Електропостачання підприємств і цивільних будинків » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Физика » Електропостачання підприємств і цивільних будинків

Реферат Електропостачання підприємств і цивільних будинків

Категория: Физика

Міністерствоосвіти Республіки Білорусь

Управлінняосвіти Брестського облвиконкому

Установаосвіти В«Брестський державний

професійно-технічнийколедж приладобудування В»

Контрольнаробота

предмет Електропостачанняпідприємств і цивільних будинків

гр. Е-06.

Маркевич ОлександрЮрійович

Брест 2011


Завдання 1. Визначитикатегорійність надійності електропостачання об'єкта

Таблиця 1

№ Варіано-нта Найменування об'єктаелектропостачання (електропотребі-тель) Електроприймачі об'єктаелектропостачання Кількість електроприймачів, шт. Потужність окремого ЕЛЕКТРОПРОМ-ника,кВт Категорія надійності електропостачання-няелектропотре-бітеля 1. Зварювальний цех серійноговиробництва

1. Витяжка.

2. Електроустановка зварювальний.

3

3

1,2

2,5

Категорії надійності електропостачання описані в главі 1.В«Правил улаштування електроустановокВ»

Категорії електроприймачів та забезпечення надійностіелектропостачання

Категоріїелектроприймачів щодо надійності електропостачання визначаються в процесіпроектування системи електропостачання на підставі нормативної документації,а також технологічної частини проекту.

Встосовно забезпечення надійності електропостачання електроприймачі поділяютьсяна наступні три категорії.

Електроприймачіпершої категорії - електроприймачі, перерва в електропостачанні яких можеспричинити за собою небезпеку для життя людей, загрозу для безпекидержави, значний матеріальний збиток, розлад складноготехнологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементівкомунального господарства, об'єктів зв'язку та телебачення.

Зскладу електроприймачів першої категорії виділяється особлива групаелектроприймачів, безперебійна робота яких необхідна для безаварійногоостанова виробництва з метою запобігання загрози життю людей, вибухів іпожеж.

Електроприймачідругої категорії - електроприймачі, перерва в електропостачанні яких призводитьдо масового недоотпуска продукції, масовим простоям робітників, механізмів тапромислового транспорту, порушення нормальної діяльності значноїкількості міських і сільських жителів.

Електроприймачітретьої категорії - всі інші електроприймачі, що не підпадають підвизначення першої та другої категорій.

Електроприймачіпершої категорії в нормальних режимах повинні забезпечуватися електроенергією віддвох незалежних взаємно резервують джерел живлення, і перерва їхелектропостачання при порушенні електропостачання від одного з джерел живленняможе бути допущений лише на час автоматичного відновлення живлення.

Для електропостачанняособливої вЂ‹вЂ‹групи електроприймачів першої категорії повинно передбачатисядодаткове живлення від третього незалежного взаємно резервуєджерела живлення.

Вякості третього незалежного джерела живлення для особливої вЂ‹вЂ‹групи електроприймачіві в якості другого незалежного джерела живлення для рештиелектроприймачів першої категорії можуть бути використані місцевіелектростанції, електростанції енергосистем (зокрема, шини генераторноїнапруги), призначені для цих цілей агрегати безперебійного живлення,акумуляторні батареї і т. п.

Якщорезервуванням електропостачання не можна забезпечити безперервністьтехнологічного процесу або якщо резервування електропостачання економічнонедоцільно, має бути здійснено технологічне резервування,наприклад, шляхом установки взаємно резервують технологічних агрегатів,спеціальних пристроїв безаварійного зупинення технологічного процесу,діючих при порушенні електропостачання.

Електропостачанняелектроприймачів першої категорії з особливо складним безперервним технологічнимпроцесом, що вимагає тривалого часу на відновлення нормального режиму,за наявності техніко-економічних обгрунтувань рекомендується здійснювати віддвох незалежних взаємно резервують джерел живлення, до якихпред'являються додаткові вимоги, обумовлені особливостями технологічногопроцесу.

Електроприймачідругої категорії в нормальних режимах повинні забезпечуватися електроенергією віддвох незалежних взаємно резервують джерел живлення.

Дляелектроприймачів другої категорії при порушенні електропостачання від одного зджерел живлення допустимі перерви електропостачання на час, необхіднийдля включення резервного живлення діями чергового персоналу або виїзноїоперативної бригади.

Дляелектроприймачів третьої категорії електропостачання може виконуватися відодного джерела живлення за умови, що перерви електропостачання,необхідні для ремонту або заміни пошкодженого елемента системи електропостачання,не перевищують 1 доби.

У зварювальному цехусерійного виробництва розташовані електроприймачі тільки третьої категорії.Отже, і весь цех має третю категорію електропостачання.

Завдання 2. Розрахуватиелектронавантаження об'єкта. Обрати захисну апаратуру для всіх ділянок мережіелектропостачання об'єкта. Заповнити В«Зведену відомість навантажень по об'єктуВ»

В якостірозподільного пристрою в цеху будемо використовувати розподільний пункттипу ПР85.

Зробимо розрахунокнавантажень на РП

Знаходимо сумарнупотужність електроприймачів у групі:

,

де - кількість електроприймачів - їх потужність

Витяжка:

Електроустановказварювальний:

Знаходимо середньозмінніпотужності електроприймачів за формулою

,

де К і -табличне значення коефіцієнта використання електроприймачів. Значення К і для кожного електроприймача представлені у зведеній відомості навантажень.

Витяжка:

Електроустановказварювальний:


Загальна середньозміннапотужність:

Знаходимо середньозмінніреактивні потужності електроприймачів за формулою, де - табличне значення коефіцієнта реактивноїпотужності.

Середньозмінний реактивніпотужності електроприймачів:

Витяжка:

Електроустановка зварювальний:

Загальна середньозміннареактивна потужність:

Середньозмінний повнанавантаження на РП

Визначаємо груповийкоефіцієнт використання:

До і.гр = ОЈP см /ОЈP вуст


Визначаємо модульнавантаження:

m = Р ном. max /Р ном. min ,

де Р ном. max - найбільша активна номінальнапотужність приймача в групі, кВт; (Електроустановка зварювальний Р ном. = 2,5 кВт)

Р ном. min - найменша активна номінальнапотужність приймача в групі, кВт (Витяжка Р ном. = 1,2 кВт).

В·загальна кількістьелектроприймачів

В·груповийкоефіцієнт використання

В·модуль навантаження

По таблиці 1.5.3 [1]визначаємо

Виконуємо розрахунокмаксимальних навантажень електроприймачів за формулами:

;

;

Де - максимальна активне навантаження кВт

- максимальна реактивна навантаження квар

- коефіцієнт максимуму активного навантаження

- коефіцієнт максимуму реактивного навантаження

Заповнюємо зведенувідомість навантажень.

У стовпці 1 вказуємонайменування обладнання, для якого розраховуються параметри.

У стовпці 2 вказуємокількість електроприймачів, підключених...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок