Аналіз динаміки курсу турецької ліри » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки » Аналіз динаміки курсу турецької ліри

Реферат Аналіз динаміки курсу турецької ліри

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний університет ім.І. І. Мечникова

Інститут математики, економіки і механіки

Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин

Індивідуальна робота

На тему:

Аналіз динаміки курсу турецької ліри


Виконала:

Векуа Софіко

Курс IV(III група)

Одеса 2011


Зміст

1. Валютний курс і паритет купівельноїздатності

2. Валютний курс і облікова ставка

3. Валютний курс і рахунок по поточних операціях

4. Валютний курс і фінансовий рахунок

5. Модель монетарного підходу

6. Валютний курс і фіскальна політика


1. Валютний курс і паритет купівельної спроможності

ППС = Індекс цін Туреччини/Індекс цін США

Основним поняттям, створеним для пояснення валютних курсів,є паритет купівельної спроможності, згідно з яким, між валютним курсомдвох валют і внутрішньої купівельної вартістю цих валют існує чіткий взаємозв'язок.

Аналізуючи валютний курс Туреччини, то з графіка, можна помітити,що до 1995 року він був стабільним, після чого почав збільшуватися. І до 95 рокуспостерігалася висока кореляція між валютним курсом і ППС. Тобто можна сказати,що протягом даного періоду валютний курс можна пояснити теорією ППС. Але починаючивже з 96 року, намітилася тенденція зростання валютного курсу турецької ліри, і з 2001року спостерігалися сильні коливання валютного курсу, однією з причин якої єкриза, що вибухнула в Туреччині в 2001 році. У той період в країні спостерігалася сильнадевальвація національної валюти, внаслідок чого Центральний банк оголосив про перехіддо плаваючого валютного курсу, національна валюта Туреччини втратила половину своєївартості по відношенню до долара. У 2005 році уряд Туреччини провело деномінаціютурецької ліри, в результаті якої грошова одиниця країни позбулася шести нуліві отримала назву "нова турецька ліра".

Таким чином, досліджуючи валютний курс і ППС країни, можна зробитивисновок, що динаміка валютного курсу пояснюється теорією паритету купівельної спроможності.

2. Валютний курс і облікова ставка

E = i d -i f , де i d - облікова ставка Туреччини, i f - обліковаставка США

Процентні ставки - це головний фактор, безпосередньо визначаєвідносну привабливість валют.

В цілому вплив процентних ставок на валютні курси доситьоднозначно: чим вище процентні ставки по даній валюті, тим вище її обмінний курс.

Отже, з графіка видно, що до 1999р., коли обліковаставка була високою, то і курс національної валюти був високим, але вже після з пониженнямоблікової ставки національна валюта почала девальвувати.

курс турецька ліра динаміка

Таким чином, теорія непокритого процентного паритету пояснюєрух валютного курсу турецької ліри протягом аналізованого періоду.

3. Валютний курс і рахунок по поточних операціях

Рахунок по поточних операціях відображає, перш за все, конкурентоспроможністьтоварів і послуг країни за кордоном. Він тісно пов'язаний з рівнем курсу національноївалюти, оскільки більша позитивна величина поточного рахунку, його позитивнесальдо означає приплив у країну іноземної валюти, що підвищує курс національноївалюти. Негативна величина ж означає низьку конкурентоспроможність товаріві послуг даної країни на зовнішніх ринках; це веде до зростання зовнішньої заборгованостіі падіння курсу національної валюти.

Поточний рахунок в Туреччині є негативним. Отже,валютний курс пояснюється даною теорією, і негативна величина поточного рахункуведе до девальвації національної валюти.


4. Валютний курс і фінансовий рахунок

У сучасних умовах зріс вплив міжнародного рухукапіталів на валютний курс.

Позитивний фінансовий рахунок сприяє підвищенню курсу національноївалюти, оскільки збільшується попит на її капітал з боку іноземних інвесторів.Якщо інвестори прагнуть одержати більше іноземних боргових зобов'язань, облігацій,акцій, банківських депозитів, то вони тим самим набавляють ціну на іноземну валюту.Негативний фінансовий рахунок породжує тенденцію до зниження курсу національноївалюти, так як боржники продають її на іноземну валюту для погашення своїх зовнішніхзобов'язань.

Фінансовий рахунок в Туреччині на даний момент часу є позитивним.Але якщо дивитися на його динаміку розвитку, що він є дуже нестабільним ійому притаманні значні коливання. Протягом аналізованого періоду він мавтакож і негативне значення. Пік падіння був зафіксований в 1998 і 2008рр.

Але через стрибкоподібної динаміки фінансового рахунку, стаєдосить важким пояснити його вплив на валютний курс турецької ліри.


5. Модель монетарного підходу

М2 = Ml (готівка в обігу,знаходяться за межами банків, дорожні чеки, депозити до запитання, іншічекові депозити) + нечековие ощадні депозити, строкові вклади в банках,одноденні операції РЕПО, кошти на рахунках взаємних фондів;

Кількість грошей, що перебувають в обігу , є один зсуттєвих чинників, що формують валютний курс. Надлишок однієї валюти створить підвищенийпропозиція її на міжнародному валютному ринку і викличе зниження її курсу по відношеннюдо інших валют. Відповідно, дефіцит валюти, за наявності попиту на неї, приведедо зростання курсу.

Кількість грошей М2 в Туреччині постійно зростала протягом аналізованогоперіоду. У валютного курсу та грошового агрегату М2 достатня сильна кореляція.В даному випадку теорія монетарного підходу пояснює зміну валютного курсу.


6. Валютний курс і фіскальна політика

Протягом аналізованого періоду витрати бюджету Туреччини збільшувалися.При цьому, їх зростання не був стабільним, спостерігалися великі коливання. При зменшеннівитрат держави національна валюта дорожчає, в даному ж випадку при їх збільшеннікурс турецької ліри падав, відбувалася її девальвація.

Проаналізувавши динаміку курсу турецької ліри і факторів, що впливаютьна неї можна зробити висновок, що зміна валютного курсу в найбільшою мірою пояснюютьтакі фактори як:

В·ППС;

В·рахунок за поточними операціями;

В·процентна ставка;

В·грошовий агрегат М2.

Тобто найкращим чином рух валютного курсу турецької лірипояснюють середньострокового періоду.Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок