Формування доходів, прибутку і рентабельності підприємства » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки » Формування доходів, прибутку і рентабельності підприємства

Реферат Формування доходів, прибутку і рентабельності підприємства

Вихідні дані до роботи

Таблиця. Вихідні дані по випускаєтьсяпродукції

Найменування показника РК монітор Системний блок Стр.фотопрінтер 2008 2009 2008 2009 2008 2009 1. Річний обсяг випуску,шт. 3200 3500 1000 950 1000 950 2. Річний обсяг продажів,шт. 3100 3600 950 950 980 970 3. Ціна виробу, р./Шт. 5304 4760 22539 19990 2126 2126 4. Повна собівартістьвироби, р./шт. 4495 4000 18941 18173 1849 1901 4.1. Сировину. Матеріали, покупнікомплектуючі вироби і напівфабрикати 3050 3150 8500 8800 850 840 4.2. Заробітна плата виробничихробочих 1500 1000 3000 3000 250 250 4.3. Відрахування на соціальніпотреби 390 280 780 780 70 70 4.4. Витрати на утриманняі експлуатацію обладнання 500 500 1800 1200 170 170 4.5. Загальновиробничівитрати 375 420 1891 1913 219 220 4.6. Загальногосподарські витрати 580 500 2570 2180 280 321 4.7. Комерційні витрати 100 150 400 300 10 10

Таблиця. Вихідні дані по організації

Найменування показника 2003 2004 1. Внерелізаціонние доходи,тис.р. 180 140 2. Дохід від фінансової діяльності,тис.р. 250 300 3. Ставка податку на прибуток,% 24 24 4. Резервний фонди,% 4 4 5. Витрати на фінансовудіяльність, тис.р. 140 140 6. Річна сума амортизаційнихвідрахувань, тис.р. 1850 1800 7. Активи, тис.р. 15000 15500 8. Основні засоби, тис.р. 8800 8500 9. Оборотні кошти, тис.р. 4200 7000 10. Власні кошти,тис.р. 9000 10000 11. Позареалізаційні витрати,тис.р. 170 170

Зміст

Введення

1. Розрахунок і аналіз показників доходу,прибутку і рентабельності організації 6 (підприємства)

1.1 Показники доходу, їх розрахунок і аналіз

1.2 Показники прибутку, їх розрахунок і аналіз

1.3 Показники рентабельності, їх розрахунок тааналіз

Висновок

Список використаної літературиВведення

Всучасних економічних умовах головний принцип існування підприємств в ринковійекономіці - забезпечення їх самоокупності. Отже, всі витрати підприємстваповинні покриватися відповідними доходами. При цьому мається на увазі, що сумадоходів обов'язково повинна перевищувати суму всіх витрат підприємства, щоб булаотримана найбільша прибуток. Доходи підприємства як основне джерело формуванняприбутку повинні постійно аналізуватися з метою контролю, а також подальшогопланування.

В умовах сучасної економікиРосії головна мета компанії будь-якої форми власності - отримання максимально можливоїприбутку. Прибуток є різниця між валовим (сукупним) доходом, одержуваним фірмою,і її валовими (сукупними) витратами, тобто усіма витратами, які несе фірмав ході виробництва і реалізації продукції.

Будучи головною рушійною силоюринкової економіки, вона забезпечує інтереси держави, власників і персоналупідприємства. Прибуток є показником ефекту діяльності підприємства, а показникомефективності є рентабельність. Показники рентабельності, що визначаються яквідношення прибутку до того чи іншого показника фінансово-господарської діяльностіпідприємства, визначають величину одержаного прибутку з одиниці вкладених ресурсівабо отриманих результатів. І чим більше показники рентабельності торговельного підприємства,тим вище його конкурентоспроможність. Це підкреслює актуальність теми курсовоїроботи .

Об'єктдослідження - підприємство.

Предметдослідження - формування доходів, прибутку і рентабельності підприємства.

Метароботи - розрахуватиі оцінити формування та зміна доходів, прибутку і рентабельності підприємства.

Мета досягається шляхом вирішеннянаступних завдань :

-показати і оцінити формування та види доходів;

-розрахувати і проаналізувати прибуток підприємства;

-визначити показники рентабельності і оцінити їх.

Теоретичною основою курсовоїробіт и з'явилися праці такихавторів, як: Бердникова Т.Б., Вахрушіна М.А., Глазов М.М., Любушин Н.П., ЧернишоваЮ.Г. та ін

Методи дослідження: аналіз економічноїлітератури, метод порівняння, метод елімінування, індексний метод, графічнийметод.

Практична значимість: результатидослідження можуть бути корисними керівникам, економістам підприємств, а такожвикладачам при підготовці до занять з таких дисциплін: В«Економіка підприємстваВ»,В«Аналіз фінансово-господарської діяльностіВ», В«Фінанси, грошовий обіг і кредитВ».

Структура роботи : робота складається з вступу, висновку, трьохрозділів і списку використаних джерел.


1. Розрахунок і аналіз показників доходу, прибутку та рентабельності організації (підприємства) 1.1 Показники доходи, їх розрахунок і аналіз

На практиці розрізняють чотири показникидоходу організації (підприємства): чистий виторг від реалізації продукції, в...


Страница 1 из 10Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок