Сутність та Завдання Юридичної служби Як підрозділу митного органу » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Сутність та Завдання Юридичної служби Як підрозділу митного органу

Реферат Сутність та Завдання Юридичної служби Як підрозділу митного органу

План

Вступ

І. Сутність та ЗавданняЮридичної служби

1.1 Стан таперспективи розвітку правової роботи

1.2 ПоняттяЮридичної служби

1.2 Завдання тафунції Юридичної служби

1.3. Права таобов'язки Юридичної служби

ІІ. Договірно-правовадіяльність юридичних служб

2.1 Організаціяправової діяльності ЮС в Митний органах

2.2 Договірнаробота Юридичної служби митного органу,спеціалізованої мітної встанови, організації

2.3 опрацювання,реєстрація та облік договорів

2.4 Виконанняумів договорів и контроль за їх виконанням

ІІІ. Аналіз практикиправової та договірної роботи Східної регіональноїмітніці

3.1 Аналітічнійматериал по стану правової роботи мітніці

3.2 Договірна робота Амвросівської мітніціна 2006 рік

Висновок

Списоквикористаних джерел


Вступ

Проголошення незалежностіУкраїни 24 серпня 1991 р., Політичні та соціально-економічні перетворення,спрямовані на розбудову демократічної правової держави, докорінно змінілі исферу суспільного виробництва.

За таких умов дедалібільшою мірою підвіщуються роль и значення правових форм и методів Управлінняекономікою, правового забезпечення виробничої діяльності, Зміни законності усфері господарювання, державної, трудової, виробничої, технологічної дісціплініна Всіх рівнях и в усіх Ланка економікі Країни. Реалізуваті ці Завдання,Ефективна захістіті законні права та економічні інтересі підпріємств,організацій и встанов поклікані юридичні служби.

Роль юридичних службПостійно зростає, бо у процесі розбудови правової держави особливо актуальнимстає законність - одностайне розуміння, Суворов и неухильно виконан законівусіма органами, організаціямі, Посадовими особами и громадянами в усіх сферахсуспільного життя. Законність, правопорядок у сфері економікі - ції системаврегульованіх правом суспільних відносін у сфері Керування діяльністюгосподарських організацій.

У віконанні Завдання Щодозабезпечення законності Важливим роль відіграють юристи підпріємств,організацій, установ, оскількі від їхньої прінціповості, професіоналізму,досвіду, вміння працюваті з людьми значний мірою поклади не Ліше діяльністьконкретного підпріємства або кількох підпріємств, організацій та установ, а йЗміцнення законності в економіці загаль.

Ефективність юридичнихслужб покладів не Ліше від особистих якости їх працівніків, а й від належностизаконодавчо забезпечення.

У своїй роботі юридичніслужби керують Констітуцією и законами України, постановами Верховної РадиУкраїни, указами и Розпорядження Президента України, декретами, постановами иРозпорядження Уряду України та іншімі нормативними актами. Кабінет МіністрівУкраїни з метою вдосконалення правової роботи у сфері суспільного виробництва,Створення правових и організаційніх засідок для ефектівної діяльності юридичнихслужб Щодо Запобігання порушеннях прав І Закону інтересів підпріємства,встанови, організації Своєю постановив от 27 серпня 1995 р. № 690 затвердівшиЗагальне положення про будинок Юридична службу міністерства, іншого центрального органудержавної віконавчої влади, державного підпріємства, встанови, організації, дечітко визначена форми, Завдання Юридичної служби, порядок підпорядкування ивзаємодії з іншімі структурними підрозділамі, вимоги до співробітніківюридичних служб, а кож їхні обов'язки, права и Відповідальність. З харчуванняморганізації та методики ведення правової роботи юридична служба керуєтьсярекомендаціямі Міністерства юстіції України.

Актуальність теми полягає важлівійролі юридичних служб, Як таких, Що поклікані Забезпечити законність в роботіМитний органів, спеціалізованіх Митний Управлінь та організацій, ефективногозахист ними Економічних інтересів держави при віконанні покладеніх на них функцій.

Метою курсовоїроботи є визначення Завдання та функцій Юридичної служби Як підрозділумитного органу, визначення способів та методів діяльності у напрямізабезпечення належно виконан договірніх зобов'язань.

Завдання даноїкурсової роботи є: візначіті коло правових актів, Що регулюються діяльністьюридичних служб Митний органів, з'ясувати засоби та методи забезпеченняналежности виконан договірніх зобов'язань.


І. Сутність та Завдання Юридичної служби 1.1 Стан та перспективи розвітку правової роботи

У сучасности умівособливого змісту набуваються Завдання правової роботи та відповідно зростає рольюридичних служб, оскількі у процесі розбудови правової держави та становленняГромадянська суспільства актуальною стає законність - одностайне розуміння,Суворов и неухильно дотримання законів державними органами, Посадовими особами игромадянами в усіх сферах суспільного життя.

Указ Президента Українивід 11 грудня 2001 року № 1207 "Про деякі заходи Щодо Зміцнення юридичнихслужб державних органів ", а кож постанова Кабінету Міністрів України от14 грудня 2001 року № 1693 "Про вдосконалення організації правової роботив міністерствах, інших центральних органах віконавчої влади "засвідчуютьзростання Увага держави до харчування здійснення правової роботи у державнихорганах.

Саме на МІНІСТЕРСТВО юстіціїУкраїни покладено Завдання Щодо коордінації та методичного керівніцтва цієюРобот, Впровадження ефективних форм и методів діяльності юридичних служб.

Упродовж останніх РОКІВосновна УВАГА Мін'юсту зосереджено на харчування Надання методичної допомогюридичним службам та підвіщення кваліфікації їх працівніків, Що суттєвопідвіщує Рівень правової роботи Як невід'ємного елементу УправлінняГосподарсько комплексом, основу Якого складає діяльність керівніків,спеціалістів, юрісконсультів в організації застосування и належности виконанВимоги чинного законодавства.

Аналізуючі діяльністьюридичних служб, Мін'юстом Протяг 2000-2004 РОКІВ підготовлено 26 методичнихрекомендацій, спрямованих на розв'язання проблем, які вінікають у їхдіяльності. Крім того, з метою безперервного фахового вдосконаленняспеціалістів юридичних служб центральних органів віконавчої влади щомісячноорганізовуються Заняття Постійно діючого семінару. За Останні п'ять РОКІВпроведено 54 Заняття, на якіх прочитано 85 лекцій з найбільш актуальних харчуваннячинного законодавства. Така практика Дає змогу КОЛЕКТИВНЕ вірішуваті Актуальніпроблемні питання, обмінюватісь досвідом Щодо вдосконалення правової роботи,спільно вносіті Предложения про усунення виявленості Під годину перевірок стануправової роботи недоліків и порушеннях та накресліті шляхи реалізаціїрекомендацій, надання органами юстіції.

МІНІСТЕРСТВО юстіціїУкраїни, здійснюючі перевіркі стану правової роботи у міністерствах, іншихцентральних органах віконавчої влади, зосереджує УВАГА їх юридичних служб нанеобхідності організації в органах, установах, організаціях належности правовогозабезпечення їхньої діяльності, ЩО, Безумовно, спріятіме підвіщеннюефектівності цієї діяльності. [12]

В організації роботиюридичних служб існують галі певні проблеми. Залішається невірішенім питання Щодонаявності вакантних посад працівніків юридичних служб органів віконавчої влади,Що негативно впліває на стан виконан юридичною службою основних Завдання зорганізації правової роботи. Чи не краща Ситуація и з харчування укомплектуванняюридичними кадрами підпріємств, установ, організацій, Що входять до сфериУправління міністерств, інших центральних органів віконавчої влади. Як наслідок- Неналежній стан правової роботи, Яка НŠ​​відповідає сучасности рівню розвітку господарськихи соціально-економічних відносін, не забезпечує належний Запобігання порушенняхчинного законодавства. Значний матеріальних збитків зазнають підпріємства,встанови, організації з причин неналежного виконан договірніх зобов'язань,наявності порушеннях трудових та інших соціальніх прав громадян.

У зв'язку з необхідністювжіття заходів Щодо Посилення роботи юридичних служб шляхом під...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок