Аналіз впливим мітної політики на здійснення діяльності суб'єктами ЗЕД України (на прікладі ВАТ "Херсонські комбайни") » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Аналіз впливим мітної політики на здійснення діяльності суб'єктами ЗЕД України (на прікладі ВАТ "Херсонські комбайни")

Реферат Аналіз впливим мітної політики на здійснення діяльності суб'єктами ЗЕД України (на прікладі ВАТ "Херсонські комбайни")

дипломних роботах

"Аналіз впливим мітної політики на здійснення діяльностісуб'єктами ЗЕД України (на прікладі ВАТ "Херсонські комбайни") "


Херсон - 2006


Вступ

На сучасности етапі становлення торгових відносін ВажливеЗначення має державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У зв'язку знеобхідністю Україні зайнятості Своє Місце у міжнародному державному регулюваннізовнішньої торгівлі, вон має вівчаті та вікорістовуваті економічні механізміта інструменти, Середи якіх найбільш цівілізованім на Сейчас годину є митно-тарифнарегулювання, якнайважлівішій механізм державного регулювання зовнішньоїторгівлі. У всьому Світі воно є прикладом економічного регулювання и відповідаєВимоги рінкової економікі.

Як переконує історичний Досвід багатьох розвинутих країн, митнаслужба є неодміннім елементом вісокоефектівної організації життя суспільства идерло за все Функціонування Його економікі. Вірішуючі цілу низький конкретнихЗавдання, митна система стає значний важелі підтрімкі рівноваги и Створення усуспільному віробніцтві найспріятлівішіх умів для розвітку власної економікі. Щодо Нашої Країни, то поряд Із цімі Завдання митна система винна стаття І Вжестає Вагом чинників ринкових перетвореності.

Майже у всьому спектрі найважлівішіх проблем перехідноїекономікі вон вносити свою частко в позитивному їх Вирішення. Це не Важкопомітіті навіть за побіжного аналізу найбільш узагальнення результатівдіяльності мітної служби України. Так одною Із характеристик економічногорозвітку являється В«правильнаВ» митна діяльність. Тому потрібно, аналізуючідіяльність та залежність від неї Економічних показніків, звертати Увага наДосвід країн учасниць ЗЕД з розвинутості економікою (за Останні 50 років обсягахсвітової торгівлі збільшівся у 14 разів, а виробництво Тільки у 5,5 рази,каталізатором різкого збільшення обсягів світової торгівлі є Значне Зменшення середньозваженоготаріфів у торгівлі промислово розвинутих країн.


Як відомо, митна служба робіть Вагомий Внесок до державногобюджету. При цьому Загальні надходження від ДСМУ зростають. Так, ЯКЩО у 2004году до державного бюджету було внесено 3,42 млрд. грн., то за 6 місяцівпотокового року Вже 3,35 млрд. грн. При цьому особливо слід наголосіті, Щойдеться в основному про В«ЖивіВ» гроші, конче Потрібні державі в умів кризовогостану економікі.

Зрозуміло, Що відсутність власного досвіду, Особливостіперехідного періоду та недостатня готовність суспільства до ринкових відносін -усьо Це помітно вплінуло на недосконалість прийнятя правових норм, протікають смороду Вжедіють, и Це є суттєвім Досягнення Нашої держави. Постійно тріває процесподальшої Розробка митного законодавства. Альо для Створення ефектівної мітноїсистеми потрібно звертати УВАГА дерло за все на Вплив мітної системи назовнішньоекономічну діяльність Країни та на стан економікі з цілому. Томуаналіз мітної діяльності посідає Одне з дере місць Як у національній так и усвітовій економіці.

Метою діпломної роботи є Вивчення мітної політики України,Вплив її на регулювання зовнішньоекономічної діяльності, та внесення пропозіційЩодо удосконалення мітної системи в Україні на Основі досліджень та аналізумітної діяльності країн - учасниць зовнішньоекономічної діяльності.

Для Розкриття зазначеним Дослідження слід вірішіті ТакіЗадачі:

1. Проаналізуваті Митний політіку та Основні засоби їїздійснення на Україні.

2. Вплив мітної політики на економічні Вінницький національний в Країні.

3. Вівчіті Основні методи митного регулювання та їх Вплив назовнішньоекономічні Відносини.

4. Візначіті сільні та слабкі Сторони мітної системи наУкраїні.

5. Провести комплексний аналіз засобів регулювання торговихвідносін Як в країнах СНД так и в інших країнах - учасниць ЗЕД.

Об'єктом, на Основі Якого проводитися аналіз мітноїдіяльності являється суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності ВАТ В«Херсонськікомбайни В».

Так Як на Сейчас годину ця тема носити актуальний характер, томувон досліджується в багатьох зарубіжніх та вітчізняніх виданнях: Хетес А.Н.В«Українська митниця у 2005-2010 рр.В», Яковенко О.М. В«Українськамитниця - аналіз та перспективи В».

Крім віщенаведеної літератури у діпломній роботівікорістовувалісь роботи таких авторів Як: Герчикова, Смітт, Котляренко.

мітній політика зовнішньоекономічній


1. Теоретико-методологічні засади Управління митноплатежами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

1.1 Особливості сучасної системи регулювання ЗЕД

Однією з найважлівішіх особливая сучасности національніхсистем регулювання зовнішньоекономічної діяльності є їх Висока правовазабезпеченість. Так, в Україні постановив Кабінету Міністрів у 1994 году утворилиМитно-тарифна раду України, надано чінності Законом В«Про Єдиний митний тарифВ».Окрім того зовнішньоторгова політика регулюється постановами Верховної РадиУкраїни й Указами Президента [2].

Друга, не менше Важливим, особлівість уніфікація системирегулювання зовнішньої торгівлі, Яка базується на міжнародніх договорах,конвенціях, угіддя и правилах. Так, у законодавчо плані система регулюванняспірається на ГАТТ, В«Конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-продажтоварів В»,В« Міжнародну конвенцію про Спрощення и гармонізацію Митний процедур В»тацілу низький інших, які дозволяють суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності Українивести торговельні угідь, вікорістовуючі накопиченням Світовий Досвід.

Следующая особлівість сучасности національніх систем регулюваннякомплексний характер, Який полягає у застосуванні багатьох взаємодіючіх ивзаємодоповнюючіх інструментів регулювання, таких Як економічне и Адміністративнерегулювання, а кож валютно-фінансові заходь.

Структура інстітутів, які керують зовнішньоекономічною діяльністюЯк у промислово - розвинутих країнах, так и у тихий, Що розвиваються, пріблізно однаково.До неї за звичаєм входять Кабінет Міністрів, МІНІСТЕРСТВО зовнішньої торгівліабо зовнішньоекономічніх зв'язків, митні органи. Центральний банк, експортно-імпортнийбанк, Центральне Статистичнй Управління, МІНІСТЕРСТВО закордоних справ,Податкові відомства.

МІНІСТЕРСТВО зовнішньої торгівлі здійснює функції Керування,регулювання и контролю в області зовнішньої торгівлі. Зокрема, Деяк з Йогофункцій є:

1) розробка проектів торгових договорів, угіддя и конвенцій з харчуваннязовнішньої торгівлі;

2) регулювання и контроль діяльності експортно-імпортніхоб'єднань, торгових представництв за кордоном и на теріторії України;

3) регулювання мітної політики;

4) Вивчення харчування Стосовно перевезень зовнішньоторговіхвантажів и контроль виконан планів перевезення товарів;

5) видача експортно та імпортніх ліцензій, реєстраціяконтрактів. Торгові представництва Країни у іноземніх державах захіщають за кордономправа цієї Країни у області зовнішньої торгівлі.

Центральний банк будь-якої Країни відіграє Важливим роль укеруванні зовнішньоекономічною діяльністю за допомог валютно-фінансовіхінструментів и дере за все за допомог регулювання курсу національної валюти,Вплив Якого при здійсненні валютних операцій Досить великий. [15]

експортно-імпортні банки здійснюють кредитні й розрахунковіфункції від імені держави, ТОМУ ЩО Кредитування зовнішньої торгівлі є ВажливимЧинник у зовнішньоторговому процесі.

Митні органи державна установа, Яка контролює експортно-імпортніна Митний кордоні Країни смороду ведуть Митний статистику, розробляються правила ипроцедури, справляють митні збори, мито и податків. Митні органи Українибезпосередню здійснюють митний праворуч. Смороду становляит систему органівУправління Митний праворуч (Митний систему), Яка включає митно-тарифної радиУкраїни, в свою Черга Державний митний комітет України віконує функції робочогоАпарат митно-таріфної заради, теріторіальні митні Управління, ...


Страница 1 из 14Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок