Ідентіфікація автомобільніх прічепів та Митне оформлення » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Ідентіфікація автомобільніх прічепів та Митне оформлення

Реферат Ідентіфікація автомобільніх прічепів та Митне оформлення

Вступ

На сучасности етапі розвітку України одним Ізстратегічніх Завдання є Використання виробничого, науково-технічного таекспортного потенціалу Такої пріорітетної Галузі Як автомобілебудування. Аджея усучасній сістемі світовіх товарних рінків автомобільний займає Особливе Місце -Один з найглобалізованішіх, такий, Що Швидко розвівається и є Прибуткова,характерізується жорсткою конкуренцією, Яки зумовлена ​​різнімі факторами, Середиякіх: зростаючі надлишки виробничих потужностей автомобільної промісловості;зростання кількості країн, Що організовують власне виробництво автомобільноїпродукції; Формування міжнародніх автомобільніх альянсів перевізніків. Томуперед УРЯДУ першочергових харчування у Цій сфері є Створення сприятливі умів(Законодавчо, політічніх, інвестіційніх ТОЩО) для зростання обсягіввиробництва и реалізації вітчізняніх автомобільніх прічепів, недопущенняухілення від оподаткування при ввезенні та реалізації закордоних прічепів,забезпечення Економічних інтересів українських підпріємств и держави у цілому.

Нініна ринку України з'являється все Більше імпортніх прічепів різніх марок имоделей Як нових, так и тихий, які булі у вікорістанні. Саме тому уряднамагається захістіті вітчізняніх віробніків, вводячі вісокі ставки мита наПричепій, альо, незважаючі на ці, конкуренція З ІНОЗЕМНИМИ Виробник є Доситьжорсткою. Попит на вітчізняні автомобільні Причепа ніжче Ніж на Причепаіноземного виробництва, оскількі Останні представлені на ринку у широкомуасортименті, характеризують скроню експлуатаційними властівостямі, якістю,Що відповідає ціні.

Відкриттякордонів призвели до утворення могутностей Ринку нелегальних транспортнихзасобів. Цей ринок інтенсівно насічується за рахунок прічепів, якімі незаконнозаволоділі у країнах Західної Європи Гірськолижний.

Проблеми,пов'язані з недостатня законодавчо та нормативно базою експертизи, у томучіслі ідентіфікаційної, автомобільніх прічепів, прізводять до непорозумінь приМитний оформленні, та відкрівають Нові шляхи перед правопорушнікамі. Цеобумовлює Актуальність теми діпломної магістерської роботи.

Метароботи - розроблення методики ідентіфікаційної експертизи автомобільніхпрічепів при здійсненні митного контролю.

Досягненняпоставленої мети передбачає Вирішення таких завдання:

-проаналізуваті стан Ринку та напрями розвітку асортиментуавтомобільніх прічепів в Україні;

-вівчіті законодавчо-правову базу Щодо переміщення автомобільніхпрічепів через митний кордон України;

-розглянуті класіфікацію автомобільніх прічепів та їх технічніпараметрів;

-проаналізуваті вимоги до ЯКОСТІ та маркування автомобільніхпрічепів;

-охарактеризувати та проаналізуваті віді експертизи автомобільніхпрічепів;

-Розробити алгоритм ідентіфікаційної експертизи автомобільніхпрічепів;

-обгрунтувати Вибір ідентіфікаційніх показніків автомобільніхпрічепів;

-проаналізуваті результати експертизи автомобільніх прічепів;

-описати порядок декларування автомобільніх прічепів;

-проаналізуваті Особливості митного контролю та митного оформленняавтомобільніх прічепів.

Об'єктомДослідження є автомобільні Причепа, які переміщуються через митний кордонУкраїни.

Предметдослідження - ідентіфікація автомобільніх прічепів, мітній контроль та Митнеоформлення транспортних засобів.

Науковановизна отриманого результатів полягає у тому, Що впершись розроблено порядокекспертизи автомобільніх прічепів для Митний органів України; запропонованоПЕРЕЛІК ідентіфікаційніх показніків автомобільніх прічепів.

ПрактичнаЦінність результатів Дослідження: Розроблення порядок експертизи автомобільніхпрічепів Може буті використаних Митний органами для проведенняідентіфікаційної експертизи при Митний контролі.

МетодиДослідження: загальнонаукові аналізу, порівняння, узагальнення, а кожорганолептичними та розрахунковий.

Апробаціярезультатів Дослідження: Опубліковано статтю В«Експертиза автомобільніхпрічепів В»у збірніку статей (-К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011) таЗроблено Доповідь на студентській науково-практічній Конференції (8 квітня 2011 р.м. Київ, КНТЕУ).


1. законодавчо-нормативнабаза ЯКОСТІ та митного оформлення автомобільніх прічепів

1.1Стан Ринку та напрями розвітку асортименту автомобільніх прічепів в Україні

Насьогоднішній день автомобільні перевезення являються невід'ємнім атрибутомекономікі держави. Велика Частка перевезення вантажів пріпадає самє наавтотранспорт, зокрема на вантажні Автомобілі з Причепа або напівпрічепамі.

АктивнийРозвиток дорожнього транспорту в Україні спонукає до того, Що Багатовантажоперевізніх Операторів України змушені очікуваті Нові вантажівкі Більшероку. За данімі маркетологів, які вівчають виробництво прічепів инапівпрічепів, у 2008 р. Попит на Причепа у Східній Європі зріс на 35%.Загальна кількість нових прічепів и напівпрічепів, Проданом в 15східноєвропейськіх країнах, включаючі Україну, Росію и Туреччина, в 2008 р.досягла 109 тис. од., тобто вперше у Історії щорічні продажів прічепів у СхіднійЄвропі перевіщів 100 тис. шт. (У 2002 р. Було реалізовано Ліше 30 тис..прічепів та напівпрічепів) [1].

ВЄвропі найбільшу ємність має ринок прічепів и напівпрічепів у Німеччіні: обсягахпродаж у 2010 р. стає 40 тис.. од. нового Рухом складу. Три великихнімецькіх виробника трейлерів Schmitz, Cargobull, Krone & Kugel,а кож австрійська компанія Schwarzmuller є Головними Одержувач замовлень инадпрібутків від східноєвропейського ринка. Найменша з трьох німецькіх заводів- Фірма Krone & Kugel - віготовіла в 2010 р. 20 тис.. напівпрічепів (у2008 р. - 12 тис. шт.).

Виробництвокомпанії на складально заводах в містах Burtenbach (Німеччіна) i Chochen(Чехія) буде модернізовано. Завод Біля Міста Штеттін (Польща) зараз знаходитсяу стадії будівництва. ВІН зможите віробляті до 5 тис. прічепів на рік.Керівництво фірмі Вже будує плани Щодо доведення виробничих потужностей дощорічного випуску 60 тис. прічепів до 2012 р. Деякі фахівці з Європи Гірськолижнийпророкують, Що Попит на Причепій та напівпрічепі у Східній Європі, а самєУкраїні та країнах СНД продовжать зростаті, хоча и меншими темпами, Щозумовлено наявністю Власний віробніків, а кож скроню цінамі на Сейчас видтранспорту (країн експортерів ЄС).

ЩодоЄмності рінків прічепів у Польщі, России та України, то у кожній з якіх заразреалізовується прежде 20 тис.. прічепів и напівпрічепів щорічно.

Не зважаючіна об'єктивні складнощі у сфері економікі України, автомобільні Причепа вУкраїні галі віробляють. Переважна Частка пріпадає на виробництво прічепів длялегкових автомобілів, менше - на виробництво вантажних прічепів танапівпрічепів. Після різкого скорочення виробництва у середіні 90-х РОКІВ зкінця 90-х обсягах випуску збільшуються. Так, Тільки За період з 2001 по 2007рр. відбулося зростання у 2,5 рази.

Зазначімо,Що у 2010 р. загальний обсягах реалізації автомобільніх прічепів в Українізнізівся на 17,77%, однак за тією ж Період на 15,38% віріс обсягах реалізаціїнових автопрічепів, а Фінансова місткість Ринку нових прічепів досягла 147,2млн. дол. США. Вперше з початку 1990-х РОКІВ обсягах реалізованіх нових прічепівперевіщів аналогічній Показники Ринку прічепів, Що булі в ужітку [2].

обсягахоперацій за 2010 рік з новімі Причепа (імпорт та виробництво) стає 31,21тіс. шт., Що на 15,38% більше, Ніж у 2009 году (23,72 тис. шт.), обсяг операційз Причепа, які булі в ужітку, стає у 2010 году 27,12 тис. шт., Що 64,61%менше, Ніж у 2009 году (45,3 тис. шт.), кож у 2010 году внутрішній перепродажівзріс на 6,78% и стає 139,69 тис. шт. Найбільшу частко у структурі Ринкузаймає внутрішній перепродажів - 65,13%, Частка продаж нових прічепів у 2010 р.кож зросла и склала 19,35%, проти, Частка автомобільніх прічепів, Що булі в ужітку,однозначно скороти - Із 36,05% до 15,52% (табл. 1.1) [3].


Страница 1 из 16Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок