Транспортні аварії і катастрофи » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Транспорт » Транспортні аварії і катастрофи

Реферат Транспортні аварії і катастрофи

Категория: Транспорт

Федеральнеагентство з освіти

ГОУ ВПОСаратовський державний соціально-економічний університет

Кафедра екологіїта безпеки життєдіяльності

Курсова роботана тему:

В«Транспортніаварії та катастрофи В»

Виконав: студент

3 курсу 5 групи

Ліхтін Ю.Ю.

Перевірила: доц. кафФедотова О.В.

Саратов 2010


Зміст

Введення.

Глава1. Транспортні аварії і катастрофи, поняття та сутність

1.1Поняття аварії та катастрофи, їх відмінності.

1.2Особливості транспортних аварій (катастроф)

Глава2. Особливості транспортних аварій і катастроф

2.1Аварії на автомобільному транспорті (ДТП)

2.2Аварії на залізничному транспорті.

2.3Аварії на авіаційному транспорті.

2.4Аварії на водному транспорті.

Глава3. Модернізація транспортної системи та її етапи.

3.1Модернізація транспортної системи та її етапи.

Висновок.

Списоквикористаної літератури.


Введення

У Російській Федерації,як і в інших розвинених країнах, транспорт є однією з найбільших базовихгалузей господарства, найважливішою складовою частиною виробничої та соціальноїінфраструктури.

Транспортнікомунікації об'єднують всі райони країни, що є необхідною умовою їїтериторіальної цілісності, єдності її економічного простору. Вонипов'язують країну з світовою спільнотою, будучи матеріальною основоюзабезпечення зовнішньоекономічних зв'язків Росії і її інтеграції глобальнуекономічну систему.

Вигідне географічнестановище країни дозволяє Росії отримувати значні доходи від експортутранспортних послуг, в т.ч. від здійснення транзитних перевезень зарубіжнихкраїн за своїми комунікацій.

Про місце і значеннятранспорту у вітчизняному народногосподарському комплексі свідчить такожйого значну питому вагу в основних виробничих фондах країни (у 2006м. - 27,0%), істотна частка транспортних послуг у валовому внутрішньому продукті(У 2007 р. - 8%), в інвестиціях на розвиток галузей господарства (в 2006 р. -10,4%) і в чисельності зайнятих на них працівників (у 2007 р. - 6,3%), а також вспоживанні енергоресурсів, металу і в ряді інших важливих показників,характеризують економіку країни.

Метою даної роботиє розгляд сутності транспортних аварій і катастроф.

Виходячи їх поставленоїмети можна виділити наступні завдання:

- виділити сутністьаварій і катастроф, критерії та відмінності;

- розглянути видитранспортних аварій і катастроф, їх причини та характеристики;

В даний час будьвид транспорту становить потенційну загрозу здоров'ю і життю людини.Технічний прогрес одночасно з комфортом і швидкістю пересування приніс ізначний ступінь загрози.


Глава 1. Транспортніаварії та катастрофи, поняття та сутність

1.1 Поняття аварії такатастрофи, їх відмінності

Аварія - цепошкодження машини, верстата, устаткування, будівлі, споруди. Виробничааварія - це раптова зупинка роботи або порушення встановленого процесувиробництва на промислових підприємствах, транспорті та ін ОЕ, якіпризводять до пошкодження або знищення матеріальних цінностей, ураження абозагибелі людей.

Катастрофа - цевелика аварія з великими людськими жертвами, тобто подія з вельмитрагічними наслідками.

Головний критерій урозходженні аварій і катастроф полягає в тяжкості наслідків та наявностілюдських жертв. Як правило, наслідком великих аварій і катастроф єпожежі і вибухи, в результаті яких руйнуються виробничі і житловібудівлі, пошкоджуються техніка та обладнання. У ряді випадків вони викликаютьзагазованість атмосфери, розлив нафтопродуктів, а також агресивних рідині АХОВ. Причинами виробничих аварій і катастроф можуть бути стихійнілиха, дефекти, допущені при проектуванні або будівництві споруд тамонтажі технічних систем, порушення технології виробництва, правилексплуатації транспорту, обладнання, машин, механізмів. Найбільш поширенимипричинами аварій і катастроф на ОЕ є порушення технологічного процесувиробництва і правил ТБ.

1.2 Особливостітранспортних аварій (катастроф)

Вдень і вночі в ж/дпоїздах, автомобілях і автобусах, на морських і річкових суднах, на літаках їдуть,пливуть, летять по країні люди, їдуть на заводи і будови, у навчальні заклади, накурорти і в туристичні табори. У наш час важко знайти людину, якіне користуються послугами різних видів транспорту.

Однак розвитоктранспортної системи, підвищення її ролі в суспільстві супроводжується негативнимифакторами, серед яких найбільш негативним є високий рівеньаварійності транспортних засобів та ДТП. Будь-який транспортний засіб - джерелопідвищеної небезпеки. Це пов'язано з можливими ДТП, катастрофи та аваріямипасажирських поїздів, повітряних та морських суден, травмами при посадці втранспортний засіб і в процесі його руху.

В ціломутранспортно-дорожня безпека людини як пасажира і пішоходазабезпечується високим рівнем професійної підготовки водіїв(Машиністів, пілотів), конструктивними властивостями транспортних засобів,складовими їх технічну безпеку, а також суворим і неухильнимвиконанням пасажирами, пішоходами правил користування різними видамитранспорту та правил дорожнього руху. Разом з тим учасники транспортногопотоку в силу неправильних дій або поведінки можуть створювати небезпечнідорожньо-транспортні ситуації як на самому транспортному засобі, так і позайого. При цьому під учасниками транспортного потоку розуміються особи, які берутьбезпосередню участь у процесі руху як водій (машиніст, пілот іт.п.), пасажир транспортного засобу, пішохід.

Не всі небезпечні ситуаціївирішуються благополучно, значна їх частина закінчується транспортнимиаваріями. Транспортна аварія - це подія, що спричинило за собою загибель аботілесне ушкодження людей або пошкодження транспортних засобів споруд тавантажів.

Кращий спосіб підвищитиособисту транспортно-дорожню безпеку - це не створювати аварійні ситуації,а в разі їх виникнення (не залежно в наслідок чого вони виникли) успішноїм протидіяти.


Глава 2. Особливостітранспортних аварій і катастроф

2.1 Аварії наавтомобільному транспорті (ДТП)

Причини дорожньо-транспортнихпригод можуть бути самі різні. Це, насамперед, порушення правилдорожнього руху, технічна несправність автотранспорту, перевищенняшвидкості руху, недостатня підготовка осіб, керуючих транспортом,слабка їх реакція та ін Нерідко причиною аварій і катастроф стаєменеджмент автотранспортом особами в нетверезому стані. До серйознихдорожньо-транспортних пригод призводять невиконання правил перевезеннянебезпечних вантажів та недотримання при цьому необхідних вимог безпеки.

Усім пам'ятний випадок,який стався в 1994 р. в Москві на Дмитрівському шосе, коли бензовозврізався в стоїть тролейбус. Бензин розлився по бруківці, спалахнуло полум'я.Жах охопив людей. Багато вискакували з тролейбуса і бігли як палаючіфакели. Інші згорали в цьому місці ж на місці. Загинули пасажири, ні в чому невинні люди. А всьому провиною недбалість, нехтування елементарними правилами.

Іншою причиноюдорожніх аварій є незадовільний стан доріг. Іноді напроїжджій частині можна бачити відкриті люки, неогороджені і неосвітлені ділянкиремонтних робіт, відсутність застережливих про небезпеку знаків. Все це всукупності призводить до величезних втрат.

Тільки в Москві надорогах щорічно гинуть до 80 дітей, це три повних класу. Травми отримують1000 - ціла навчальний заклад. У Росії за рік під колесами машин і в дорожніхаваріях гинуть до 40 тис. чоловік. Це майже в три рази більше, ніж за дев'ятьроків війни в Афганістані.

За відомостями Всесвітньоїорганізації охорони здоров'я, в результаті дорожньо-транспортних пригод вЗахідній Європі щорічно гинуть приблизно 100 тис. чоловік і більше 200тис. отримують серйозні травми.

При автокатастрофіголовне - вчасно надати першу медичну допомогу потерпілим. І повиннобути це зроблено не пізніше 20-30 хв. Інакше буде вже пізн...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок