Обслуговування і ремонту машин у сільському господарстві » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Транспорт » Обслуговування і ремонту машин у сільському господарстві

Реферат Обслуговування і ремонту машин у сільському господарстві

Категория: Транспорт

1. Аналітична частина

1.1 Загальна характеристика господарства

В«ЗАТВ»Дружба розташоване в Південно - західній частині Оренбурзької області в 30км відзалізниці та районного центру, в 150 км від обласного центру м. Оренбурга. З обласним центром пов'язано дорогою з асфальтовим покриттям. Центральноїсадибою є с. Куваєв. Головною галуззю господарства є рослинництвоз розвиненим тваринництвом. Середня місячна температура липня +22, +26 градусівЗі, січня -15, -20 градусів Со. Кількість опадів, що випадають 400 мм.

Тривалістьвегетативного періоду 170-180 днів.

Рельєфявляє собою горбисту рівнину. Пануючі вітру східні. Земельнаплоща господарства 22090га.

1.2 Характеристикаремонтної бази господарства

Ремонтно- Обслуговуюча база - це сукупність обслуговуючих підприємств іпідрозділів, що забезпечують технічне обслуговування, ремонт та зберіганнясільськогосподарської техніки для підтримання її в працездатному стані.Особливості ремонтно - обслуговуючої бази агропромислового комплексу: охопленнятехнічним обслуговуванням і ремонтом разномарочного і розосередженого потериторії величезного парку машин, механізмів та обладнання; нерівномірназавантаження їх протягом року; неоднакова працездатність ремонтно -обслуговуючих робіт для одних і тих же машин; різні природно -кліматичні умови їх експлуатації.

Натериторії господарства є наступна ремонтно - обслуговуюча база:

-Сектор технологічного обслуговування і ремонту сільгосп - техніки, що включаєЦРМ, відкриті майданчики і навіси для ремонту і регулювання сільгоспмашин.

-Сектор тривалого зберігання машин (машинний двір), що включає закритеприміщення і майданчики для зберігання машин, їх складових частин.

-Сектор зберігання та видачі нафтопродуктів, що включає пости для заправки машин іємності для зберігання нафтопродуктів.

-Сектор міжзмінного стоянки машин і технічного обслуговування автомобілів,включають відкриті приміщення та опалювані гаражі.

-Автогараж, що складається з опалювального приміщення з ділянками длядіагностування, технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

-Нафтосклад-для прийому, зберігання та відпуску дизельного палива, бензину,мастильних матеріалів.

-Машинний двір, призначений для зберігання техніки між періодами їхвикористання і для ремонту та обслуговування сільгосп - машин.

-Склади, призначені для прийому, зберігання та видачі запасних частин іматеріалів, а також агрегатів обмінного фонду.

1.3Аналізіснуючої технології і організації ремонту МТП

Багаторічнийдосвід господарств показує, що організацію технічного обслуговування машиннеобхідно будувати за принципом спеціалізації і кооперації праці. Виконанняремонтних робіт виконують силами і засобами господарств та районної ланки(Технічне обслуговування машин проводиться на основі глибокої коопераційматеріально - технічної бази господарств і єдиної інженерної служби районноголанки).

Наремонтних підприємствах набули поширення і застосовують 3 методи ремонту.

1.Знеособлений метод ремонту. При ньому не зберігається належністьвідновлених складових частин до певного примірнику вироби, він отримавпоширення при потоковій формі організації виробництва.

2. Чи незнеособлений метод ремонту. У цьому випадку зберігається приналежністьвідновлених складових частин до певного примірнику вироби,позитивний момент при цьому методі полягає в тому, що відпадає потребаповного розбирання машини, збільшується ресурс деталей із зносом до допустимихмеж.

3.Агрегатний метод ремонту. Сутність його в тому, що несправні агрегати замінюютьна нові або заздалегідь відремонтовані. Цей метод застосовують не тільки приремонті, але і при відмові машин.

Приремонті машин в ЦРМ застосовуємо не знеособлений і агрегатний методи ремонту.

Приремонті розрізняють 2 форми організації виробництва.

1.Чи непотокова форма організації виробництва - при цій формі основні розбір -складальні операції виконують на місці розташування об'єкта, сам же об'єкт нерухомий,зношені деталі відновлюють на ділянках оснащених універсальнимобладнанням. При цій формі робочі місця завантажені нерівномірно.

2.Потоковаформа організації виробництва. Вона грунтується на ритмічності, повторюваності,узгодженості в часі основних і допоміжних операцій, що виконуються наспеціалізованих робочих місцях, розташованих у послідовностітехнологічного процесу.

ДляЦРМ господарств найбільш прийнятна не потокова форма організації виробництва.


1.4 Аналіз основнихпоказників діяльності підприємства

ремонт машина майстерня деталь

1.4.1 Землекористуванняпідприємства

Земляє основним елементом національного багатства і головним засобомвиробництва в сільському господарстві. Раціональне використання земельнихресурсів має велике значення для розвитку національної економіки. З нимжорстко пов'язані обсяг виробництва сільськогосподарської продукції іпродовольчі проблеми. Кожне підприємство повинне ефективно використовуватиземлю, бережно ставитися до неї, і підвищувати її родючість і не допускати їїерозію, заболочування і заростання бур'янами. Весь земельний фонд підприємствапідрозділяють на декілька видів угідь. Сільськогосподарські угіддя включаютьріллі, пасовища, сіножаті, багаторічні насадження, поклад.Відповідно окремі види земельних угідь у загальній земельній площіприйнято називати структурою земельної площі, а процентне відношення окремихвидів угідь в розмірі сільгоспугідь являє собою структурусільськогосподарських угідь.

Всьогосільгосп угідь 21662га з них рілля 14676га, пасовище 4977га, сінокоси 2010га.Виходячи з даних таблиці видно, що підприємство спеціалізується на зерно -м'ясо - молочному напрямі. Склад, розмір і структура земельних угідь заостанні роки не змінилася.

Всьогосільгосп угідь 21662га з них рілля 14676га, пасовище 4977га, сінокоси 2010га.Виходячи з даних таблиці видно, що підприємство спеціалізується на зерно -м'ясо - молочному напрямі. Склад, розмір і структура земельних угідь заостанні роки не змінилася.

1.4.2 Виробничо -економічні показники діяльності підприємства

Доосновними економічними показниками діяльності сільгосп - підприємстввідносяться: обсяг валової і товарної продукції, продуктивність праці та рівеньсередньорічної заробітної плати працівників, собівартість продукції, валовий ічистий дохід, прибуток і рівень рентабельності виробництва. Підрентабельністю розуміється прибутковість, дохідність підприємства в цілому, абоз виробництва того чи іншого виду продукції. Рівень рентабельностівиробництва є найбільш узагальненим, результативним показником роботисільськогосподарських підприємств. Цей показник є основним для оцінкиефективності виробництва в цілому по господарству і окремих його галузях.

ТаблицяВиробничо - економічні показники

Показники Од.ізм 2008 2009 2010 Відхилення(+, -) 1 2 3 4 5 6 Валовийзбір: зерна Ц. 114324 119738 93761 -20563 Соняшник Ц. 89943 93300 15273 -74670

Врожайність

-зернових

-соняшнику


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок