Ліцензування страхової діяльності » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Ліцензування страхової діяльності

Реферат Ліцензування страхової діяльності

Категория: Банковское дело

Введення

Ліцензуваннястрахової діяльності здійснюється федеральним органом виконавчої владиз нагляду за страховою діяльністю в цілях захисту інтересів і правстрахувальників, страховиків і держави і є способом державногорегулювання і контролю за діяльністю страхових організацій і дотриманняними чинного страхового законодавства Російської Федерації.

Не будеперебільшенням сказати, що питання ліцензування страхової діяльностізавжди були одними з найгостріших у страхуванні, а сьогодні вони вже придбалихарактер майже надзвичайних. І пов'язано це не тільки з наявними взаконодавстві проблемами в регулюванні питань ліцензування, але і зтим, що, як відомо, змінився перелік видів страхування, а також залишаєтьсяюридична невизначеність з приводу необхідності отримання страховимикомпаніями спеціальних ліцензій на перестрахування. Ліцензування вимагаєпредставлення величезного пакету документів, а саме головне, в жорстковизначені терміни.


Види страховоїдіяльності

Під страховоюдіяльністю розуміється діяльність страхових організацій і товариств взаємногострахування (страховиків), пов'язана з формуванням спеціальних грошовихфондів (резервів) за рахунок сплачуваних страхувальниками страхових внесків(Премій) для виплат за договорами страхування.

Діяльність,пов'язана з оцінкою страхових ризиків, визначенням розміру збитку, розмірустрахових виплат, інша консультаційна та дослідницька діяльність вгалузі страхування, не вимагає отримання ліцензії.

Ліцензія напроведення страхової діяльності є документом, що засвідчує право їївласника на проведення страхової діяльності на території РосійськоїФедерації при дотриманні ним умов та вимог, обумовлених при видачіліцензії.

Ліцензіяможе бути видана для здійснення страхової діяльності на певнійтериторії, заявленої страховиком.

Ліцензіявидається за встановленою формою

Класифікаціявидів страхування, введена Федеральним Законом від 10.12.2003 № 172-ФЗ. Вліцензії, що видається страхувальнику, зазначаються передбачені класифікацієюнаступні види страхування:

1)страхування життя на випадок смерті, дожиття до певного віку або строкуабо настання іншої події;

2) пенсійнестрахування:

3)страхування життя з умовою періодичних страхових виплат (ренти, ануїтетів)і (або) за участю страхувальника в інвестиційному доході страховика;

4)страхування від нещасних випадків і хвороб;

5)медичне страхування;

6)страхування засобів наземного транспорту (за винятком коштівзалізничного транспорту);

7)страхування засобів залізничного транспорту;

8)страхування засобів повітряного транспорту;

9)страхування засобів водного транспорту;

10)страхування вантажів;

11)сільськогосподарське страхування (страхування врожаю, сільськогосподарськихкультур, багаторічних насаджень, тварин);

12)страхування майна юридичних осіб, за винятком транспортних засобів ісільськогосподарського страхування;

13)страхування майна громадян, за винятком транспортних засобів;

14)страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;

15)страхування цивільної відповідальності власників засобів повітряноготранспорту;

16)страхування цивільної відповідальності власників засобів водного транспорту;

17) страхуванняцивільної відповідальності власників засобів залізничного транспорту;

18)страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечніоб'єкти;

19)страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок недоліківтоварів, робіт, послуг;

20)страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам;

21)страхування цивільної відповідальності за невиконання або неналежневиконання зобов'язань за договором;

22)страхування підприємницьких ризиків;

23)страхування фінансових ризиків.

ВВідповідно до п. 1 ст. 6 Федерального Закону № 172-ФЗ від 10.12.2003,страховиками є "юридичні особи, створені відповідно дозаконодавством Російської Федерації для здійснення страхування,перестрахування, взаємного страхування і отримали ліцензії в установленомуцим Законом порядку ". Додатковими поправками від 7 березня 2004р.Закон також встановив необхідність отримання ліцензії на право здійсненняперестрахування, хоча даний вид страхової діяльності, як видно вище зпункту 9 ст.32 цього закону, спеціально і не виділено в класифікації видівстрахування.

Слід такожвиділити недоліки закріплення класифікації видів страхової діяльності.Основні дефекти зводяться до наступного:

- відсутністьтакого виду, як страхування різних видів професійної відповідальності(Віднесення його до якого-небудь іншого класу неможливо з точки зору істоти ітехніки здійснення даного виду страхування),

- відсутністьокремого виду страхування (витрат) виїжджають за кордон; зазначений видє, як правило, комбінованим видом страхування, що складається зстрахування від нещасного випадку (особисте ризикове страхування) і страхуваннярізного роду витрат (медичні, медико-транспортні, юридична допомога,втрата багажу і т.п.), його важко однозначно віднести до одного з видівкласифікації, передбаченої п. 1 ст. 32.9 Закону,

- страхуванняспеціальних видів відповідальності (наприклад, страхування відповідальностідиректорів і посадових осіб тощо),

-неоднозначною є правомірність віднесення добровільного медичногострахування до особистого ризикового страхування, якщо говорити про перспективуповної відмови від системи прикріплення на користь введення повноцінної ризикової системистрахування медичних витрат.

Ситуаціяможе виявитися нерозв'язною без відповідних змін законодавства.

Процедураліцензування страхової діяльності

Федеральнаслужба страхового нагляду затвердила регламент ліцензування діяльностісуб'єктів страхової справи, який є внутрішнім документом і визначаєпорядок роботи відомства з приймання заяв на видачу ліцензій, перевірціпредставлених документів, а також основні функції підрозділів з цьогопитанню.

Регламент міститьнаступні основні положення в частині ліцензування страхової діяльності:

- порядокреєстрації надійшли від здобувачів ліцензій заяв і документів;

- процедурупопередньої перевірки поданих документів, у тому числі параметри оцінкивідповідності документів переліком і формами, що визначені законодавством;

- порядок іумови направлення повідомлень претендентам ліцензій про прийом або про відмову вприйомі документів на розгляд;

- порядокпроведення експертизи документів, включаючи параметри оцінки відповідностізмісту документів вимогам законодавства;

- процедурупідготовки висновку, яке необхідно для прийняття рішення про видачуліцензії;

- процедуруприйняття рішення про видачу ліцензії;

- правилаоформлення самої ліцензії;

- порядокповідомлення здобувачів ліцензії про прийняте рішення;

- порядокформування інформаційної бази служби про результати розгляду заяви.

Основніправила діяльності страхового нагляду в цій частині зводяться до наступного.

Спочаткузаяви надходять в управління справами і в цей же день передаються вуправління попереднього контролю, де їх реєструють в інформаційній базіслужби. Ця база ведеться з 1 липня 2005р., І в ній відбивається вся інформація проході розгляду документів, що надходять, зокрема, вказуються вихіднийномер та дата заяви, вхідний номер і дата надходження в службу, назвукомпанії, її реєстраційний номер, види страхування, на право здійсненняяких заявник просить видати ліцензію або ліцензії.

Одночасновсі заяви направляються в управління нагляду для того, щоб отриматиінформацію про наявність або про відсутність на дату подання заяви порушеньстрахового законодавства у суб'єкта страхової справи, запитуваласьліцензію. Якщо на момент подання заяви в його діяльності є ознакипорушення стр...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок