Організація договірної роботи Митний органів та доля в ній юридичних служб » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Організація договірної роботи Митний органів та доля в ній юридичних служб

Реферат Організація договірної роботи Митний органів та доля в ній юридичних служб

Державна митнаслужба України

Академія мітноїслужби України

Кафедрацивільно-правових дисциплін

Курсоваробота

з дісціпліні: "Організаціядоговірної та претензійно-договірної роботи Митний органів "

на тему: "Організаціядоговірної роботи Митний органів та доля в ній юридичних служб "

Виконала:

Курсант групи П03 - 3

Крючков М.

Перевірів: Доц .. Зуєв В.А.

м.Дніпропетровськ

2008р.


План

Вступ

РозділІ. Значення роботи юридичного департаменту, Юридичної служби мітніці(Регіональної мітніці) в організації опрацювання, реєстрації й ОБЛІКУдоговорів, а кож контролю за їх виконанням у Держмітслужбі України 1.1 Загальніположення по роботі з договорами у Держмітслужбі 1.2Доля Юридичної служби в порядку опрацювання, узгодження та реєстраціїдоговорів 1.3Виконання умов договорів и контроль за їх виконанням 1.4Застосування заходів за Невиконання або неналежне виконан договорів

Розділ ІІ. Особливості роботи Юридичноїслужби мітніці (регіональної мітніці) з договорами на виконання підрядніх робітза державним замовленням

2.1 Особливості забезпечення виконандоговорів на виконання підрядніх робіт за державним замовленням

2.2 Встановлення відповідальності вдоговорах на виконання підрядніх робіт за державним замовленням

Розділ ІІІ. Використання адміністратівніхдоговорів у діяльності Митний органів, доля Юридичної служби у їх розробці

3.1 Особлівістьадміністратівного договором Серед інших відів договорів

3.2 Мета Використання адміністратівніх договорів у практіціМитний органів

3.3 Особливостіфункціонально-управлінського договору

3.4 Договір про Надання послуг, Як різновідадміністратівного договором

Висновок

Список використаноїлітератури


Вступ

Організація договірної роботи вМитний органи е. Дуже Важливим складовою діяльності Юридичної служби мітніці(Регіональної мітніці).

Її сутність полягає у тому, Щомитниця самостійно НЕ Може віготовляті для себе необхідні товари (послуги), якінеобхідні для здійснення її діяльності, а тому змушена Звертатись для закупівлінеобхідніх товарів та послуг у суб'єктів господарювання, які Такі товари(Послуги) можут надаті. Можлівість укладення такого виду договорів передбаченазаконом України "Про закупівлю товарів, робіт и услуг за Державні кошти".Неналежне виконан, або ж взагалі Невиконання договору, укладення відповіднодо закону "Про закупівлю товарів, робіт и услуг за Державні кошти"має нести Відповідальність, передбачених законодавством. Того особливая УВАГА мізосереджуємо самє на відповідальності за неналежне виконан таких договорів.

темою даної роботи є порядок опрацювання,реєстрації й ОБЛІКУ договорів, а кож контролю за їх виконанням уДержмітслужбі України, регіональніх МИТНИЦЯ та МИТНИЦЯ, а кож доляЮридичної служби у даного процесі.

Тема,Як ми бачімо, являється Досить вузька, так Як Серед діючіх на Сейчас годину норм,які визначаються організацію договірної роботи в Митний органів є Ліше наказДержавної мітної служби України и положення Цивільного, Господарсько кодексу,які визначаються вимоги Щодо договорів .. Окрема темою роботи є ДослідженняОсоблива укладення та Використання функціонально-управлінськіх та іншихадміністратівніх договорів у діяльності Митний органів, Як спеціфічного увазідоговорів.

Томуя буду намагатісь вісвітіті дані питання за точки зору найбільшої Юридичноїточності, у взаємозвязку з іншімі напрямком роботи Митний органів, зокрема зпретензійно-позовної робот, Яки тісно повязана з темою, Що розглядається, такЯк у тому випадка, коли контрагент за договором не віконує своїх обовязків задоговором, то митниця змушена звертати до суду за захист своїх зоаконніхправ и інтересів.

У роботі БулаВикористана наступна методологія:

1.метод аналізу.

2.формально-логічній метод.

3.метод дедукції.

4.метод юридичного аналізу.

5.метод Юридично-догматичного Тлумачення.

За допомог Використання вказаніх методівнаукового пізнання, на наш погляд, ми матімемо змогу дослідіті організаціюдоговірної роботи в Митний органах, та Зробити певні Висновки, які допоможуть уМайбутнього при практічній діяльності захіщаті права та законні інтересісуб'єктів зовнішньоекономічніх відносін, інтересів держави, мітніці а кожнадаваті Предложения Щодо правильного розвітку митного законодавства. Досягнення вказаної мети візначаєструктуру даної роботи.

З Оглядова на об'ємкурсової роботи я намагатімусь зосередітісь на найбільш актуальних проблемах,пропозіціях Щодо вдосконалення законодавства, які вісловлюють науковці зприводу:

Г?підготовкі та оформлення документів, потрібніх для укладаннядоговорів;

Г?підготовкі проектів договорів;

Г?урегулювання розбіжностей, Що вінікають при укладанні договорів;

Г?Розгляд договорів у частіні дотримання вимоги законодавстваУкраїни;

Г?роботи з укладання договорів;

Г?реєстрації та ОБЛІКУ договорів;

Г?контролі за виконанням договорів;


Розділ І. Значення роботи юридичного департаменту, Юридичноїслужби мітніці (регіональної мітніці) в організації порядку опрацювання,реєстрації й ОБЛІКУ договорів, а кож контролю за їх виконанням уДержмітслужбі України 1.1Загальні положення по роботі з договорами у Держмітслужбі

До договірної роботи у Митний органи належиться:

Г?підготовка та оформлення документів, потрібніх для укладаннядоговорів;

Г?підготовка проектів договорів;

Г?урегулювання розбіжностей, Що вінікають при укладанні договорів;

Г?Розгляд договорів у частіні дотримання вимоги законодавстваУкраїни;

Г?робота з укладання договорів;

Г?реєстрація та облік договорів;

Г?контроль за виконанням договорів;

Г?виконан договірніх зобов'язань;

Г?аналіз й узагальнення практики укладання договорів, підготовкавісновків та пропозіцій Щодо її вдосконалення в Митний органах, спеціалізованіхМитний установах и організаціях.

1.2 Участь Юридичної служби в порядку опрацювання, узгодження тареєстрації договорів

Посадові особи структурного підрозділу Держмитслужби України,митного органу (спеціалізованої мітної встанови або організації), на якіхпокладено Відповідальність за здійснення закупівлі товарів, робіт и услуг таконтроль за виконанням Укладення договорів, візують шкірних сторінку обохпрімірніків проектом договору, а кож ДОДАТКИ до нього та передають проект напогодження до відповідніх структурних підрозділів Держмитслужби України.

опрацювання та погодження проектів договорів проводитися в такомупорядком:

а) митним органом або структурним підрозділом ДержмитслужбиУкраїни, Що вносити проект договору:

у частіні відповідності умів тендерної (цінової) Предложенияучастника - переможця процедури закупівлі;

у частіні відповідності ЦІН ринковим цінам (при укладаннідоговорів, які НЕ підпадають Під дію Закону);

б) Фінансово-економічнім управлінням (службою фінансів,бухгалтерського ОБЛІКУ та звітності іншого митного органу, спеціалізованоїмітної встанови й організації):

у частіні відповідності відатків кошторисно призначенням;

в) Управлінням бухгалтерського ОБЛІКУ та звітності:

у частіні відповідності нормативним актам Щодо порядку розрахунківза договором и правільності проведення розрахунків у додатка до проектудоговором (Протоколі погодження договірної ціні, тарифах, спеціфікації);

г) Юридичним департаментом (юридичною службою іншого митногооргану, спеціалізованої мітної встанови й організації):

у частіні відповідності з договором чінному законодавству.

Проект договору з додатка до нього опрацьовується Юридичнимдепартаментом и за відсутності ...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок