Мікросередовище і продуктова стратегія банків в області кредитування » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Мікросередовище і продуктова стратегія банків в області кредитування

Реферат Мікросередовище і продуктова стратегія банків в області кредитування

Категория: Банковское дело

Зміст

1. Мікросередовище банку. Посередники,їх види і роль у сфері фінансових послуг

2. Продуктова стратегія банківв області кредитування юридичних осіб

3. Практичне завдання

Список використаних джерел


1. Мікросередовищебанку. Посередники, їх види і роль у сфері фінансових послуг

Споживачі (клієнти)складають головну частину зовнішнього середовища банку, яка можебути підрозділена на мікро-і макросередовище, де відбувається узгодження запитівспоживачів (клієнтів) і можливостей банку і здійснюється маркетинговадіяльність.

Зовнішнє середовище маркетингухарактеризує фактори і сили, зовнішні стосовно маркетингу, які впливаютьна можливості банку встановлювати і підтримувати успішне співробітництво зспоживачами. Ці фактори і сили непідвладні прямому управлінню з бокубанку. Існує також і внутрішня мікросередовище банківського маркетингу, тобто діяльність інших підрозділів банку, інтереси іможливості яких також слід брати до уваги.

Таким чином, мікросередовищебанку - Середа елементів служби маркетингу банку.

Індустрія послуг, якправило, є висококонтактной сферою, де якість обслуговування невіддільневід якості постачальника послуг. Висока контактність означає, що продажі послугвідбуваються в процесі зустрічі покупця і постачальника послуг. Постачальник послугипривносить в результат обслуговування якусь матеріальність, що виражається встворенні купівельного досвіду, заснованого на тому, що покупець бачитьвиконавця послуги, який професійно дає поради, прислухається дозауважень і вимогам покупця, використовує сучасне обладнання таінструменти. Всі ці елементи є видимими для покупця при покупціневидимої послуги і тому створюють впевненість у тому, що послуга будевиконана належним чином. Виконавець послуги стає як би частиноюрезультату обслуговування, частиною самої послуги, тобто якість послуги зв'язуєтьсяз якістю постачальника. Отже, виникає проблема створенняякісного виконавця. Це можливо, якщо обслуговуюча організація створюєдля свого персоналу такі умови (робочі місця), які дозволяють йому бутивдоволеним в матеріальному і змістовному відношенні.

Створення всередині банкутаких умов є внутрішнім маркетингом, якийозначає застосування філософії маркетингу та його підходів до співробітників банку,обслуговуючим клієнтів (споживачів) краще, ніж конкуренти, і (найважливіше)так, щоб це розуміли споживачі.

Основна ідея такогопідходу полягає в тому, що задоволеність співробітників банку будесприяти більшій задоволеності клієнтів банку.

Більшість посадовихосіб не звикли розглядати маркетинг з цих позицій. Маркетинговий підхідполягає в тому, що найманий персонал В«купуєВ» продукт (роботу) в організації уроботодавця, який зобов'язаний використовувати маркетинг для пропозиції такихробочих місць і робіт.

Існує тіснийвзаємозв'язок між застосуванням інструментів і методів маркетингу для пропозиціїкращих робочих місць і підвищенням рівня можливостей і здібностейорганізації.

Зовнішня мікросередовищебанківського маркетингу - це сукупність суб'єктів іфакторів, що безпосередньо впливають на можливість банку обслуговуватиклієнтів. Головним суб'єктом є тут клієнт.

Кожному рівню ієрархіїмаркетингового середовища притаманні такі завдання і функції служби маркетингу банку:

Мікросередовище.

Завдання - відповіді нанаступні групи питань, що виникають при розробці стратегії і планів банку:

1) банківськіпродукти. Чи потрібно припиняти продаж будь-яких видів банківських продуктів?Чи потрібно формувати будь-які нові банківські продукти?

2) ціна.Чи відповідають тарифи банку споживчої цінності банківських послуг з точкизору клієнта? Чи правильно використовується система знижок (пільгових тарифів) зметою стимулювання збуту?

3) поширення.Чи має банк достатній обхват і рівень обслуговування на ринку? Чи потрібновносити зміни в існуючі канали розповсюдження чи вводити новіканали?

4) реклама,просування банківського продукту і створення іміджу. Чи достатні видатки напросування банківського продукту? Чи добре продумані і чи легко сприймаютьсярекламні повідомлення? Чи достатньо ретельно розроблені програмистимулювання збуту і пропаганди банківського продукту?

5) служба роботи зклієнтами. Які задачі? Чи достатньо велика і чи належним чиноморганізована служба роботи з клієнтами? Чи достатньо вона кваліфікована,мотивована і контрольована? Як виглядає служба роботи з клієнтами попорівнянні з аналогічними службами в конкурентів?

Фінансовими посередникаминазиваються фірми, головна функція яких полягає у забезпеченні клієнтівфінансовими продуктами і послугами з більшою ефективністю, ніж вони могли ботримати від своїх безпосередніх операцій на фінансових ринках. Середосновних типів фінансових посередників слід назвати банки, інвестиційні тастрахові компанії. Їхні фінансові продукти, серед іншого, включають: чековірахунки, кредити, іпотеки, цінні папери взаємних фондів і широкий діапазонстрахових контрактів. Найпростішим прикладом фінансового посередника може служитивзаємний фонд, який об'єднує фінансові ресурси численних дрібних інвесторіві вкладає зібрані гроші в цінні папери. Взаємні фонди за рахунок масштабусвоїх операцій забезпечують значну економію в області ведення обліку таторгівлі цінними паперами і, отже, пропонують своїм клієнтам більшефективний спосіб інвестування коштів у цінні папери, ніж їх купівля іпродаж безпосередньо на фондовому ринку.

1. Банки.

На сьогоднішній день банкиє найбільшими (з точки зору активів) та найстаршими фінансовимипосередниками. Перші банки з'явилися сотні років тому в італійських містах підчасів епохи Відродження. Їх основна функція полягала в наданнімеханізму платежів для здійснення розрахунків та клірингових операцій, щосприяло розвитку торгівлі товарами та послугами, яка переживає в ті часиперіод бурхливого зростання. Перші банки відкривали міняйли. Слід сказати, що самеслово "банк" походить від слова "banca" (в перекладі зіталійського - "лава"), оскільки міняйли обмінювали гроші, сидячи налавочках. У наші дні більшість фірм, які називаються банками, виконують, поЩонайменше, дві функції: приймають вклади і надають позики.

У деяких країнах банкиє фінансовими посередниками, що виконують практично будь-які фінансовіфункції. Вони не тільки пропонують клієнтам послуги з виконання різнихоперацій з переказу грошей і надання позик, але і виконують функціївзаємних фондів і страхових компаній. У Німеччині, наприклад, так званіуніверсальні банки виконують практично будь-які функції, властиві більшспеціалізованим фінансовим посередникам.

В останній часстає все складніше і складніше провести грань між фінансовими інститутамирізного типу на основі того, які фінансові послуги вони пропонують. Так,наприклад, хоча Deutsche Bank за класифікацією відноситься до універсальних банкам,його функції лише незначно відрізняються від функцій банку Merrill Lynch Bank,относимого зазвичай до інвестиційним банкам, що спеціалізується наброкерсько-дилерських операціях з цінними паперами.

2. Іншідепозитно-ощадні установи.

Термінидепозитно-ощадні або позика-ощадні установи (depositorysavings institutions, thrift institutions) застосовуються для загального позначенняощадних банків, ощадно-позичкових асоціацій (S & Ls) та кредитнихспілок. У США вони конкурують з комерційними банками як у сфері депозитнихоперацій, так і в області надання позик. Американські організаціїданого типу спеціалізуються на наданні іпотечних позик для покупкибудинків і споживчих позик. В інших країнах існують різніспеціалізовані ощадні інститути, подібні за своїми функціями зощадно-ощадними установами та кредитними спілками США.

3. Страхові компанії.

Страхові компанії - цефінансові посередники, основна функція яких полягає в наданнідомогосподарствам і фірмам можливості знизити ступінь ризику шляхом купівліконтракту особл...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок