Лізингові операції комерційного банку » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Лізингові операції комерційного банку

Реферат Лізингові операції комерційного банку

Категория: Банковское дело

Лізинговіоперації комерційного банку

Лізинговіоперації комерційних банків - операції, засновані на наданні в оренду необоротних активів надовгостроковий період з метою їх виробничого використання.

У ФЗ В«Профінансову оренду (лізингу) В»№ 164-ФЗ визначені наступні об'єкти та суб'єктилізингу.

Суб'єктамилізингу є:

-лізингодавець - фізична або юридична особа, яка за рахунок залучених та(Або) власних засобів набуває в ході реалізації договору лізингу увласність майно й надає його як предмет лізингулізингоодержувачу за певну плату, на певний термін і на певнихумовах у тимчасове володіння і в користування з переходом або без переходу долізингоодержувача права власності на предмет лізингу;

-лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка відповідно додоговору лізингу зобов'язана прийняти предмет лізингу за певну плату, напевний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і вкористування відповідно до договору лізингу;

-продавець - фізична або юридична особа, яка відповідно до договорукупівлі-продажу з лізингодавцем продає лізингодавцю в обумовлений термінмайно, що є предметом лізингу. Продавець зобов'язаний передати предмет лізингулізингодавцю чи лізингоодержувачу відповідно до умов договорукупівлі-продажу. Продавець може одночасно виступати в якостілізингоодержувача в межах одного лізингового правовідносини.

Будьіз суб'єктів лізингу може бути резидентом Російської Федерації абонерезидентом Російської Федерації.

Лізингодавцем(Орендодавцем) зазвичай виступають комерційні банки, лізингоодержувачем(Арендополучателем, орендарем) - підприємства різних форм власності,постачальником майна - його виробники, постачальницько-збутові, торгові таінші організації - власники майна.

Взалежно від економічних умов кількість учасників угоди може розширюватися.Крім перерахованих трьох сторін в угоді в ряді випадків беруть участь лізинговіфірми, які виконують роль посередників між постачальником, лізингодавцем талізингоодержувачем. За кордоном при великих багатомільйонних угодах числоучасників може збільшуватися до п'яти-шести, в числі яких лізингові фірми,трастові корпорації, що фінансують установи та ін

Длякомерційних банків більш вигідно обходитися без посередництва лізинговихкомпаній. У такому разі банк, купуючи майно, є його покупцем, а здаючи його воренду за лізинговою угодою, стає лізингодавцем.

Предметомлізингу можуть бути будь-які неспоживна речі, в тому числі підприємства й іншімайнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортнізасоби та інше рухоме і нерухоме майно, яке може використовуватисядля підприємницької діяльності.

Предметомлізингу не можуть бути земельні ділянки та інші природні об'єкти, а такожмайно, яке федеральними законами заборонено для вільного обігу абодля якого встановлено особливий порядок звернення.

Існуютьрізні види лізингу. Розглянемо їх в залежності від основних критеріївкласифікації.

ВЗалежно від терміну лізинг буває:

-короткостроковий (рентинг) - до 1 року;

-середньостроковий (хайринг) - від 1 року до 3 років;

-довгостроковий (лізинг) - понад 3 років.

ВЗалежно від складу учасників лізинг буває:

- прямий(Двосторонній), коли власник майна самостійно здає його в оренду;якщо майно здається в оренду тій же особі, у якої воно куплено, то такийлізинг називається поворотним;

-непрямий - в угоді бере участь лізингова компанія або банк (тристоронній), атакож посередницькі організації (багатосторонній).

Заступенем окупності лізинг поділяється на:

-фінансовий - банку виплачується повна вартість майна після закінчення термінудоговору незалежно від терміну амортизації;

-оперативний - окупається тільки частина вартості орендованого майна(Амортизація неповна).

ВЗалежно від обсягу обслуговування лізинг буває:

- чистий- Обслуговування об'єкта лізингу здійснює орендар;

-частковий - на лізингодавця покладаються окремі функції з обслуговування;

- повний- Лізингодавець повністю обслуговує об'єкт лізингу.

Лізингтакож буває:

-внутрішній;

-міжнародний (експортний та імпортний).

Длякомерційних банків, виходячи з перших чотирьох критеріїв, характерні в основномутакі види лізингу: довгостроковий, прямий, фінансовий, чистий (або частковий).Всі ці ознаки повинні бути присутніми в договорі.

Лізинговіоперації дають її учасникам ряд переваг. Серед них для банків можнавідзначити наступне:

- розширеннякола банківських операцій і зростання числа клієнтів;

- зниженняризику втрат від неплатоспроможності клієнтів. Банк залишається власникоммайна, переданого в оренду і, отже, при порушенні умовлізингового договору може вимагати його повернення;

- амортизаційнівідрахування на майно, що здається в оренду, не оподатковуються і можутьслужити джерелом коштів для закупівлі нового майна;

- величинаорендної плати за надання майна в рамках лізингу може бути вище,ніж процентна ставка по довгострокових кредитах, що видаються на той самий строк.Дане положення виправдано наданням клієнтові крім позики реальногонаповнення у вигляді машин, устаткування, іншого майна, а також наданнямряду послуг, супутніх цієї операції;

- приздійсненні лізингових операцій банк зараховує на свій рахунок орендну плату напевну дату, що набагато простіше нарахування і обліку відсотків за позикамипідприємств в процесі довгострокового кредитування.

Зацікавленістьорендарів пояснюється такими обставинами:

- можливістюздійснення технічного переозброєння, збільшення виробничої потужностібез великих початкових капітальних вкладень, а звідси - зростанням виробництва,реалізації, прибутку;

- гарантієюзабезпечення матеріального наповнення від наданої банком операції;

- можливістюстовідсоткового кредитування. При використанні звичайного кредиту для покупкимайна підприємство повинне частина його вартості оплатити за рахунок власнихзасобів. При лізингу договір укладається на повну вартість майна.Орендні платежі звичайно починаються після поставки майна орендарю, абопізніше;

- гнучкістюлізингового договору в порівнянні з кредитним, який завжди передбачаєобмежені терміни і розміри погашення. При лізингу орендар, розраховуючи нанадходження доходів, може виробити з банком зручну для нього схему плати затермінами (щомісяця, щокварталу), за сумою. Погашення зазвичай починається післяотримання виручки від реалізації продукції, виробленої на обладнанні,узятому в лізинг. Ставка може бути фіксованою або плаваючою;

- ризикзастарівання основних фондів лягає на банк;

- вбалансі підприємства підтримується оптимальне співвідношення власного іпозикового капіталу.

Розглянемоорганізацію лізингової операції в банках. Лізингової операції передуєпевна організаційна робота:

-вивчення лізингового ринку, його основних тенденцій;

-виявлення попиту на види майна;

- знайомствоз цінами на рухоме і нерухоме майно, з цінами і тарифами насупутні лізингу послуги.

Комерційнібанки є організаційно оформленими структурами. Однак для успішногопроведення лізингових операцій цілком доцільно створення спеціальноговідділу або хоча б групи, до складу якої мають увійти працівники зпевним досвідом банківської роботи і знанням специфіки проведення даноїоперації. Банк повинен давати рекламу лізингових операцій, створювати банк данихпро майно, яке може бути придбане для здачі в оренду. Загальною метоюпопередньої роботи є пошук потенційних клієнтів, зацікавленихв лізингу. Разом з тим ініціатива в проведенні лізингових операцій можевиходити і від майбутнього лізингоотримувача, який самостійно знаходитьрозташовує необхідним майном постачальника або звертається в банк.

Всіподальші взаємини між сторонами будуються таким чином.

Орендарнадає в банк відповідні документи:

<...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок