Особисте й майнове страхування » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Особисте й майнове страхування

Реферат Особисте й майнове страхування

Категория: Банковское дело
Федеральне агентство з освіти ГОУ ВПО Уфімський державний АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІКИ ТА СЕРВІСУ

Кафедра туризму ігостинності

Курсова робота

з дисципліни: В«Правовезабезпечення В»

на тему:

В«Особисте і майновестрахування В»


Зміст

Введення

1. Історія страхування

2. Необхідністьстрахування

3. Договори, що укладаютьсяна ринку туристських послуг

Висновок

Список літератури


Введення

Страхування -одна з найдавніших категорій суспільних відносин. Зародившись у періодрозкладання первіснообщинного ладу, воно поступово стало неодміннимсупутником суспільного виробництва.

Вирушаючиподорожувати за кордон, багато наших туристи впевнені, що з ними там нічогоне відбудеться. Вже якщо на батьківщині нічого не скоїлося, то за кордоном, та ще навідпочинку. До страхування мандрівники все ще ставляться як до непотрібноїформальності, яку їм нав'язують туристичні компанії. Дуже частовиїжджають за кордон відмовляються від цієї послуги або вибирають найдешевшістрахові поліси з мінімальною сумою страхового покриття, не розуміючи, щотрапся з ними що-небудь серйозне, вони виявляться без належного захисту.

В останніроки відзначається помітне зростання числа страхових випадків, особливо важких ідорогих, включаючи смертні випадки і необхідність репатріації тіла до постійногомісцем проживання. Погіршилася і страхова обстановка у ряді традиційнотуристських країн. Однією з причин погіршення страхової обстановки єбрак культури поведінки російських туристів за кордоном. Частково цюпроблему могли б вирішити самі туристські фірми, проводячи з клієнтами докладнийінструктаж перед виїздом. Звичайно, ніхто не застрахований від випадковостей. Аледеякі з неприємностей, що відбуваються з клієнтами, можна попередити.Виїжджаючи за кордон, турист у будь-якому випадку виявляється в екстремальній ситуації:зміна клімату, хімічного складу води, інший режим харчування і безліч іншихзмін автоматично тягнуть за собою певну небезпеку.

Тому докладно розібратися в темі страхування і дізнатися:як розвивалося страхування в Росії; які види страхування існують насьогоднішній день; що представляє із себе особисте й майнове страхування; якполягає і розривається договір страхування з туристом та багато іншихпитання представляє цілком помітний інтерес.


1. Історіястрахування

Початковіформи страхування виникли в глибокій старовині. Ще в рабовласницькомусуспільстві полягали угоди, в яких можна угледіти риси договорустрахування. Вони стосувалися нерухомого майна, торгівлі, позичкових угод, атакож морського судноплавства. Основний зміст цих угод полягав у прагненніможливого збитку судам і вантажам при морських перевезеннях.

З ростомміст і виникненням великих населених пунктів зростала небезпека загибеліабо пошкодження майна від пожеж та інших стихійних лих. У зв'язку зцим в 1310г. в м. Брюгге (Німеччина) і була заснована Страхова палата, якаповодила операції по захисту майнових інтересів купецтва і ремісничихгільдій.

В епохувеликих географічних відкриттів спостерігається бурхливий ріст судноплавства таміжнародної торгівлі. З'являються подоби страхових організацій, якібудувалися на базі взаємного страхування майна окремими групами купцівабо при морському перевезенні, спільному будівництва або виробництві людидомовлялися про те, що в разі загибелі або пошкодження майна одного зучасників цього спільного підприємства шкоду розподіляється між усімапропорційно. Це був принцип взаємного страхування (взаємної солідарності).

З часом(З розвитком грошового обігу) стали з'являтися професійнікомерційні страхові компанії на принципах підприємництва і отриманнявигоди від подібних операцій. Їх прибуток складалася із спеціальнопередбаченої частини страхового платежу і можливості беззбитковогопроходження справи. Наприклад, у Древньому Римі діяло страхове товариство Діаниі Антонія, куди приймали і міську (купецьку) аристократію (патриціїв), іпростий народ (плебеїв) - всіх, хто міг внести вступний внесок. Суспільство нетільки ховало за цей внесок своїх членів, але й частина грошей передавалоспадкоємцям.

З розвиткомекономіки, розширенням майнових інтересів зростало число і збільшувавсяоборотний капітал страхових компаній, росли вкладення в інші галузігосподарства.

До початку 60-хроків XVIIв. на Заході налічувалося близько 100 видів майнового та особистогострахування. Наприклад, в 1706г. було засновано перше товариство зі страхуванняжиття, а в XVII-XIX ст. з'являються такі нові види послуг, як страхування віднещасних випадків тощо

Страхування вРосії має глибокі корені, і першим за часом було морське. Катерина,виявляла турботу про розвиток морської торгівлі, видала в 1781р. В«Статуткупецького водоходства В», що включає постанову про морське страхування. Відвогню почали страхувати також в часи її царювання (Росія вважаєтьсябатьківщиною страхування від вогневих ризиків).

За короткийчас виникли нові страхові суспільства (в 1867р. В«РусскоеВ»; у 1870р. -В«КомерційнеВ», В«ВаршавськеВ», В«Російський ЛлойдВ»; в 1872р. - В«ПівнічнеВ», В«ЯкірВ»,В«ВолгаВ») [1].У 1851г. в акціонерних страхових суспільствах від вогню було застраховано майнана 282млн крб., в 1865г. - на 886, а в 1886-на 4 млрд. руб. В1913г.страхованіе від вогню проводили 13 акціонерних товариств. Страхуваннямзаймалися В«Суспільство російської перестраховкиВ» і суспільство В«ДопомогаВ». Більшістьзаймаються страхуванням майна виробляли також страхування життя, віднещасних випадків та ін

У 1864г. булозатверджено В«Положення про взаємне земському страхуванняВ» з умовою, що кожнегубернське земство повинне вести операції по страхуванню тільки у своїйгубернії. Яка курує цим губернські земські збори визначало тариф страховихвнесків (платежів, премій), норми забезпечення; розпоряджалося страховимизасобами; розглядало звіти губернських земських управ і т.д.

Найбільшестрахове товариство В«РосіяВ» в 1881р. виробляло страхування життя, капіталів,колективне, індивідуальне страхування та ін У 1888р. страхове товариствоВ«ДопомогаВ» страхувало від нещасних випадків, дорожніх пригод.

Приватнестрахування орієнтувалося в основному на заможне населення. Йогоздійснювали 20 організацій, серед них спеціальні по страхуванню життя(В«ЖиттяВ», В«ТурботливістьВ», В«ГенеральнеВ»). Страхування на випадок смерті іВ«ДожиттяВ» охоплювало тільки 400 тис . людина, а від нещасних випадків -ще менше. Життя страхували також, ощадні й пенсійні каси службовцівна залізниці.

До 1913р.російські страхові суспільства володіли вже значними капіталами (активисклали 374 млн. руб.), граючи велику роль в економічному житті країни. Начастку російських акціонерних товариств доводилося 63,1% страхових внесків,іноземних страхових компаній - 5,9%. На малюнку 1 додатка показані етапирозвитку страхування в дореволюційному періоді.

Головнимуправлінням державного страхування в СРСР (спільно з його органами вреспубліках, краях, областях, містах і районах) був Держстрах. До 1958р. цясистема була жорстко централізованої, потім її частину передали у віданняміністерств фінансів союзних республік. З 1967-го по 1991р. система Держстрахустала союзно-республіканської і очолювалася Правлінням Держстраху, якепідпорядковувалося Мінфіну СРСР.

Страхуваннябагато в чому було формальним. У свідомості радянських людей воно не фігурувало якобов'язковий компонент організації життя. А її устрій був таким, що громадянам тав голову не приходило страхувати майно або життя, страхуватися віднещасних випадків або стихійних лих. Багато хто просто нічого не знали процьому виді діяльності. Професію страхових агентів не можна було назватиприбутковою, не були вони солідними партнерами та на фінансовому ринку.

У 1947р. зскладу Держстраху СРСР виділилося як самостій...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок