Сучасні погляди на мислення » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Философия » Сучасні погляди на мислення

Реферат Сучасні погляди на мислення

Категория: Философия

Н.Ф.Овчінніков

ДоДотепер існував величезний розрив між теоріями мислення і практикою вирішенняпроблем. Без психологічних теорій, на основі емпіричного досвіду практиківвирішення проблем, виникли спеціальні методи, що допомагають ще краще вирішуватипроблеми, ніж це відбувається стихійно: реінжиніринг і синектика, функціонально-вартіснийі морфологічний аналіз, алгоритмічна методика винахідництваАльтшуллера.

Початкомреволюційного перегляду механізмів мислення стали роботи в областіштучного інтелекту. До цього основним об'єктом уваги психологів булиусвідомлювані міркування, мислення в формі процесів, розумових дій, операційтипу додавання багатоцифрових чисел, роздуми над такими поетапними завданнями, рішенняяких об'єктивно складалося з міркувань. Реально ж у людини рішенняпроблем протікає в формі одномоментної генерації інтуїтивно-очевидних готовихідей. Але психології, орієнтованої тільки на самозвіти випробовуваних, розібратисяз цим було неможливо. І вона досліджувала те, що було легко доступно.

Фахівціз штучного інтелекту в співдружності з лінгвістами починали змоделювання простих відповідей на проти питання. Але ці прості моделі показали,як виникають відповіді на будь-які питання, а отже і те, як виникаютьбудь інтуїтивні ідеї! Сутність мислення виявилася схованою не в хитрихалгоритмах міркувань, евристика, як це припускали раніше психологи, а вструктурі знань. При сприйнятті від умов і від вимог завдання поіндивідуально-оригінальній структурі знань автоматично поширюєтьсяактивація. Зустрічаючись, ці активаційні процеси приводять до відповіді.Сучасні експертні системи штучного інтеллекта.прекрасновідтворюють мислення лікарів і геологів, хіміків та інженерів .. Однак роботаекспертних систем заснована на комбінуванні тих знань, які в них заклалирозробники. Отже, експертні системи, в принципі, не можутьзапропонувати ідей, яких не було у їхніх творців. Вони корисні малодосвідченимфахівцям або в разі необхідності швидкого прийняття складного рішення, алевідкриттів вони не зроблять.

Затетеорія штучного інтелекту проклала дорогу до теорії людськоїінтуїції, що народжує будь відкриття. Відмінність людини від комп'ютера в тому, щознання у кожної людини, особливо в області його постійної діяльності, індивідуальнооригінальні. А про первинних джерелах частини цих знань, що збираються протягомвсього життя, людина і сам давно забув. Тому, іноді, автори оригінальнихідей і самі не можуть пояснити, звідки вони прийшли. Хоча, в більшості випадків,автор ідеї прекрасно розуміє, на основі яких його індивідуально-оригінальнихзнань ці ідеї виникли. Таким чином теорія штучного інтелекту, пояснюючаяк одномоментно виникають готові ідеї, якщо її застосовувати для поясненняроботи генерації ідей на основі індивідуально-оригінальних знань, по суті, єтеорією інтуїції.

Інтуїтивно-очевидніідеї далеко не завжди є високо ефективними. Якщо структура знаньшаблонна, то В«опромінюютьВ» не ефективні, які вирішують проблему, ідеї, а ідеїшаблонні, інерційні. Як же знаходити ефективні рішення, якщо структурависокоймовірною для даної людини знань шаблонна? Відповідь на це далирізні, згадані вище, спеціальні методи пошуку нових ідей - різніметодики винахідництва, реінжиніринг.

Однак,під всіма цими методами не було теоретичної бази, вони виникли стихійно, наоснові емпіричного досвіду. Розробка ж теорії дозволила об'єднати всізнання про методи вирішення проблем в єдиний комплекс. Така теорія, названаструктурно-активаційної теорією мислення, розроблялася з 1982 року і вНині докладно викладена в книзі Н.Ф.Овчіннікова В«Новий погляд намислення В»/ 1 /, а коротко - вВ« Тренінги інноваційного мислення В»/ 2 /. Суть цієїтеорії полягає в наступному. На відміну від звичайних теорій структур знань, використовуванихв роботах з штучного інтелекту і передбачають відносно однорідніструктури, вводиться уявлення про наявність малоймовірних областей знань, пов'язанихз початково розуміються умовами проблеми слабкими або багатоступінчатими, віддаленимизв'язками. При вирішенні задач методом одномоментної генерації інтуїтивно-очевиднихідей використовуються тільки найбільш сильні, високоймовірною структури, фрейми.Решта, менш імовірні структури, більш-менш пов'язані з завданням, активуютьсядо подпорогового рівня і не усвідомлюються. При наступних усвідомленихміркуваннях, роздумах вони можуть, отримавши додаткову активацію, статиусвідомленими і привести до нових, альтернативних ідей. Таким чином, навіть приструктурі знань мало адекватної проблемі і генеруючої стихійно, у виглядіінтуїтивних ідей не ефективні рішення, можливий вихід на альтернативні іефективні ідеї.

Якж треба міркувати, щоб виходити на ефективні рішення? Парадокс полягає втому, що необхідні для цього роздуми часто елементарно прості. Відповідь даютьметоди пошуку нових ідей - реінжиніринг, методики винахідництва. Більшістьз них є варіантами системно-логічного аналізу. Наприклад, морфологічнийаналіз - це форма елементарної логічної операції класифікації. Суть в тому, щопрості схеми роздумів запускають активаційні процеси на структурах знань,які у кожного оригінальні і мають величезний обсяг. Тому один і той жепитання у різних людей часто породжує різні відповіді.

Найбільшдеталізована алгоритмічна методика винахідництва Г.С. Альтшуллера/ Арізо /. Вона передбачає усвідомлені формулювання відповідей на наступні питання:як можна розуміти ієрархію цілей завдання у все більш загальному вигляді, як можнарозуміти умови, систему задачі в більш загальному вигляді, якіпричинно-наслідкові взаємозв'язки в задачі, які елементи абсолютно необхідні,а які можна міняти і т.д. На відміну від стихійного мислення, автоматичноспирається на початково задані умови, Арізо пропонує проаналізуватизадачу з кінця, від ідеально розуміється уявлення про бажане кінцевомуВнаслідок. Тобто це шлях від ідеальної фантазії. Діти люблять фантазуватитому, що вони мало знають. Дорослі знають усі, у них майже на будь-яке питаннявідразу виникає інтуїтивно-очевидний відповідь. У більшості випадків такі ідеїдійсно вірні, корисні, ефективні. І дорослі розучилися фантазувати, розучилисядивитися на світ поліальтернатівно, багатогранно. У Арізо дорослої людининасильно повертають у дитинство, змушуючи подивитися на проблему багатогранно, ідеально.

Дожаль, розвиток алгоритмічної методики винахідництва поступово пішлопо тупиковій колії. Якщо спочатку Альтшуллер говорив, що його алгоритм - це наНасправді не жорсткий алгоритм В«обчислення винаходівВ», а системапереформуліровок, ведуча до багатогранного розуміння завдання, то пізніше він ставзводити все саме до жорстких схем В«обчислення винаходівВ», названим потімТеорії розв'язання винахідницьких завдань/ТРИЗ /. Структурно-активаційна теорія,показавши механізми мислення, дозволяє повернути методиці винахідництваАльтшуллера її первозданну ефективність.

Системнийпідхід, системний аналіз декларується зараз мало не скрізь. Але, безрозуміння механізмів його ефективності, він не зможе давати максимум користі. Всвоїй найбільш поширеній формі системний аналіз зосереджений наматематичних обчисленнях і не має на увазі розширеного якісногоаналізу безлічі варіантів. Модель проблеми при цьому розглядається небагатогранно, поліальтернатівно, а так, як вона розуміється розробникамиінтуїтивно. У багатьох випадках це відповідає реальності і ефективно. Алетоді, коли проблему не вдається вирішити, виходячи з інтуїтивно розуміється моделіситуації, необхідний її перегляд, поліальтернатівное бачення. Аполіальтернатівное бачення треба спеціально тренувати! У книзі про цеговориться в спеціальному додатку В«Системно-реорганізаційнихполіальтернатівний аналіз проблем В».

Практикавикладання алгоритмічної методики винахідництва Альтшуллера показала, щопроста формулювання її елементів, хоча і допомагає багатогранніше бачити задачу, алечасто недостатня. Первинна інтуїтивна, часто шаблонна ідея рішення дужеміцно сидить в голові і заважає усвідомлення альтернатив...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок