Нетрадиційні види спорту в адаптивній фізкультурі » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Физкультура и спорт » Нетрадиційні види спорту в адаптивній фізкультурі

Реферат Нетрадиційні види спорту в адаптивній фізкультурі

Введення

Розвитокгалузі фізичної культури і спорту пов'язано з постійним збільшенням їївидового різноманіття, появою нових видів фізкультурно-спортивноїдіяльності, зростанням популярності традиційних видів спорту, оновленнямпереліку видів спорту та дисциплін.

Вадаптивної фізкультури, в порівнянні з Олімпійським спортом, змінюютьсяцільово-результативні аспекти діяльності, специфічно переломлюються принципи,засоби і методи впливу на організм, актуалізується необхідність облікуяк індивідуальних, так і нозологічних особливостей спортсмена.Рекомендованими для використання в рамках корекційно-реабілітаційноїпрограми, як найбільш повноцінно вирішальні її завдання, крім традиційнихє також і нетрадиційні види спорту.

Пошук шляхівпідвищення ефективності навчання фізичній культурі, формування у людейстійкої потреби в руховій активності і припускає використаннянетрадиційних видів фізичних вправ і спорту.

Об'єктомпізнання і перетворення, суб'єктом самовдосконалення в адаптивнійфізичної культури є не здорові, а хворі люди, в тому числі іінваліди. Це вимагає іншої бази, інших нетрадиційних видів спорту,Стосовно до даної категорії займаються. У цьому і полягає актуальністьтеми.

Метоюданої курсової роботи є розглянути нетрадиційні види спорту дляінвалідів та осіб з обмеженими можливостями.

Виходячи змети, вирішуються наступні завдання:

1.проаналізувати нетрадиційні види спорту;

2.визначити їх місце в адаптивній фізкультурі;

3.співвіднести нетрадиційні види спорту з групами інвалідів або осібз обмеженими можливостями, об'єднаними загальним захворюванням.

Об'єктом дослідження є нетрадиційні види спорту вадаптивної фізкультури.

Предмет даного дослідження - участь осіб з обмеженимиможливостями або інвалідів в нетрадиційних видах спорту.

Структура:курсова робота складається із змісту; введення, де дається загальне уявленняпро роботу; двох глав, укладання, де представлені висновки з даного дослідження;списку літератури, що складається з джерел.

нетрадиційний спорт інвалідобмежений


1.Дослідження процесу становлення нетрадиційних видів спорту

1.1 Короткий опис нових, нетрадиційнихвидів спорту

Одна зтенденцій, що характеризують сучасне вітчизняне фізкультурно-спортивнерух, - поява нових нетрадиційних видів спорту. Особливим фактором прицьому виступає включення ряду з них (керлінгу, бейсболу, пляжного волейболу таінших видів спорту) в програму зимових та літніх олімпійських ігор.

Розвитокнетрадиційних видів спорту передбачає освоєння спеціальних знань,необхідних для використання в особистісному і професійному розвитку,самовдосконаленні, організації здорового стилю життя. На заняттяхвикористовують спортивну та професійно-прикладну фізичну підготовку дляпридбання індивідуального досвіду фізкультурно-спортивної діяльності, дляпідвищення рівня функціональних і рухових здібностей.

Донетрадиційних видів спорту належать:

- східнієдиноборства;

- атлетичнагімнастика;

- гідроаеробіка;

- стретчинг;

- йога;

- шейпінг;

- велоспортВМХ - кросовий велоспорт;

- кінологічнийспорт;

- натурбан;

- пляжнийволейбол;

- пейнтбол;

- роллерспортаі скейтбордінг;

- сноуборд;

- танцювальнийспорт;

- флорбол.

- пауерліфтинг;

- стрітбол;

- боулінг;

- паркур.

Це тількидеякі з нетрадиційних видів спорту. Коротко проаналізуємо кожен.

Східнієдиноборства - найдавніше напрямок в нетрадиційних видах спорту, що маєкілька стилів, починаючи від комплексу оздоровчої гімнастики і закінчуючибойовим мистецтвом. Деякі стилі східних єдиноборств включені в системунавчання в школах і деяких вузах Китаю, Японії. Східні єдиноборстваоб'єднують різні види вправ, які можна виконувати зі зброєю і беззброї, з партнером або без нього. У всіх східних єдиноборствах присутнітверді і силові рухи, швидкість реакції, гнучкість, реактивні руху. Вперелік видів спорту, включених в даний час в Російські державніпрограми фізичного виховання, є наступні види східних єдиноборств:айкідо; дзюдо; різні версії карате.

Атлетичнагімнастика - геніальний винахід людства, як побудова людськоготіла, через фізичні вправи з обтяженнями. Новий виток популярності наданий вид спорту припав на ХХ століття.

Гідроаеробіка- Виконання фізичних вправ у воді, є ефективним засобомпідвищення рівня фізичної підготовленості для осіб з різним фізичнимрозвитком і практично будь-якого віку. В«Структура занять, дозуванняфізичного навантаження, музичний супровід можуть бути такими ж, як призаняттях ритмічною гімнастикою. Однак опір води ускладнює руху,і його подолання призводить до більш швидкого, ніж на суші, розвитку сили,різних м'язових груп В»[1; 32]. Систематичне виконання фізичнихвправ у воді нормалізує діяльність нервової системи, знімає зайвузбудливість, поліпшує сон.

Йога - словоВ«ЙогаВ» в перекладі з давньоіндійської мови означає В«союз, з'єднання, зв'язок,єднання, гармонія В». В«Філософи - матеріалісти трактують цей термін якєднання, гармонію фізичного і психологічного стану людини, якгармонію повного фізичного здоров'я і духовної краси людини. Вправи,засновані на розумінні не тільки фізичних, але і духовних, моральнихправил удосконалення особистості, - це і є система йоги. Відомо великебезліч її різновиди, розділів, вправ. Найбільш важливі для розумінняна первинному етапі освоєння йоги основні дихальні вправи іфілософська основа йоги В»[5; 65]. Йога - це не просто прийняття різниххитромудрих поз і розслаблення, а справжня складна техніка контролю над тіломі концентрація уваги на ньому.

В«Стретчинг- Розтягування, включає в себе комплекс поз, які сприяють підвищеннюеластичності різних м'язових груп. Для правильного виконання вправстретчинга слід дотримуватись таких вимог: перш ніж виконативправу, треба знати, яку конкретну групу м'язів воно допомагає розтягувати;всі рухи повинні знаходитися в певних межах індивідуальногодіапазону рухливості суглобів, спочатку слід застосовувати В«легкий стретчингВ»;при положенні суглоба в крайньому разогнутом, зігнутому, відведеному абонаведеному положенні не показується, розтягувати зв'язки і м'язи тільки зарахунок статичного тиску, перебуваючи в нерухомому стані; в процесівиконання вправ дихати спокійно і ритмічно; при появі гострих больовихвідчуттів припиняти виконання вправи В»[7; 89]. Цей вид гімнастики широковикористовується як допоміжний засіб у різних видах спорту.

Шейпінг -ефективний засіб для зміцнення здоров'я і вдосконалення статурилюдей різного віку. Він об'єднує в себе вправи аеробіки таатлетичної гімнастики. При заняттях шейпінгом інтенсивність фізичноїнавантаження дозується строго індивідуально. Для шейпінгу характерний строгийлікарський контроль за станом фізичного розвитку та функціональної підготовленістюза допомогою сучасної електронної апаратури. Набуває широкого поширеннясеред населення.

В«ВелоспортВМХ - кросовий велоспорт - різновид велокросу, здійснюваного навелосипедах спеціального класу (кросових велосипедах ВМХ). Проводиться наспеціалізованих спортивних спорудах - критих і відкритих Велодромі ВМХ.Траса велоспорту ВМХ з комбінацією перешкод і поворотів має довжину від 270до 400 м. Для міжнародних змагань довжина траси дорівнює 300-400 м В»[5; 102].

Кінологічнийспорт - види спорту, об'єднані Російської лігою кінологів. Включають в себекомплексні і прикладні види кінологічного спорту. Такі як: подоланнясобакою траси з перешкодами на час і чистоту; подолання собакою бар'єрівна час і чистоту; обов'язкові і довільні програми вправ під музикузі службовими та декоративними породами собак; кінологічні прикладнібагатоборства; їздовий спорт (на лижах, санях, нардах; візках, возах), гонкина собаках (буксирування). Змагання з кінологічному спорту проводяться якв особистому, так ...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок