Мито в Україні. Система оподаткування в Велікобрітанії » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Мито в Україні. Система оподаткування в Велікобрітанії

Реферат Мито в Україні. Система оподаткування в Велікобрітанії

ЗМІСТ

Вступ

1.Мито в Україні

2.Системаоподаткування Велікобрітанії

3.ПрактичнеЗавдання

Висновки

Список літератури


ВСТУП

У контрольнійроботі розглядається два теоретичні питання: Мито в Україні, Системаоподаткування в Велікобрітанії.

В умів реформування економікі України мито є найважлівішім інструментомзовнішньоторгової полічі пси держави, Що вікорістовується з метою обмеженняВвезення іноземніх товарів, ЗАХИСТУ та заохочення розвітку вітчізняноговиробництва, стимулювання вивезення національніх товарів.

Введення мита Може мати декілька цілей, Середи якіх фіскальні, економічніта Політичні. На відміну від інших податків, стягнення мита здійснюється НЕТільки І не стількі з фіскальною метою (Формування дохідної частин бюджету),скількі спрямоване в основному на Формування раціональної структури експорту йімпорту в умів відсутності прямого втручання держави до цієї сфери. МетоюВведення мита Може буті здійснення економічного лещата на відповідні держави абоСтворення режиму найбільшого сприяння за політічнімі мотивами.

В економічно розвинені країнах найбільш розповсюдженім є мито, Щостягується з товарів, ввезених до Країни, тобто регулюваня підлягає ТількиІмпорт. Експорт товарів регулюється, Як правило, Ліше в країнах з невісокімрівнем економічного роз В¬ витку.

Товарі и предмети, які ввозять до мітної теріторії України тавівозяться за Межі цієї теріторії, підлягають накладення міта.

Міто - ції непрямий податок, Що стягується з товарів (інших предметів),які переміщаються через митний кордон, тобто ввозять, вівозяться абопроходять транзитом, и Який включається до ціні товарів та сплачується зарахунок кінцевого Споживача.

Розмірі ставок та види мита в Україні встановлюються відповідно доМитного тарифу України, визначеного Законом України В«Про Єдиний митний тарифУкраїни В»та міжнароднімі договорами.

Митний тариф України - ції сістематізованій звід ставок мита, якіміобкладаються товари, які ввозять до мітної теріторії України.

Ставки митного тарифу України є єдінімі Для всіх суб'єктівзовнішньоекономічної діяльності Незалежності от форм власності, організаціїгосподарської діяльності та теріторіального розташування, за вінятком віпадків,передбачених законами України та її міжнароднімі договорами.

Митний тариф затверджується Верховною Радою України за поданням КабінетуМіністрів України.

Зміни и ДОПОВНЕННЯ до Митного тарифу України мают буті офіційноопублікованімі в загальнодоступніх Засоба масової інформації НЕ пізніше, Ніжза 45 днів до дати Введення їх в дію. У тому випадка, ЯКЩО зазначені документине будуть офіційно опубліковані, офіційною публікацією вважається публікація вофіційному періодічному віданні Верховної Ради України або Кабінету МіністрівУкраїни. Датою офіційної Публікації вважається дата фактичного виходе в світвідповідного номеру цього видання.

Великобританія єБатьківщиною науки про оподаткування. І СЬОГОДНІ залішаються актуальними праціА. Сміта та Д. Рікардо. Сучасна система оподаткування формувалася галі в XIX _Т .., альо суттєвіх змін зізналася в1965, 1973 рр. та в середіні 90-х років. Податки в унітарній державіподіляються на загальнодержавні й Місцеві. Загальнодержавні Податки становляит90% усіх Додатковий надходження. Місцевий податок практично один -муніціпальній, альо Місцеві органи влади можут вводіті Додаткові збори наконкретні Місцеві спожи.


1. Міто В УКРАЇНІ

Міто в Українірегулюється Законом України В«Про єдиний митний тарифВ» № 2097-XII від 05.02.92р., Декрет КМУ В«Продержавне мито В»від 21.01.1993 року № 7-93, Законом УкраїниВ« Про порядок Ввезення(Пересілання) в Україну, митного оформлення и оподаткування особистих речей,товарів та транспортних засобів, Що ввозять (пересілаються) громадянами наМитний теріторії України В»від 13.09.2001 року № 2681-III.

Міто - непрямий податок, Якийнакладається на товари, Що переміщуються через митний кордон, тобто Ввіз/вівізчі транзит и Який включається до ціні товарів та сплачується за рахуноккінцевого Споживача.

Це, переміщення Може буті зв'язане зввезених, вивезеня або перевезених транзитом товарів чи транспортнихзасобів. Цей податок віконує фіскальну и регулювальну функції. Регулювальнафункція спрямована на Формування раціональної структури імпорту та експорту,захист національного виробника (мито на імпорт); заохочення або обмеженняекспорту (мито на експорт). Міжнародна практика свідчіть, Що найбільш Поширення є мито на імпорт.

Міто стягується на ОсновіМитного кодексу України и Закону України В«Про єдиний митний тарифВ» від 5 лютого1992р.

Єдиний митний тарифУкраїни - ції сістематізованій звід ставок мита, Якиме обкладаються товари чі Іншіпредмети, Що ввозяться на митно теріторію України чі вівозяться за її Межі.

платник міта є фізічніта юридичні особини. Сплата податку здійснюється Під годину Перетин митногокордону. У кінцевому підсумку реальними платниками мита на імпорт (ввізне мито)є спожівачі товарів, Що імпортуються. Однак Під годину Перетин митного кордонумито сплачує суб'єкт господарювання.

На фінансовудіяльність імпортерів-суб'єктів господарювання Будуть справляті Вплив:визначення об'єкта оподаткування, Розмір ставок податку, Податкові пільгі,Терміни Сплат ввізного мита.

Об'єктом оподаткування ємитна вартість товару, Що перемішується черезмітній кордон.

Сплачують ввізнемито кож громадяни України, Іноземні громадяни и особини без громадянство запредмети вартістю, Що перевіщує 200 Євро, и за одінічній неподільній предметвартістю прежде 300 Євро (Постанова Кабінету Міністрів України "Проудосконалення порядку ввозу (пересілання) громадянами предметів (товарів) вУкраїну "від 27 серпня 1996 р. № 1010).

Для визначення мітної вартостітовару, Що імпортується, вартість товару у валюті, Яка визначена Укладенняконтрактом, перераховується в національну валюту України за курсомНаціонального банку на день подання мітної Декларації.

Законом візначені 3 відіставок мита:

1.Адвалерні, Щонараховуються у відсотках до мітної вартості оподатковуваних товарів та іншихпредметів.

-Спеціфічні,Що нараховуються у твердих сумах на одиницю оподатковуваних товарів чи іншихпредметів.
3. Комбіновані, які поєднують у собі адвалерні и спеціфічні міта.

Ввізне мито нараховуєтьсяна товари та Інші предмети при їх
ввезенні на Митний теріторію України.

Ввізнемито є діференційованім:

- до товарівта інших предметів, Що походящей з держав, які
входять разом з Україною до мітній союзів або утворюють з нею
спеціальні митні зони, и в разі встановлення будь-якого
спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнароднімі
договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки
ввізного мита, передбачені Єдінім митним тарифом;

- до товарів таінших предметів, Що походящей з країн або
Економічних союзів, які корістуються в Україні режимом
найбільшого сприяння, котрий означає, Що Іноземні суб'єкти
господарської діяльності ціх країн або союзів мают пільгі Щодо
міт, за вінятком віпадків, коли зазначені мита та пільгі Щодо них
встановлюються в рамках спеціального преференційного митного
режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені
Єдінім митним тарифом України;

- до товарів, Що походящей з України, застосовуються пільгові
ставки ввізного мита, візначені Митний тарифом України;

- до решти товарів та інших предметів застосовуютьсяповні
(Загальні) ставки ввізного мита, передбачені Єдінім митним тарифом
України.

На підакцізні товаривстановлено ставки спеціфічного ввізного мита. Для більшості відів підакцізніхтоварів ставку ввізного мита встановлено в Євро з одініці товарів, Щоімпортуються. Ставки ввізного мита діференційовані за ...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок