Міжнародні кредит відносини » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Міжнародні кредит відносини

Реферат Міжнародні кредит відносини

Категория: Банковское дело

ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ І ВАЛЮТНА СИСТЕМА. ЕВОЛЮЦІЯВАЛЮТНИХ СИСТЕМ

У міру інтернаціоналізації та глобалізаціїгосподарських зв'язків країн зростають міжнародні потоки товарів, послуг,капіталів і кредитів. У світовому господарстві здійснюється цілодобовий "перелив"грошового капіталу, який формується у процесі національного суспільноговідтворення, причому в кожному суверенній державі законним платіжнимзасобом є його національні гроші. Однак у міжнародному оборотізазвичай використовуються іноземні валюти. Це обумовлено тим, що в світовомугосподарстві поки ще відсутні загальновизнані світові кредитні гроші,обов'язкові для, всіх країн. У зв'язку з цим історично сформувалися міжнароднівалютні відносини - сукупність суспільних відносин, що складаються прифункціонуванні валюти в світовому господарстві. Вони обслуговують взаємний обмінрезультатами діяльності національних господарств.

Стан валютних відносин залежить від процесувідтворення і в свою чергу має на нього зворотній вплив(Позитивне чи негативне) в залежності від ступеня їх стійкості.

У міру розвитку зовнішньоекономічних зв'язківстворювалася валютна система - державно-правова форма організаціївалютних відносин, Регульована національним законодавством абоміждержавною угодою. Спочатку склалася національна валютнасистема. Її характеризують такі елементи:

в–  національна валюта;

в–  умови конвертованості національноївалюти, тобто її обміну на іноземні валюти; у зв'язку з цим розрізняються:

- вільно конвертовані валюти, які безобмежень обмінюються на іноземні валюти. У Статуті Міжнародноговалютного фонду (МВФ) з 1978 р. введено також поняття "вільновикористовувана валюта ". До неї були віднесені американський долар, німецькамарка, японська єна, французький франк, англійський фунт стерлінгів (з 1999 р.німецька марка і французький франк замінені євро),

- частково конвертовані валюти;

- неконвертовані (замкнуті) валюти;

<p> в–  режим валютного паритету - співвідношенняміж двома валютами. Золотий паритет, заснований на золотому змістігрошових одиниць, був скасований (на Заході - з середини 1970-х р., в Росії - з1992 р.). З середини 70-х років використовуються паритети на базі валютного кошика.Це метод порівняння середньозваженого курсу однієї грошової одиниці зпевним набором інших валют;

в–  режим валютного курсу (фіксованого абоплаваючого). Так, в Європейській валютній системі був встановлений межа взаємнихколивань курсу 12 валют В± 15% центрального курсу. У Росії тимчасово (з липня1995 по серпень 1998 р.) діяв режим валютного коридору - обмеженняколивань курсу рубля по відношенню до долара певними межами (наприклад,5750-6350 руб. за 1 долар у 1997 р.), які підтримувалися Банком Росії здопомогою валютної інтервенції. З вересня 1998 року, з часу глобальногокризи в Росії, ці межі були скасовані і відновлений режим регульованогоплаваючого валютного курсу, як і в більшості країн;

в–  наявність або відсутність валютнихобмежень. Наприклад, в Росії введені обмеження, лімітування, заборонапевних операцій з валютними цінностями в зв'язку з нестабільністюекономіки країни; розвинені країни поступово (з кінця 50-х до початку 90-х р. XX в.) скасували валютніобмеження. У 1996 році Росія скасувала валютні обмеження по торговим танеторговими операціями, приєднавшись до статті VIII Статуту МВФ, але збереглаїх за операціями з міжнародним рухом капіталів і кредитів в цілях захистунаціональних інтересів;

в–  регулювання міжнародної валютноїліквідності країни, що включає чотири компоненти (офіційні золоті івалютні резерви країн, рахунку СДР, резервну позицію в МВФ) і відбиває здатністькраїни погашати її зовнішній борг;

в–  регламентація використання міжнароднихкредитних засобів обігу та форм міжнародних розрахунків;

в–  режими валютного ринку і ринку золота;

в–  статус національних органів, що регулюютьвалютні відносини (центральний банк, міністерство фінансів, спеціальніоргани).

У міру розвитку світових господарських зв'язківстворювалася світова валютна система, яка переслідує глобальні цілісвітової спільноти, покликана забезпечити інтереси країн-учасниць, має особливиймеханізм регулювання і функціонування. У результаті тривалогоісторичного розвитку склалися такі основні елементи світової валютноїсистеми:

в–  функціональні форми світових грошей(Провідні вільно конвертовані валюти, при надзвичайній ситуації - золото);

в–  регламентація умов конвертованостівалют;

в–  уніфікація режиму валютних паритетів івалютних курсів;

в–  регламентація обсягу валютних обмежень(Вимога МВФ до країн-членів скасувати обмеження за операціями з валютнимицінностями в певний період);

в–  регламентація складу компонентівміжнародної валютної ліквідності (наприклад, з 1970 р. МВФ ввів в обіг новуміжнародну валютну одиницю - СДР);

в–  уніфікація правил використанняміжнародних кредитних засобів обігу (векселів, чеків тощо) і формміжнародних розрахунків;

в–  режими світових валютних ринків і ринківзолота;

в–  статус інституту міждержавногорегулювання (з 1944 р. - МВФ).

Перша світова валютна система була заснована наЗолотомонетний стандарт і юридично оформлена міждержавною угодоюна Паризькій конференції провідних країн в 1867 році. Друга світова валютнасистема, оформлена угодою країн на Генуезькій міжнароднійекономічній конференції (1922 р.), була заснована на золотодевизному стандар.Девізу - іноземна валюта в будь-якій формі. З 20-х років XX ст. поряд із золотомнаціональні кредитні гроші стали використовуватися в якості міжнароднихплатіжно-резервних засобів.

Третя світова валютна система - Бреттон-Вудська,оформлена угодою (в Бреттон-Вудсі, США, 22 червня 1944 р.), такожбазувалася на золотодевизному стандарті.

Структурні принципи Бреттон-Вудської системи:

в–  золотодевізний стандарт;

в–  статус долара і фунта стерлінгів якрезервних валют;

в–  фіксовані золоті паритети і курсивалют (могли коливатися в межах В± 1% паритету, в Західній Європі - вмежах В± 0,75%);

в–  конвертованість доларових резервівіноземних центральних банків у золото через американське казначейство поофіційною ціною;

в–  занижена офіційна ціна золота (35дол. за тройську унцію, що містить 31,1 г чистого золота);

в–  створення МВФ як органуміждержавного валютного регулювання. США використовували ці принципи,закріпили доларовий стандарт, для посилення своїх позицій у світі за рахунокінших країн. Протиріччя Бреттон-Вудської валютної системи, передусім міжнаціональним характером долара і фунта стерлінгів і їх використанням якміжнародного платіжного засобу, поступово розхитали цю систему по мірізміцнення позицій Західної Європи і Японії. В кінці 60-х років XX століття вибухнула кризавалютної системи, який привів до її поступового розвалу в 1971-1976 роках.

Бреттон-Вудський систему змінила четверта (ниніфункціонуюча) світова валютна система, оформлена угодою країн -членів МВФ в Кінгстоні (Ямайка, січень 1976 р.), ратифікованою в квітні 1978року.

Структурні принципи Ямайської валютної системитакі.

перше, золотодевізний стандарт був заміненийстандартом СДР, які формально оголошені основою валютних паритетів і курсіввалют. Однак за 30 з гаком років з моменту емісії СДР (1970 р.) вони не сталиеталоном вартості, головним міжнародним платіжним і резервним засобом.Кількість валют, курс яких прикріплений до СДР, скорочується (з 15 у 1980 р. додвох у 2001 р.). Стандарт СДР неперспектівен. Сфера застосування СДР обмежена восновному операціями МВФ. Практично зберігся доларовий стандарт, хочаофіційно долар в даний час не має статусу резервної валюти на відмінувід його статусу в Бреттон-Вудської системи. Частка долара у валютній кошику СДРпідвищена з 39 до 45% на 2001-2005 роки. До долара прикріплена 21 валюта. Доларяк і раніше лідирує як міжнародний платіжний і резервний засіб.Лідируючі позиції д...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок