуються в будь-якій послідовності.Якісний дробовий аналіз виконують в пробірках.

Метод дробового аналізу детально розроблений Н.А. Тананаевим. Методполягає в тому, що окремі невеликі проби досліджуваного розчинуобробляють реактивами (або сумішами декількох реактивів), що усуваютьвплив сторонніх іонів, які заважають виявленню шуканих іонів. Потімвиявляють шукані іони за допомогою характерних реакцій. При цьому порядоквиявлення катіонів або аніонів не має особливого значення. При дробовому методіаналізу в першу чергу використовують високочутливі виборчіреактиви, що дозволяють виявляти даний іон в присутності інших. Такий методне вимагає багато часу і дає можливість виявляти ті чи інші іони,минаючи тривалі операції послідовного відділення одних іонів від інших.

Дробний аналіз дає можливість швидко виявляти обмеженечисло (від одного до п'яти) іонів, які містяться в суміші, склад якоїприблизно відомий. У цьому випадку немає необхідності в проведенні повногоякісного аналізу досліджуваного зразка, потрібно лише встановити наявністьабо відсутність у ньому деяких компонентів.

Дробний якісний аналіз маєбагато переваг перед іншими хімічними методами аналізу, але і йому притаманнідеякі недоліки.

Систематичний аналіз. Повнийаналіз багатокомпонентної суміші можна провести значно швидше, якщозастосувати систематичний аналіз.

При виконанні систематичного аналізу на відміну від дрібногоаналізу дотримуються певний порядок поділу та подальшого відкриттяшуканих іонів. Тому для дослідження беруть одну відносно велику пробуаналізованого розчину. Поділ іонів на групи виконують в певнійпослідовності. Для цього використовують схожості або відмінності властивостей іонів ввідносно дії групових реактивів, з яких головним єсірководень. Групи іонів підрозділяють на підгрупи, а потім у межах даноїпідгрупи поділяють індивідуальні іони і виявляють їх за допомогоюхарактерних реакцій. Іншими словами, при виконанні систематичного аналізу довиявленню іонів приступають головним чином лише після видалення заналізованого розчину в результаті послідовних операцій всіх іншихіонів, що заважають відкриттю шуканих іонів.


Аналітична класифікація катіонів і періодична система Д.І. Менделєєва

Аналітичнакласифікація катіонів . Іони діляться на аналітичні групи. Класифікація катіонів поаналітичним групам заснована на розчинності деяких утворюваних ними солей.

Згіднокласифікації, запропонованої Н.А. Меншуткіним, всі іони металів (катіони)діляться на дві великі групи:

а) іони,обложені сірководнем або сульфідом амонію;

б) іони, необложені зазначеними реактивами.

Іониметалів, сульфіди яких розчинні у воді, підрозділяють у свою чергу наіони, обложені і не обложені карбонатом амонію.

Такимчином, сірководень, сульфід амонію і карбонат амонію є загальними ,або груповими реактивами, здатними до взаємодії з групою іонів.

Багато роківпройшло з тих пір, як Н.А. Меншуткин запропонував свою класифікацію. За цейперіод інші вчені не раз пропонували різні системи класифікаціїкатіонів. Проте до цих пір найбільш поширеною і загальноприйнятою єкласифікація, заснована на принципах, запропонованих Н.А. Меншуткіним.

Згідноцієї класифікації, катіони підрозділяються на наступні п'ять аналітичнихгруп:

I аналітична групакатіонів - катіони натрію, калію, амонію, магніюта ін;

II аналітична групакатіонів - катіони срібла, ртуті, свинцю та ін;

III аналітична групакатіонів - катіони кальцію, стронцію, барію і ін

IV аналітична групакатіонів - катіони цинку, алюмінію,олова та ін

V аналітична групакатіонів - катіони магнію, марганцю,заліза та ін

VI аналітична групакатіонів - катіони нікелю, кобальту, кадмію та ін

Періодичнасистема Д.І. Менделєєва. При поділі катіонівна аналітичні групи здавалося б природним розподілити їх по групахперіодичної системи елементів Д.І.Менделєєва. Однак такий розподіл меншзручно, ніж розміщення катіонів по аналітичним групам, засноване нарозходженні розчинності хлоридів, сульфідів, гідроксидів і карбонатів різнихелементів. Але якщо розділити катіони по групах відповідно до положенняелементів у періодичній системі можливо, то розмістити за цією ознакоюаніони виявилося б неможливо, так як один і той же елемент, що віднос...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок