Нормування штучного освітлення » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Нормування штучного освітлення

Реферат Нормування штучного освітлення

Теоретична частина

Даний розділ курсової роботимістить короткі теоретичні відомості про вплив освітленості на безпекутрудової діяльності, про основні світлотехнічних характеристиках, про розрахунокі нормуванні штучного освітлення.

Впливосвітленості на безпеку праці

Раціональне освітлення приміщень -один з найбільш важливих

факторів, від яких залежитьефективність трудової діяльності людини.

Найбільш важливою областю оптичногоспектра електромагнітного випромінювання є видиме світло. Світло - цезбудник зорової сенсорної системи, що забезпечує нас інформацією пронавколишньому середовищу. Параметри видимого світла впливають на здатність отримувативідчуття і сприйняття про навколишнє середовище.

Освітлення виконує кориснуобщефізіологіческую функцію, що сприяє появі сприятливогопсихічного стану людей. З поліпшенням освітлення підвищуєтьсяпрацездатність, якість роботи, знижується стомлюваність, ймовірністьпомилкових дій, травматизму, аварійності. Недостатнє освітлення веде доперенапруження очей, до загального стомлення людини. В результаті знижуєтьсяувага, погіршується координація рухів, що може привести при конкретнійфізичній роботі до нещасного випадку. Крім того, робота при низькійосвітленості сприяє розвитку короткозорості та інших захворювань, а такожрозладу нервової системи. Підвищена освітленість теж несприятливовпливає на загальне самопочуття і зір, викликаючи, перш за все, сліпучий ефект.


Основнісвітлотехнічні характеристики

Для гігієнічної оцінки умовосвітлення використовуються світлотехнічні одиниці, прийняті у фізиці.

Видиме випромінювання - ділянку спектраелектромагнітних коливань в діапазоні довжини хвиль від 380 до 770 нанометрів(Нм), що сприймається людським оком.

Світловий потік F - потужність променистоїенергії, що оцінюється по світловому відчуттю, сприймається людськимоком. За одиницю світлового потоку прийнятий люмен (лм).

Світловий потік, віднесений допросторової одиниці - тілесному куті П€, називається силою світлаIО±:

IО± = dF/dП€ (1)

де dF - світловий потік, рівномірнорозподіляються в межах тілесного кута dП€;

За одиницю сили світла прийнята кандела(Кд).

Освітленість Е - щільність світловогопотоку на освітлюваної поверхні. За одиницю освітленості прийнятий люкс (лк):

E = dF/dS (2)

де dS - площа поверхні, наяку падає світловий потік dF.

Яскравість поверхні L в даномунапрямку - відношення сили світла, що випромінюється поверхнею в цьомунапрямку, до проекції світної поверхні на площину, перпендикулярнуданому напрямку. Одиниця яскравості - кандела на квадратний метр (кд/м 2 )

La = dIa/dS Г— cosa (3)


де dIa - сила світла, що випромінюється поверхнею dS в напрямку a.

Яскравість освітлених поверхоньзалежить від їхніх світлових властивостей, від ступеня освітленості, а в більшостівипадків також від кута, під яким поверхня розглядається.

Світлові властивості поверхоньхарактеризуються коефіцієнтами відображення r, пропускання t та поглинання b. Ці коефіцієнти безрозмірні й вимірюються в долях одиниці(R + t + b = 1) або у відсотках:

r = Fr/F; t = Ft/F; b = Fb/F (4)

де Fr, Ft, Fb -відповідно відбитий, поглинений і пройшов через поверхню світловийпотік F - падаючий на поверхню світловий потік.

Необхідний рівень освітленостівизначається ступенем точності зорових робіт. Для раціональної організаціїосвітлення необхідно не тільки забезпечити достатню освітленість робочихповерхонь, але і створити відповідні якісні показники освітлення. Доякісним характеристикам висвітлення ставляться рівномірність розподілусвітлового потоку, блескость, фон, контраст об'єкта з фоном і т. д.

Розрізняють пряму блескость, що виниклавід яскравих джерел світла і частин світильників, які потрапляють у поле зорупрацюючих, і відбиту блескость від поверхонь з дзеркальним відображенням.Блескость в полі зору викликає надмірне роздратування і знижуєчутливість і працездатність очі. Така зміна нормальнихзорових функцій називається слепімостью.

Сліпуче дію залежить не тількивід блескости поверхні, спрямованої до ока, але і від контрасту розрізнення зфоном (К), який визначається відношенням абсолютної різниці між яскравістюоб'єкта і фону до яскравості фону: чим він менший, тим більше засліпленість.

Контраст об'єкта розрізнення з фоном(К) вважається:

великим - при К> 0,5;

середнім - при К = 0,2 - 0,5;

малим - при К <0,2.

Щоб уникнути сліпучого діїсвітла, необхідно підвішувати лампи на певній висоті, яку вибирають вЗалежно від потужності лампи і захисного кута (кута падіння світла на робочемісце) з урахуванням відображають поверхонь. Для підвищення видимості доцільнозбільшити контраст розрізняються об'єктів, що більш ефективно та економічно уПорівняно із збільшенням освітленості робочої поверхні. При підвищенніконтрасту слід враховувати кольоровість і коефіцієнти відображення об'єктів і фону.

Фоном вважається поверхню,прилегла безпосередньо до об'єкта розрізнення, на якій вінрозглядається, фон характеризується здатністю відображати світловий потік івважається світлим при коефіцієнті відбиття поверхні r> 0,4, середнім при r = 0,2-0,4 і темним при r <0,2.

Для підвищення рівномірностірозподілу яркостей у полі зору стелі і стіни рекомендується фарбувати всвітлі тони: салатовий, світло-жовтий, кремовий, світло-зелений або бірюзовий.

Виробниче обладнаннярекомендується фарбувати у світло-зелені тони, рухомі частини -світло-жовті, а відкриті механізми в яскраво-червоний колір

Для освітлення виробничих,службових, побутових приміщень використовують природне світло і світло від джерелштучного освітлення.


Штучнеосвітлення. Нормування і розрахунок

Штучне освітленняпередбачається в приміщеннях, в яких недостатньо природного світла, абодля освітлення приміщення в години доби, коли природна освітленістьвідсутня.

Штучне освітлення може бутизагальним (всі виробничі приміщення освітлюються однотипними світильниками,рівномірно розташованими над освітлюваної поверхнею й обладнані лампамиоднакової потужності) і комбінованим (до загального освітлення додається місцевеосвітлення робочих місць світильниками, що знаходяться в апарата, верстата, приладіві т.д.). Використання тільки місцевого освітлення неприпустимо, оскільки різкийконтраст між яскраво освітленими і неосвітленими ділянками стомлює очі,уповільнює процес роботи і може послужити причиною нещасних випадків іаварій.

За функціональним призначеннямштучне освітлення поділяється на робоче, чергове, аварійне.

Робоче освітлення обов'язково у всіхприміщеннях і на освітлюваних територіях для забезпечення нормальної роботи людейі руху транспорту.

Чергове освітлення включається упозаробочий час.

Аварійне освітлення передбачаєтьсядля забезпечення мінімальної освітленості у виробничому приміщенні на випадокраптового відключення робочого освітлення.

У сучасних багатопрогоновиходноповерхових будинках без світлових ліхтарів з одним боковим склінням в деннийчас доби застосовують одночасно природне і штучне освітлення(Суміщене освітлення).

У сучасних освітлювальнихустановках, призначених для освітлення виробничих приміщень, вЯк джерела світла застосовують лампи розжарювання, галогенні ігазорозрядні.

Світіння в лампах розжарюваннявиникає в результаті нагрівання вольфрамової нитки до високої температури.

Галогенні лампи розжарювання поряд звольфрамовою ниткою містять в колбі пари того чи іншого галогену (наприклад,йоду), який підвищує температуру розжарення нитки і практично виключаєвипаровування. Вони мають більш тривалий термін служби (до 3000 годин) і більшвисоку світловіддачу (до 30 лм/Вт).

Газорозрядні лампи випромінюють світло врезультаті електричних розрядів в парах газу. На внутрішню поверхню колбинанесе...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок