Особливості митного оформлення та митного контролю товарів при сплаті митних платежів » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Особливості митного оформлення та митного контролю товарів при сплаті митних платежів

Реферат Особливості митного оформлення та митного контролю товарів при сплаті митних платежів

Федеральнеагентство залізничного транспорту

Державнеосвітня установа вищої

Професійногоосвіти

Іркутськийдержавний університет шляхів сполучення

Кафедра "Митнесправа "

Курсоваробота

з дисципліни"Митне оформлення та контроль в неторгових обороті"

на тему "Особливостімитного оформлення та митного контролю товарів при сплаті митнихплатежів "

Виконав: студент гр. Т-07-2

Стасюк Микола Романович

Перевірив: к.т.н., доцент кафедри

Моісеєв Віктор Володимирович

Іркутськ 2011


Зміст

Введення

Глава I. Митніплатежі

1.1Платникимитних платежів

1.2Обчисленнямитних платежів

1.3Строки сплатимитних платежів

Глава II. Митнеоформлення і митний контроль товарів при сплаті митних платежів

2.1 Звільнення від сплати митних платежів

2.2 Товари для особистого користування, що переміщуються черезмитний кордон, зі сплатою митних зборів, податків

2.3 Переміщення наявних грошових коштів фізичними особами

2.4 Переміщення товарів у Міжнародних поштових відправленнях

2.5 Декларування товарів для особистого користування

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Однією з основних функцій митних органів, поряд зздійсненням митного оформлення та митного контролю і забезпеченнядотримання порядку переміщення товарів через митний кордон, єстягування мит, податків та митних зборів.

Тема моєї курсової роботи"Особливості митного оформлення та митного контролю товарів присплаті митних платежів "є актуальною в наш час і займаєособливе місце в економіці нашої країни.

У курсовій роботі будутьрозглянуті такі питання як: платники митних платежів, обчислення тастроки сплати митних платежів, митне оформлення та митний контрольтоварів при сплаті митних платежів. У Російській Федерації фіскальнийзначення митно-тарифного регулювання залишається достатньо високим.Митні платежі складають значну частку прибуткової частини федеральногобюджету Росії. Саме тому так важливо виключити всі можливі випадкинедоотримання казною митних доходів. Мета курсової роботи - це вивченняособливостей застосування безмитного ввезення, єдиної ставки митних зборів тасукупного митного платежу. При написанні курсової роботи була поставленазавдання вивчити методику розрахунку митних платежів.


Глава I. Митні платежі

1.1 Платникимитних платежів

Під платникамимитних платежів розуміються особи, зобов'язані відповідно до митногозаконодавством та у встановлені ним строки сплачувати необхідні митнімита та податки.

Платники несутьвідповідальність за сплату митних платежів. Митний кодекс Митногосоюзу допускає сплату митних платежів за товари, що переміщуються черезмитний кордон будь-якими особами. Разом з тим "будь-які особи" не можутьрозглядатися в якості платників митних платежів, оскільки сплатаплатежу це їх право, але не обов'язок.

У разі несплатимитних платежів у встановлений термін, митний орган буде вимагативиконання відповідної обов'язки тільки від осіб відповідальних за сплатуплатежу.

Платниками митнихмит, податків є декларант або інші особи, на яких відповідно доМитним кодексом Митного союзу, міжнародними договорамидержав-членів митного союзу і (або) законодавством держав-членівмитного союзу покладено обов'язок по сплаті митних зборів, податків.Платників митних платежів можна розділити на кілька груп.

1. Обов'язковіплатники митних платежів.

Обов'язковимиплатниками митних платежів є декларанти та митні брокери.Дані особи розглядаються в якості обов'язкових платників митнихплатежів, з причини участі у митних операціях і процедурах (митнеоформлення товарів), вимоги яких передбачають сплату митнихплатежів.

2. Можливі платникимитних платежів. До числа можливих платників митних платежіввідносяться:

- особа, яка здійснюєвантажні операції, при прибутті товарів на митну територію РФ, у разівтрати товарів або передачі їх третім особам без дозволу митних органівпри розвантаження та перевантаження товарів у морському, річковому порту в місці прибуття;

- перевізник товарів попроцедурі внутрішнього митного транзиту;

- власник складутимчасового зберігання, у випадку втрати зберігаються товарів або їх видачі бездозволу митного органу, а також інша особа, яка здійснює тимчасовезберігання іноземних товарів;

- власник митногоскладу, у разі втрати зберігаються товарів або їх видачі без дозволумитного органу;

- особа, яка отрималадозвіл на тимчасове ввезення, або особа, якій передані тимчасово ввезенітовари;

- особа, що помістилатовари під митний режим тимчасового вивезення;

- особи, незаконнопереміщують товари і транспортні засоби через митний кордон;

-особи, які беруть участь унезаконному переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон,якщо вони знали або повинні були знати про незаконність такого переміщення;

- особи, які набулиу власність або у володіння незаконно ввезені товари та транспортнікошти, якщо в момент придбання вони знали або повинні були знати пронезаконність такого ввезення, тобто недобросовісні набувачі товарів;

- організація поштовогозв'язку, що втратила або видала без дозволу митного органу міжнародніпоштові відправлення.


1.2 Обчислення митнихплатежів

Мито,податки обчислюються платником. Виключення з даного правила становлятьнаступні випадки:

В·виставленнямитним органом вимоги про сплату митних платежів;

В·численнямитним органом митних платежів при переміщенні товарів у міжнароднихпоштових відправленнях;

додаткові нарахуваннямитних платежів митним органом за результатами перевірки відомостей,заявлених декларантом.

Як правило, для цілейобчислення митних зборів, податків застосовуються ставки, що діють на деньприйняття митної декларації митним органом. Винятки з даногоправила становлять випадки:

- випуску товарів доподання митної декларації;

- сплати митнихмит, податків відносно товарів, незаконно переміщених через митнийкордон РФ або використаних на митній території РФ в порушеннявимог митних процедур внутрішнього митного транзиту або тимчасовогозберігання.

1.3 Строки сплатимитних платежів

Строком сплати митнихплатежів є період часу, протягом якого потрібно сплатитинеобхідні суми або подія, з виникненням якого, Митний кодекс Митногосоюзу пов'язує необхідність сплати митних платежів.

При прибутті товарів намитну територію митного союзу обов'язок по сплаті ввізногомитних зборів, податків виникає у перевізника в момент перетинутоварами митного кордону.

2. Обов'язок по сплатіввізних митних зборів, податків при прибутті товарів на митнутериторію митного союзу припиняється у перевізника:

1) при доставці товарів умісце прибуття та розміщення на тимчасове зберігання або приміщенні під митнийпроцедуру в місці прибуття, а також при вибутті товарів з митної територіїмитного союзу, якщо ці товари після прибуття на митну територіюмитного союзу не покидали місця переміщення товарів через митнийкордон;

2) сплати або стягненнямитних зборів, податків у розмірах, встановлених Митним кодексомМитного союзу;

3) поміщення товарів підмитну процедуру випуску для внутрішнього споживання з наданнямпільг по сплаті митних зборів, податків, не сполучених з обмеженнями покористуванню і (або) розпорядження цими товарами;

4) знищення(Безповоротної втрати) іноземних товарів внаслідок аварії або діїнепереборної сили або в результаті природного убутку при нормальних умовахперевезення (транспортування) та (або) зберігання;

5) якщо розмірнесплаченої суми митних зборів, податків не перевищує суму, еквівалентну5 (п'яти) євро за курсом валют, що встановлюється відповідно до законодавствадержави-члена митного союзу, на території якого виниклаобов'язок по сплаті митних зборів, под...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок