Механізм реалізації форфейтингу » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Механізм реалізації форфейтингу

Реферат Механізм реалізації форфейтингу

Категория: Банковское дело

Реферат

Механізм реалізаціїфорфейтингу

Дрогобич - 2001

У мірустабілізації економічної сітуації в Країні, зростання конкурентоспроможностівітчізняної продукції, Прагнення комерційніх банків діверсіфікуваті и розшірітіобрії своєї діяльності форфейтинг Посяда належности Місце у Переліку операційкомерційніх банків.

СЬОГОДНІ форфейтинг - ціїГалузо, Яки Швидко розвівається и потребує Створення в межах традіційноїфункціональної структури банку спеціального підрозділу. У зв'язку Іззростанням обсягах Угод вінікла необхідність у розшіренні обсягах діяльності зфінансування поза межами банківської практики. З 1965 року Почаїв здійснюватіОперації перша спеціалізована організація., Яка займається Тільки форфейтинг,- Компанія "Фінанц АГ" в Цюріху, філіал найбільшого Швейцарський банку.

Першості Швейцарії у форфейтингуНЕ перевершено и Сьогодні, хоч Такі Операції поширше ї на Іншізахідноєвропейські Фінансові центри.

Форфейтинг - одна Із формкороткострокового и середньострокового Кредитування зовнішньоторгівельніх Угод(ЯК правило, пов'язаних Із Постачання машин иобладнання). Термін "а-форфе" запозічено з французької, й означає ВІН НаданняПевної прав у Обмін на готівковій платіж (перепоступка прав). Форфейтинг - ціїпридбання банком платіжніх зобов'язань, зазвічай Поданєв уформі векселів, без права зворотньої вимоги до продавця.

Слід зазначіті, Що Операціяфорфейтингу схожа з середньостроковім експортно факторингом, за вінятком того,Що факторинг Інколи Буває з регрес до експортера.

Як и в будь якій іншій комерційнійугоді, учасниками угода "а-форфе" є продавець (ЯК правило, експортер, котройпріймає Векселі в оплату вартості поставлених товарів и звільняється від усіхрізіків пов'язаних Із отриманого платежу за векселями), а кож покупець(Форфейтор).

Форфейтор, прідбавші Платіжнізобов'язання, відмовляється від свого права вісуваті зворотні вимоги до будьЯкого з попередніх власніків зобов'язань, які є предметом угідь. Таким, чиномпокупець бере на себе ВСІ ризиків з оплати придбаних зобов'язань,оскількі у Передавальний написах на Векселі вказуються застереження, зокрема"Без обороту на мене", "без права зворотньої вимоги".

Наголосімо, Що заборгованість, Якифорфетується (враховуючі Безумовно відмову форфейтора від свого правазворотньої вимоги від продавця), зазвічай супроводжується Додатковийзабезпеченням у формі авалю або Гарантії банку імпортера. Отже, гарант Виступаєтретім учасником Операції "а-форфе".

Дебіторська заборгованістьпокупців товарів (ЯК правило, у формі простих чі перевідніх векселів) єпредметом угідь форфейтування. Використання векселів Як форфетованіх платіжніхзобов'язань зумовлено їх широким застосуванням при кредітуванні торговихоперацій, простотою оформлення, уніфікованістю ї стандартізованістю вексельногообігу у більшості країн світу. Рахунка дебіторів и розстрочкі платежів, яківікорістовуються при акредітівній формі розрахунків, кож можут бутіпредметом угідь форфейтування, альо ці документи застосовується однозначно рідше.

Нагадаємо, ЩО, оскількі Операція"А-форфе" базується на відмові від зворотніх Вимоги, на безрегресності, дляфорфейтора Дуже Важливе Отримання Додатковий забезпечення на відані кредити,крім зобов'язання боржника. Банківська гарантія або аваль є таким Додатковийзабезпеченням. Гарантом найчастіше Буває банк, відомій форфейтору, розташованійу Країні імпортера.

Гарантія (аваль) - ції зобов'язання по настанні Певного рядок сплатіті торбу у разі неплатежуосновного боржника. Проти ці докуманті мают певні відмінності. Зокрема,гарантія - ції самостійній документ, підпісаній гарантом. У документі детальновікладають ся ВСІ Умови Операції "а-форфе" (наголошуємо, що тут вказується НЕзагальна сума заборгованості, а конкретні рядки платежу, и конкретні суми).Гарантія Може перепоступатісь, І її виконан не повинно залежаться від виконанумів комерційної угідь (тобто вон має буті Безумовно).

Аваль - ції Безумовно їбезвідклічне зобов'язання провести платіж у вказанійТермін, Що проставляється у шкірному Векселі або тратті у вігляді написа "здатьдо авалю "і підпісу аваліста разом Із ІМЕНЕМ боржника. Авалю надаєтьсянаібільша Переваги, Як формі забезпечення при форфейтингу завдякі простотіоформлення, зрозумілості, а кож безумовності и возможности перепоступкі. Однактреба мати на увазі, Що в Деяк країнах Аваль не візнають.

Бюргшафт (порука) - оголошеннязобов'язання, його призначення та стосується Певного контрактом. Альооскількі контракт не залежиться від правового обгрунтування, ця форма Гарантіїпри форфейтингу застосовується однозначно рідше. Як правило, Форфейтор легковажітьпри необхідності перевіркі законності всілякіх документів, акцентуючі бюргшафтТільки після підтвердження, Що поставка товарів відповіднім чином завершена. Цяобставинних значний мірою скорочує сферу застосування даної форми Гарантії.

Боргові зобов'язання при Операції "а-форфе" можна купить на дісконтній Основі(Шляхом їхнього ОБЛІКУ). Дисконтування здійснюється за фіксованою обліковоюставкою шляхом стягнення процентів авнсом за весь Період кредитування. Такимчином експортер, у резуьтаті цієї Операції негайно отрімує торбу готівкою, Щодорівнює номіналу за віключенням суми дисконту. З позіції експортера угодавважається завершеною, оскількі ВІН ОТРИМАНО повне Відшкодування вартостітоварів, ним поставлених. Форфейтор зберігає зобов'язання,які булі взяті ним на облік, и подає їх до оплати при настанні строків,вказаніх у них.

Шляхом індосуваня Із внесенням доПередавальний напис застереження "без обороту на мене" здійснюється передачавекселів.

Векселі віпісуються увільноконвертованій валюті, Як правило у доларах США або у німецькіх марках.Використання Як Валюта платежу Вільно конвертованої валюти (ВКВ) Дає змогуфорфейтору унікнуті труднощів при рефінансуванні угідь, а кож зменшіті ризиківвитрат, пов'язаний з Коливань нестійкіх валют.

Рядки оплати борговіх зобов'язань, які є предметом угідь форфейтування, становляться від одного до п'яти РОКІВ. Платник (імпортер) намагається розділіті Платежі за векселемрівномірно Упродовж Усього рядок, Що приводити до Певного скороченняЗагальна рядок кредитом, надання імпортеру, а кож Дає змогу форфейторузанізіті кредитні ризик.

Як засвідчує практика, щоб досягтірівномірності платежів, Що здійснюються, Як правило, один раз на шість місяців,віпісується партія векселів Із різнімі рядками платежу (Наприклад, при термініпогашення в три роки віпісується шість простих векселів на рівні суми Зірядками платежу через шість місяців). Таким чином, рядків погашення Першоговекселі Настане через шість місяців від дати відвантаження замовлення товарів,а последнего векселя - через три роки.

Процес оформлення угідьфорфейтування має кілька етапів. На Першому з них експортер звертається дофорфейтора, бо не Може надаті імпортеру відстрочку платежу. Форфейтор збірає їаналізує інформацію про учасніків угідь, її характер, вівчає фінансовий станімпортера. Зокрема Форфейтор прагнем Отримати таку інформацію:

В·про Розмір майбутнього Кредитування, валюту в якійвоно буде надано;

В·про учасніків угідь - імпортерів та експортерів (їхНазв и юридичний статус фірмі, Країни реєстрації, за законами якої діє фірма);

В·про характер платіжніх зобов'язань,якімі буде оформлена заборгованість, Що форфетується;

В·про рядки платежів на форфетовану заборгованість;

В·про форми фінансового забезпечення операцій"А-форфе" (гарантія, порука, аваль);

В·про характер експортованої за контрактом продукції;

В·про рядки поставки товарів и рядки Наданнятоварних и відвантажувальніх документів;

В·про торгові й валютні обмеження в Країні експортераи імпортера та форми дозволів;

В·про Місце платежу та зобов'язання,Що форфетується.

Перелічена ВищеІНФОРМАЦІЯ необхідна форфейтору, щоб укласті...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок