Харассмент і російські жінки » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Философия » Харассмент і російські жінки

Реферат Харассмент і російські жінки

Категория: Философия

Ольга Стучевський

... Дужеважко в Парижі жінці,

якщожінка не продається, а служить.

В.Маяковський

Цістрочки дуже природним чином спливли в пам'яті автора цього тексту у зв'язкуз одним невеликим дослідженням, проведеним навесні минулого року.

Дослідження,про який йде мова, якісне (4 фокус-групи з молодими жінками різнихвіків), з різним рівнем освіти, проведене CSIS (Стратегічнийцентр соціальних досліджень) спільно з Левада-Центром на кошти гранту, виділеніФондом Форда. Фокус-групи - вони проходили в Петербурзі - були пілотнимдослідженням для великого кількісного опитування за репрезентативноюросійської вибірці жінок від 16 до 34 років. Цей великий опит був проведений вберезні цього року; про труднощі, з якими стикалися інтерв'юери в ходіпольових робіт можна прочитати в одному з попередніх номерів журнала1.

Дослідження- І кількісний опитування, і фокус-групи, про які буде тут розказано, -охоплювало дуже широке коло питань: від В«звичайнихВ» проблем, що виникають узв'язку з прийомом жінок на роботу та тих, що виникають на робочому місці, домаргінальних, навіть кримінальних, таких, як проституція або торгівля людьми. Вцій статті хотілося б обговорити тільки ту частину якісного дослідження, якамає безпосереднє відношення до теми харассмента.

Самослово В«харассментВ» вживається з великою часткою іронії, в тому числі ізначною частиною нашої ліберальної публіки, яка схильна бачити в ньому і впонятті, їм позначеному, вигадки закомплексованих американських феміністок.Оскільки саме харассмент був об'єктом нашого дослідження, має сенсспочатку визначитися з терміном.

Визначенняхарассмента. В праві США харассмент формулюється як В«злочин, що порушуєнедоторканність приватного життя особи переслідуванням (телефонними дзвінками, листами,стеженням і пр.), настирливим приставання, домаганням; відбувається зазвичай зсексуальними мотивами В». Хочеться звернути увагу на згадування В«приватного життяВ»у цьому формулюванні. Подібне можна виявити і в законодавстві Європейськогоспільноти, де харассмент (цей пункт був введений в нього в 2002 р.) визначається як В«поведінка сексуального характеру, мета і результат якого зачіпаютьгідність іншої особи, та/або створення на робочому місці ворожої, агресивноїабо неспокійної обстановки В». Знову ж привертає увагу фраза про В«гідністьіншої особистості В». У російських законах нічого аналогічного немає, найбільшблизьке в нашому законодавстві - це ст. 133 КК РФ В«Про спонукання до дійсексуального характеру В». Про те, що ця стаття включає в себе, буде сказанонижче.

Зазвичайхарассмент перекладається на російську мову як В«сексуальне домаганняВ» абоВ«ПриставанняВ», що вузько і надто прямолінійно. У той же час це робить сенсхарассмента ясним, в той час як оперування поняттям В«приватне життяВ» було б,слід визнати, занадто туманним і декларативним в контексті російськоїжиття.

Самоце слово в англійській мові настільки ж старе, як і прояви В«сексуальнихдомагань В». Однак у публічну дискусію США воно широко проникло в кінці70-х рр.. І це не випадково, так як саме в цей час починається масовийприхід жінок у кар'єру. Час заміжніх домогосподарок залишається позаду, такий образжиття сприймається суспільством як несучасний, отримує популярність формулаВ«Одна сім'я - дві кар'єриВ». Виникла внаслідок цього конкурентна боротьба захороші посадові позиції зробила гендерне питання особливо актуальним.

Намвидається, що є ще одна причина В«виникненняВ» харассмента в ціроки. Це час зрілості бебі бумеров2, покоління, яке, заявивши про себеюнацьким бунтом в 60-е, радикальним чином змінило життя сучасногозахідного суспільства. Крім багатьох інших речей, змінилися норми приватногоповедінки. Суспільство і люди стали більш терпимими, більш відкритими, меншстриманими в прояві своїх почуттів, що виявилося особливо незвичним дляанглосаксонської культури. Смерть леді Діани вразила англійців не тількитрагічністю цієї події, але і їх власної дуже сильною емоційноюреакцією на нього. Сьогодні публічні люди і звичайні громадяни відкрито обговорюютьтеми, до того заборонні, особисті, сімейні. Лікування від алкоголізму, онкологічнізахворювання, пластичні операції перестають бути таємницею. Усілякі реалітішоу, перенесені і на наш грунт, суть теж прояв цих змін.Маркетологи працюють над репозиціюванням старих брендів з урахуванням цьогонового тренда В«відкритості почуттівВ».

Однакця значно більша соціальна відкритість, варіативність норм приватногоповедінки, тим не менш, не зменшила в західному суспільстві цінності приватноїжиття. У цій ситуації потрібно нові правила - необхідність більшчіткого визначення меж В«приватноїВ» і В«нещаснийВ» життя. Цьому В«переділукордонів В», на наш погляд, багато в чому зобов'язана проблематика харассмента (як, втім,і політкоректності). Виникнувши під великим впливом феміністського руху, вонав даний час є частиною дискурсу про права людини - чоловіків і жінок.

ВРосії. Можна припустити, що гіпотеза замовників і розробників цьогодослідження полягала в тому, що зміни на ринку праці і загальна трансформаціяросійського суспільства мали б проявити в Росії подібні тенденції. Ідійсно, численні дослідження Левада-Центру серед молодісвідчать про дуже сильних установках молодих людей, і дівчат в неЩонайменше, на здобуття вищої освіти, самореалізацію, побудовакар'єри і досягнення фінансової самостійності незалежно від того, якскладеться їхня особиста, сімейне життя. Не можна не відзначити що відбулися в останнідва десятиліття зміни в цілях жіночої освіти: вони стали не стількизагальногуманітарного (пропуск в В«інтелігентнуВ» професію, трансляція культуридітям), скільки інструментальними, співпадаючими з чоловічими (побудова кар'єри,високооплачувана робота). Ці сильно виражені сучасні достіжітельскіеустановки молодих жінок повинні були б, за задумом дослідників, торкнутися іявища, що позначаються терміном В«харассментВ».

Проте, наскільки для населення Росії в целом3 актуально В«сексуальнедомагання В», можна судити по малюнку 1. Трактувати цей розкид думокможна по-різному; більш цікаво, на наш погляд, спробувати розібратися в тому,що це поняття позначає. З цією метою, зокрема, і були проведені фокус-групи,про які мова.

Фокус-групи,склад учасників і теми. Як було сказано на початку, учасниками груп булижінки двох вікових категорій: 18-24 та 25-34 років, всередині кожного з вікових поділйшло за рівнем освіти. У підсумку були проведені 4 фокус-групи: студентки іне одержують вищої освіти дівчата, молоді жінки з вищоюосвітою і жінки того ж віку з середньою освітою. У групіосвічених жінок виявилося багато аспіранток, кандидатів наук, були жінки, які отримуютьдруга вища освіта. Фактор освіти, як і можна було очікувати, граввелику роль, як, втім, і вік жінки. У підсумку групи малиістотні відмінності.

Вживаючиз відомою часткою умовності визначення В«традиційністьВ» та В«современ

Фокус-групи,склад учасників і теми. Як було сказано на початку, учасниками груп булижінки двох вікових категорій: 18-24 та 25-34 років, всередині кожного з віковихподіл йшло за рівнем освіти. У підсумку були проведені 4 фокус-групи:студентки і не одержують вищої освіти дівчата, молоді жінки з вищоюосвітою і жінки того ж віку з середньою освітою. У групіосвічених жінок виявилося багато аспіранток, кандидатів наук, були жінки, які отримуютьдруга вища освіта. Фактор освіти, як і можна було очікувати, граввелику роль, як, втім, і вік жінки. У підсумку групи малиістотні відмінності.

Вживаючиз відомою часткою умовності визначення В«традиційністьВ» і В«сучасністьВ», уЗагалом можна сказати, що юні студентки демонстрували найбільш В«просунутийВ»,В«ЄвропеїзованийВ» погляд на речі, в той час як жінки старшого вікубез вищої освіти, навпаки, найбільш традиційний. Ці відмінності маютьцілком тривіальне пояснення, і на ньому не має сенсу зупинятися.Набагато цікавіше розглянути те спільне, що об'єднувало цих, у всіх с...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок