Міжнародні біржові ринки фінансових інструментів » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Міжнародні біржові ринки фінансових інструментів

Реферат Міжнародні біржові ринки фінансових інструментів

Категория: Банковское дело

Московський державний університет економікистатистики та інформатики


Інститут: економіки та управління

Кафедра: Інвестицій


Курсова робота

В«Міжнародні біржові ринки фінансових інструментівВ»


Москва

2006


ЗМІСТ

ВСТУП .. 2

1.Міжнародні біржові ринки фінансових інструментів . 3

1.1.З історії біржових ринків. Сутність та поняття. 3

1.2.Основні характеристики і робота бірж .. 4

2.Біржові фінансові інструменти .. 7

2.1.Євровалютні біржові фонди .. 7

2.2.Фонди BRIC .. 11

3.Інвестування на міжнародному ринку . 15

ВИСНОВОК .. 20


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Характерною рисою останнього десятиліття стало значне зростання обсягівміжнародних інвестицій, стимульований усилившейся глобалізацією економіки ілібералізацією фінансових ринків. З одного боку, перспективи отриманняприбутку та диверсифікації активів за рахунок вкладення коштів в іноземні цінніпаперу, в тому числі, в акції іноземних компаній, привернули пильнуувагу інституційних і приватних інвесторів. З іншого боку, прагнення дорозширення присутності на світовому ринку і пошук нових джерелкапіталу призвели до активного проникнення компаній на закордонні біржі.Незважаючи на те, що в цілому механізм міжнародних інвестицій є доситьскладним, до теперішнього часу сформувався досить зручний спосіб залученняіноземного капіталу, що задовольняє як інвесторів, так і компанії, - випускдепозитарних розписок на цінні папери іноземного емітента.

Таким чином, у зв'язку з усе більшнабирає обертів процес міжнародної інтеграції економічнихпроцесів, актуальною темою для розгляду автором була обрана дана теми -міжнародні біржові ринки не випадково. У своїй даній роботі ми розглянемояк основні питання, такі як коротка історія біржових ринків, так іспробуємо торкнутися питання визначення фінансових інструментів. Роботаскладається з трьох частин, в першій частині реферату буде розглянуто питання загальнихвизначень, понять і коротка характеристика міжнародних бірж. У другійчастини буде розглянуто види фінансових інструментів, таких як наприклад,біржові фонди, фонди BRIC. У заключній главі нашої роботи ми докладнозупинимося на питанні про закриті інвестиційні фонди та фонди звичайних.Ознайомимося з думками експертів міжнародних біржових ринків про фінансовіінструментах і процесі інвестування.

1. Міжнародні біржові ринки фінансових інструментів 1.1.З історії біржових ринків. Сутність і поняття.

Спочатку біржовіоперації з цінними паперами здійснювалися на товарних біржах. Перші фондовібіржі з'явилися в кінці XVIII в. у Великобританії, США, Німеччини. З кінця XIX -початку XX ст. фондові біржі стали найважливішими центрами національної таміжнародного господарського життя.

Класична біржа - цеаукціон, де торгівля ведеться за допомогою обміну усними інструкціями міжтрейдерами (представниками брокерських фірм в торговій зоні біржі). В останніроки завдяки розвитку обчислювальної техніки виникли й автоматизованісистеми купівлі-продажу цінних паперів, наприклад CATS на Торонтській фондовій біржі,CORES - в Парижі та Мадриді. Але класична біржа ще домінує, і самимкрупним її представником є ​​Нью-Йоркська фондова біржа.

Брокер - це біржовийпосередник, який одержав від клієнта-інвестора (фізичної або юридичної особи)доручення про купівлю чи продаж певних цінних паперів, оформлене у виглядізаявки. В заявці, яка подається у письмовій формі або переданої усно, щозалежить від надійності клієнта, обумовлюються вид цінних паперів, їх кількість,ціна угоди (тверда або нелімітовані, тобто допускає деяківідхилення); термін дії заявки, біржа, де відбувається операція. Із заявкоюброкер звертається до біржового маклера (дилеру, джоберів), який приймаєбезпосередню участь у торгах і здійснює операції за свій рахунок. Якщомаклер спеціалізується на певному виді цінних паперів або на певнійгрупі компаній, то він носить назву фахівця. Досить часто брокером імаклером є в різний час одне і те ж обличчя. У вигляді винагороди завдало досконалу операцію брокери і маклери отримують комісійні від своїхклієнтів, однак значна частина їх доходів може складатися з курсовихрізниць.

До операцій на фондовійбіржі допускаються не всі цінні папери, а лише так звані фондовіцінності. До основних фондових цінностей відносяться:

цінні папери зфіксованим прибутком (боргові зобов'язання) - державні облігації таоблігаціічастних компаній і банків, сертифікати тощо;

акції(Свідоцтва про участь у капіталі).

Для того щоб брати участь вфондових операціях (котируватися на біржу), фондові цінності повиннівідповідати певним критеріям, прийнятим на даній біржі. Серед нихможуть бути вимоги до юридичного статусу емітента (випускового акції),розмірами його статутного (акціонерного капіталу, доходам, номіналу цінних паперів іін

Подібно до того, як продаєтьсятовар на товарній біржі, на фондовій біржі цінні папери безпосередньо наторгах не виставляються. Вони продаються і купуються партіями, перебуваючи наспеціальних банківських рахунках.

1.2.Основні характеристики і робота бірж

Існує великакількість різних типів фондових операцій: основні з них багато в чому схожіна операції на товарній біржі.

Касові угоди,реалізація яких здійснюється відразу ж після укладення. Оплата відбуваєтьсяабо негайно, або протягом декількох днів. До недавнього часу дляпереведення цінних паперів з рахунку на рахунок на біржі виписувався спеціальний чек,або сертифікат, що видається клієнтові і засвідчує перехід прававласності. В даний час всі перекази здійснюються через комп'ютернумережу.

Термінові угоди -ф'ючерси та опціони - аналогічні банківським операціям і операціям натоварній біржі з тією лише відмінністю, що завершуються виплатою різниці в курсах змоменту укладення.

Арбітражніугоди, засновані на перепродажу цінних паперів на різних біржах, коли єрізниця в їх курсах.

Пакетні операції -угоди з купівлі-продажу великих партій цінних паперів.

Ціна, за якою реалізуєтьсяцінний папір, називається її курсом. Курс цінного паперу залежить головним чиномвід величини принесеного нею доходу і формується в момент стикування попиту іпропозиції, здійснюваної маклером.

У спрощеному виглядікупівля-продаж цінних паперів виглядає наступним чином. Інвестор (покупець)доручає брокерові купити 100 акцій компанії X за курсом 50 дол Продавецьдоручає своєму брокеру реалізувати таку ж партію аналогічних акцій по томуже курсом.

Брокери звертаються додилеру-фахівця, формує пакет заявок щодо компанії X. Бачачи,що одержані ним пропозиції взаємно задовільні та інших пропозицій ненадходить, дилер встановлює офіційний курс на рівні 50 дол та обидваклієнта повідомляються про здійснення угоди.

У дійсності ж дилеротримує набагато більшу кількість заявок купівлю і продаж одних і тих жецінних паперів із запитами досить різноманітних курсів. Його мета - визначитикурс, за яким можна задовольнити більшість заявок і різницю міжпопитом і пропозицією. Саме цю інформацію він викрикує в біржовому залі впошуку бракуючих цінних паперів або з метою продажу надлишку. Головна метадилера - збалансувати попит і пропозицію і реалізувати всі партії ціннихпаперів. Оскільки інформація про попит та пропозицію надходить постійно, курспаперів також зазнає протягом дня певні коливання. Тому вбіржових листках фіксуються курси на момент відкриття біржі і на мо...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок