Митна політика в перші роки створення Радянським держави » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Митна політика в перші роки створення Радянським держави

Реферат Митна політика в перші роки створення Радянським держави

Введення

Митна справа було і є невід'ємною частиною економічноїполітики держави. Взаємовідносини між державами, народамисприяють не тільки економічний розвиток, але і політичному. Тількичерез взаємний інтерес між державами і народами може розвиватисяекономіка. Жодна держава не може існувати без захисту свогоекономічного суверенітету та економічної безпеки. Тому кожнедержава приділяє велику увагу митному справі, що відбивається внаціональному законодавстві. Російська Федерація не є винятком.

Історія митниць, митних зборів та, в цілому, митної справинерозривно пов'язана з виникненням і розвитком держави. Розвиток зовнішньої івнутрішньої торгівлі сприяло і сприяє в даний частоварообміну, вдосконаленню митної справи.

Митна політика має багатовікову історію. Вона зародиласяодночасно з державою і стала важливим елементом його в економічному зростанніі розвитку зовнішньоторговельної діяльності.

Зростання торговельних відносин в державі та між державами супроводжувавсярозвитком митної політики, яка вирішувала завдання з переміщення товарівчерез кордон і за допомогою тарифів забезпечувала конкурентоспроможністьнаціонального виробництва.

Вся історія митної політики, починаючи з докапіталістичногоспособу виробництва, тісно пов'язана з двома напрямами її розвитку:протекціоністським і фрітредерскім.

Протекціонізм - це державність, він знаходиться в тісномувзаємозв'язку з політичним аспектом, оскільки торкається економічні інтересидержави, фритредерство - вільна торгівля, усуває всякі перешкоди підзовнішньоторговельних відносинах і всередині країни, що веде до зростання товарообігу,сприяє більш вигідному міжнародному поділу праці та задоволеннюпотреб ринку, але при певних умовах.

Однак у слаборозвинених країнах вільна торгівля веде доекономічному закабалення країни, і в цих умовах національні інтересикраїни вимагають введення митної політики протекціонізму.

Ядро митної політики - митна справа, його закони, закономірностіі тенденції, які проявляються у сфері спілкування людей на ринку при реалізаціїтовару. На основі пізнання об'єктивних законів формується митна політика,визначаються її цілі, напрями і конкретні завдання.

Об'єктивний характер митної політики дозволяє використовувати їїмеханізм в інтересах:

митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

захисту національної економіки;

фіскальних зборів.

Дослідженню механізму митної політики приділялася і приділяється пильнаувагу як у загальних працях, так і в спеціальній літературі. Хоча вивчення іаналіз документальних джерел та літератури показує, що не всі питаннягрунтовно досліджено і висвітлено. Більшість авторів розглядає торговуполітику, тарифну практику та її вплив на економічний розвиток країни вперіод протекціонізму і фритредерства. Проблеми ж формування митноїполітики висвітлені в загальному плані. Також недостатньо вивчені характер митноїполітики, її зв'язок із загальним підйомом народного господарства країни. Слід такожвідзначити, що багато положень митної політики в сучасній літературіслабо аргументовані.


1. Митнаполітика і митна система Радянського періоду

1.1 Характер митної політики Радянськогодержави

Створення Радянської держави супроводжувалося низкою важливихзаходів як в економічній, так і в соціальній сфері. Особливо актуальнийбуло питання про роль та функції в новій економічній формації.

Існувало дві думки. Ультрареволюціонери наполягали на ліквідаціїмитниць як структури старого режиму і непотрібного атрибуту держави, абільшість вважала, що Росія не може існувати в замкнутому просторі,їй доведеться торгувати з суміжними державами, з державами з іншимиструктурою і ідеологією.

Перший нарком торгівлі і промисловості Л.Б. Красін писав,що Моссовет у зв'язку з негативним ставленням до митного відомству підготувавпроект постанови про ліквідацію Московської митниці і створення на її базінародних лазень. Були й інші висловлювання про митницях, суть яких зводилася доодному: економіка соціалізму повинна мати закритий характер і митна справаїй не буде потрібно.

Ці погляди підігрівалися і посилювалися у зв'язку з економічноюблокадою першого в світі Радянської держави, яка розгорнулася Громадянськоївійною і імперіалістичною військовою інтервенцією проти Радянської Росії.

В.І. Ленін писав у від період, що об'єктивно існуючіекономічні закони завжди прокладають собі шлях, не рахуючись з політичноїкон'юнктурою. Обстановка складалася так, говорив він, що робили чи не бажалиб цього капіталісти, хотіли б або не хотіли комуністи торгувати доведеться, аколи так, то для регулювання зовнішньоекономічної діяльності та вирішення завданьзахисту національної економіки необхідні митна справа і його органи.

Його погляди були підтримані більшістю, зокрема, Л.Б. Красіна,який писав, що використання митно-тарифної політики дасть нам важіль, якийдозволить вирішити не тільки економічні, але й політичні питання.

Ці погляди і склали основу митної політики молодої РадянськоїРосії.

Перші три-чотири роки Радянська Росія перебувала в блокаді, всмузі жорстоких економічних атак з боку капіталістичних країн, їїторговельна політика була згорнута. Радянська Росія була змушена поряд зорганізацією оборони і військовим захистом революції приймати і санкціїекономічного характеру. Так, 22 квітня 1918 був прийнятий Декрет промонополії зовнішньої торгівлі, а також введені в дію митно-тарифні санкціїна основі Російського тарифу 1903 і тих коаліційних тарифах, якірегулювали торгівлю Росії з навколишнім світом до 1914 р.

зголоднілих Європа, писав Н.Г. Петров, відчувала післяперемоги Жовтневої революції гостру потребу у безлічі продуктів, яківона звикла отримувати з В«житниці ЄвропиВ» - Росії [1].

Західні країни, здійснюючи економічну блокаду, мріяли проповернення ринків збуту своїх товарів та отриманні вигіднихторгово-промислових замовлень в Росії. Вони вважали тягарем залежністю від американськихмонополій.

У цій обстановці формувалася митна політика Росії. Ввідміну від традиційних методів її суть і зміст складалися не на основітарифної політики, а на принципі встановлення жорсткого пропускногодержавного контролю за переміщенням товарів.

Ввезення необхідного експорту здійснювався у відповідності з окремимипостановами РНК РРФСР.

В історії така політика названа дозвільно-забороннійсистемою. Слід зазначити, що лише в перші роки існування РадянськоїРосії, коли не було нормативної бази, йшла Громадянська війна і здійснюваласяекономічна блокада держави, використовувалася така політика.

дествительно, ще до створення першого декрету, коли вивезення і ввезеннятоварів на захід здійснювалися в єдиному пункті на російсько-фінськомукордоні (Торнео), дозвільно-заборонна система відповідала сформованійобстановці. Закупівля товарів в Швеції і їх ввезення в Росію здійснювалися наоснові особистої вказівки В.І. Леніна, голови РНК.

29 грудня 1917 РНК РРФСР видав постанову про порядок видачідозволу на ввезення та вивезення товарів, в якому пропонувалося переміщеннятоварів через кордон здійснювати на основі письмового дозволу відділузовнішньої торгівлі Народного комісаріату торгівлі і промисловості.Постанова зобов'язувала митних чинів суворо дотримуватися встановленого порядкуввезення та вивезення товарів. Спроба переміщення товарів без таких дозволів розглядаласяяк контрабанда.

У цій постанові, вводяться в дію з 1 січня 1918по телеграфу, були закладені перші елементи радянської митної політики. Вононосило тимчасовий характер і було націлене на впорядкування контролю зазовнішньоекономічною діяльністю.

Наступні декрети РНК РРФСР також не вирішили питання формуваннямитної політики. Однак законодавчо за державою були закріпленімитне відомство - Департамент митних зборів і підпорядкування його Народномукомісаріату фінансів....


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок