Міжбанківський валютний ринок » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Міжбанківський валютний ринок

Реферат Міжбанківський валютний ринок

Категория: Банковское дело

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Поняття тароль міжбанківського валютного ринку

2. Операціїна міжбанківському валютному ринку

3.Характеристика міжбанківського валютного ринку РФ

ВИСНОВОК

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Сучасні міжбанківські валютніринки характеризуються наступними основними особливостями.

1. Інтернаціоналізація валютнихринків.

2. Операції здійснюються безперервно уПротягом доби поперемінно у всіх частинах світу.

3. Техніка валютних операційуніфікована, розрахунки здійснюються за кореспондентськими рахунками банків.

4. Широкий розвиток валютних операційз метою страхування валютних та кредитних ризиків.

5. Спекулятивні та арбітражніоперації набагато перевершують валютні операції, пов'язані з комерційнимиоборудками, число їх учасників різко зросло і включає не тільки банки і ТНК,але і інші юридичні і фізичні особи.

6. Нестабільність валют, курсяких, подібно своєрідному біржовому товару, має найчастіше свої тенденції,не залежні від фундаментальних економічних факторів.

Валютні ринки - офіційніцентри, де відбувається купівля-продаж іноземних валют на національну закурсом, складається на основі попиту і пропозиції.

Специфіка міжнародних розрахунківполягає в тому, що в якості валюти ціни і платежу використовуються зазвичайіноземні валюти. Між тим у кожному суверенній державі в якостізаконного платіжного засобу використовується її національна валюта. Томунеобхідною умовою розрахунків по зовнішній торгівлі, послуг, кредитами,інвестицій, міждержавних платежів є обмін однієї валюти на іншуу формі купівлі або продажу іноземної валюти платником або одержувачем.


1. Поняття і роль міжбанківськоговалютного ринку

Міжбанківський валютний ринок виконуєнаступні основні функції:

1. обслуговування міжнародногообороту товарів, послуг і капіталів;

2. формування валютного курсу наоснові попиту та пропозиції на валюту;

3. хеджування (страхування) відвалютних і кредитних ризиків;

4. проведення грошово-кредитноїполітики;

5. отримання прибутку у вигляді різницікурсів валют і процентних ставок по різних боргових зобов'язаннях.

З організаційно-функціональної точкизору (як результат реалізації економічних функцій) міжбанківські валютніринки забезпечують обслуговування міжнародного обороту товарів, послуг, робіт;своєчасне здійснення міжнародних розрахунків; взаємозв'язок різнихринків; стихійне визначення валютних курсів шляхом балансування попиту іпропозиції; надання механізмів захисту від валютних ризиків;диверсифікацію валютних резервів банків, підприємств і держави; валютнуінтервенцію; використання ринку державами для цілей їх грошово-кредитної іекономічної політики; отримання прибутку у вигляді різниці курсів валют іпроцентних ставок; регулювання валютних курсів національної валюти доіноземних валют (державне і ринкове); проведення валютної політики,спрямованої на державне регулювання вказаної області економіки іінші заходи.

З організаційно-інституційної точкизору міжбанківський валютний ринок являє собою сукупністьуповноважених банків, які здійснюють валютні операції.

З організаційно-технічної точкизору валютний ринок являє собою сукупність комунікаційних систем,пов'язують між собою банки різних країн, що здійснюють міжнароднірозрахунки і інші валютні операції.

Отже, з одного боку, міжбанківськийвалютний ринок - це найбільший, децентралізований фінансовий ринок в світі,на якому здійснюється міжнародна торгівля та обмін іноземних валют(Обсяги операцій на валютних ринках не публікуються, проте, на думкуфахівців, сукупний валютний ринок має обороти приблизно 100 -200 млрд.доларів в день). [1]

Крім комерційних банків, найважливішимиучасниками міжбанківського валютного ринку є центральні банки розвиненихдержав. Крім обслуговування потреб уряду вони проводять операції врамках офіційної грошово-кредитної політики. Представниками державиможуть бути зовнішньоторговельні банки та інші установи.

Для проведення валютних операційвеликі комерційні банки розташовують депозитами в зарубіжних фінансовихустановах, що є їхніми кореспондентами. У той же час далеко не всі навітьвеликі банки країн Західної Європи виступають в якості постійних учасниківвалютного ринку. Наприклад, у Франції ними є лише декілька банків: КредіЛіонне, Паріба, Сосьете женераль, Банк Насьональ де Парі, Ендосюез і деякіінші. [2]

Валютний ринок являє собоюпереважно міжбанківський ринок. Тому в якості його основнихдійових осіб насамперед виступають банки та інші фінансові установи.Вони можуть здійснювати операції як у власних цілях, так і в інтересахсвоєї клієнтури. При цьому учасники можуть працювати на ринку, вступаючи в прямийконтакт один з одним, або діяти через посередників. У цій категоріїперш за все виділяються комерційні банки, особливе місце в ній займають центральнібанки країн.

До групи діючих на валютномуринку учасників відносяться центральні банки. Вони займають особливе положення.Перш за все, за своїм статусом вони не є комерційними установами івже з цієї причини істотно відрізняються від комерційних банків та іншихфінансових інститутів. Центральні банки також володіють в своїй структуріпідрозділом дилінгу. Проте валютні операції займають підпорядковане місце вдіяльності центральних банків, оскільки служать для них переважно лишезасобом здійснення основних функцій і, як правило, не мають на метібезпосереднє вилучення доходу.

Крім того, центральні банкирозташовують контрагентами іншого роду і виконують інші функції. З одного боку,вони керуються розпорядженнями свого уряду (у тих країнах, децентральний банк не користується повною самостійністю) або беруть участь упроведення узгодженої з ним економічної політики (у державах, децентральний банк більш незалежний). Вони також координують свої дії навалютному ринку з політикою центральних банків інших країн (зокрема припроведенні валютних інтервенцій) і керуються положеннями нормативнихдокументів міжнародних фінансових організацій.

З іншого боку, функцієюцентральних банків є спостереження за станом міжбанківського валютногоринку та його регулювання. Насамперед це стосується курсу національної валюти,коректування якого в бажаному напрямку здійснюється, зокрема,за допомогою інтервенцій на валютному ринку, а також за допомогою валютних резервівцентрального банку. Крім того, це може зачіпати і операції комерційнихбанків країни та інших фінансових установ, а також брокерів, які зобов'язанібеззастережно надавати центральному банку відповідну інформацію.

2. Операції на міжбанківському валютномуринку

На міжбанківському валютному ринкуздійснюються різні за змістом операції, які об'єднанівідповідними сегментами ринку. Основними сегментами міжбанківськоговалютного ринку є касовий ринок (ринок угод за поточним курсом, абооперацій телеграфного переказу, іменований в західній літературі також як ринок"Спот") і терміновий ринок (або ринок операцій на термін).

На касовому ринку (ринку "спот")купівля і продаж валют відбувається на умовах розрахунку протягом двох робочихднів після дати укладання угоди і за курсом на момент її укладення.

Готівковий ринок, будучи частиною міжбанківськоговалютного ринку, функціонує також безперервно. Це означає, що йогоучасники можуть купувати або продавати валюту протягом всього часу йогороботи.

Курс будь-якої валюти встановлюється наринку "спот" по відношенню до долара США, тоді як між іншимивалютами в певний момент прямого співвідношення може і не існувати.Незважаючи на безперервний характер валютних операцій і постійне визначеннякурсів валют, в деяких фінансових центрах існує процедура такзваного "фіксингу", тривалість якої в різних країнахрізна. "Фіксинг - це процес офіційного визначення курсів різнихвалют, тобто їх котирування під час періодичних зустрічей основних учасниківринку, які прово...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок