Маркетингова діяльність у сфері физкультурноfоздоровительных послуг як об'єкт управління » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Физкультура и спорт » Маркетингова діяльність у сфері физкультурноfоздоровительных послуг як об'єкт управління

Реферат Маркетингова діяльність у сфері физкультурноfоздоровительных послуг як об'єкт управління

Кандидат педагогічних наук, доцент Г.З. Аронов

Санкт-Петербурзький державний університетфізичної культури ім. П.Ф. Лесгафта,

Санкт-Петербург

Маркетинговадіяльність підприємств сфери фізкультурно-оздоровчих послуг спрямована назабезпечення конкурентоспроможності надаваної послуги, а отже, назабезпечення її якості. Тоді управління маркетинговою діяльністю єзабезпечення якості.

Сучаснеуправління якістю виходить з того, що діяльність з управління якістюне може бути ефективною після того, як продукція вироблена, цядіяльність повинна здійснюватися в ході виробництва продукції. Важлива такождіяльність по забезпеченню якості, яка передує процесувиробництва.

Разомз тим якість послуги може бути оцінений тільки після того, як ця послуганадана.

Управлінняякістю неминуче оперує поняттями: "система", "середа","Мета", "програма" і ін

Появаміжнародних стандартів ISO серії 9000 на системи якості з'явилося подальшимрозвитком теорії і практики сучасного менеджменту якістю.

Системауправління якістю послуги включає наступні функції:

1.Функції стратегічного, тактичного та оперативного управління.

2.Функції ухвалення рішень, управляючих впливів, аналізу та обліку, інформаційно-контрольні.

3.Функції спеціалізовані і загальні для всіх стадій життєвого циклу продукції.

4.Функції управління по науково-технічним, виробничим, економічним ісоціальним факторам та умовам.

Стратегічніфункції включають:

-прогнозування та аналіз базових показників якості;

-аналіз досягнутих результатів якості існуючих умов фірми для наданняпослуги;

-аналіз інформації про рекламації;

-аналіз інформації про споживчий попит. Тактичні функції:

-управління сферою виробництва;

-підтримка на рівні заданих показників якості;

-взаємодія з керованими об'єктами і зовнішнім середовищем. Врахувати значнекількість параметрів, які впливають на забезпечення якості систем управління, можнатільки шляхом застосування різних чисельних методів.

Імітаційнемоделювання (simulation) є одним з найпотужніших методів аналізуекономічних систем. Зазвичай під імітацією розуміють процес проведення на ЕОМекспериментів з математичними моделями складних систем реального світу.

ВНині процеси прийняття рішення в соціально-економічних галузяхдіяльності людини спираються на досить великий арсенал математичнихметодів.

Примоделюванні соціальних систем поняття системи дається в більш формалізованомувигляді, очищеному від змістовних характеристик елементів, відносин порядку ізв'язків між ними.

Підструктурою системи розуміють спосіб її існування, фіксує цілкомпевні пріоритети та взаємозв'язку її елементів. Для кожної системи можнапобудувати кілька типів структур.

Існуючийаналіз стану систем маркетингового управління в основному зачіпаєпитання промислового виробництва, в той же час маркетингове управління всфері послуг розроблено, на наш погляд, недостатньо. Ця обставина маєоб'єктивні причини. В першу чергу, як нам представляється, якість послугиоцінює споживач, тоді як у сфері промислового виробництва контрольякості здійснюється на стадії виготовлення продукції. За визначенням Ф.Котлера, послуга - це будь-який захід чи вигода, яку одна сторонапропонує інший і яка невловима і не призводить до заволодіння чим-небудь.

Аналізпоняття послуги пов'язаний з тим, що управління маркетингом підприємства сферифізкультурно-оздоровчих послуг передбачає вирішення завдань прогнозу наматематичної моделі, адекватної реальній системі. На жаль, грунтуючись настала класичною до теперішнього часу роботі [5], таку модель побудувати невдається.

Розглядаючимодель маркетингової системи як базисну, зберігаючи логіку зв'язків елементів, їїскладових, можливо побудувати формалізовану модель маркетингової системифізкультурно-оздоровчих послуг.

Адаптаціяузагальненої моделі системи маркетингу послуг до приватних специфічних умовфізкультурно-оздоровчих послуг зберігає основоположні співвідношенняелементів і категорій і дозволяє отримати умовну модель системи управліннямаркетингом підприємства сфери фізкультурно-оздоровчих послуг.

Запропонованийметодологічний підхід знаходження відповідності між фундаментальнимиелементами концептуальної моделі системи маркетингу та елементами, що характеризуютьконкретну соціально-економічну структуру, функціонуючу в поле ринковихвідносин, дозволяє в прикладному плані реалізувати розкриті закономірностісистемної взаємодії цих елементів, якими визначається приватнамаркетингова структура.

Виникненняу клієнта тих чи інших потреб у наданні йому фізкультурно-оздоровчихпослуг пов'язано:

-з конкретним бажанням поліпшити стан здоров'я;

-платоспроможністю;

-наявністю вільного часу.

Самевідповідно до проблемами в стані здоров'я у клієнтів виникає потребав отриманні фізкультурно-оздоровчих послуг.

Логічноприпустити, що відсутність проблем зі здоров'ям і самопочуттям у клієнтазумовлює в більшості випадків (враховуючи менталітет жителів Росії)відсутність потреб у фізкультурно-оздоровчих послугах. Таким чином, узамовника проблема як елемент маркетингової системи є одним звизначають, вхідних параметрів.

Результативністьфункціонування маркетингової системи фізкультурно-оздоровчих послугоцінюється за конкретним характеристикам випадку обслуговування, відповіднихпроцедур і відповідної діяльності (одиниць праці тренерів).

Список літератури

Дляпідготовки даної роботи були використані матеріали з сайту lib.sportedu.ru/Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок