Характеристика системи митного оформлення » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Характеристика системи митного оформлення

Реферат Характеристика системи митного оформлення

Реферат

з мітної справи

на тему:

"Характеристика системи митного оформлення"

7

2009


При візначенні митно-таріфної політики зОглядова на функціональну спрямованість однією Із складових є система митногооформлення. При цьому Під митним оформленням розуміють сукупність Дій,пов'язаних з пропуском в Україну чи за її Межі товарів, майна та іншихпредметів, Що переміщуються через митний кордон України.

Воно здійснюється службовими особами мітніці зметою забезпечення митного контролю та Із застосуванням засобів державногорегулювання Ввезення чі вивезення товарів та інших предметів.

Процедура митного оформлення є суттєвім важелімитно-таріфної політики Який Може стімулюваті реалізацію Економічних інтересівсуб'єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічніх відносін, чі навпакиперешкоджаті їх реалізації. Ускладнення процедури митного оформлення,збільшення кількості документів при проходженні товарів через митний кордонстає значний протекціоністськім бар'єром. Так, за оцінкамі Деяк експертів,Під час митного оформлення імпортніх товарів підпріємства змушені подаваті масудокументів та довідок, Ліше 10% якіх передбачена Митного кодексу України. Такийстан справ суперечіть світовім тенденціям до скорочення кола харчування, уВирішення якіх втручаються Державні органи.

Система митного контролю та митного оформленняє адміністратівнімі заходами, які здійснює держава при регулюваннізовнішньоекономічної діяльності. Ці адміністратівні інструменти входять досистеми митного Управління зовнішньоекономічнімі зв'язками.

Комплекс заходів системи митного оформленняможна класіфікуваті на три групи:

1. Митне оформлення - ції засвідчення відомостей,одержаних Під годину здійснення митного контролю товарів и транспортних засобів,які переміщуються через митний кордон України.

2. Юридичне оформлення результатів митногоконтролю.

3. Ведення статистичного ОБЛІКУ ввезених наМитний теріторію України, вивезення за її Межі и транзиту через її теріторіютоварів и транспортних засобів.

Як Вже позначають, система митного оформленнязовнішньоекономічніх відносін є Досить Важливим інструментом регулювання даноїсфери взаємовідносін. З однієї сторони, запровадження даного регулятивногомеханізму Може стімулюваті взаємовідносіні у сфері міжнародніх Економічнихзв'язків, з іншої, навпаки є Досить серйозною протекціоністською перешкод дляекспортерів чі імпортерів.

У будь-якій Країні дії Митний органів в ту чііншу сторону суттєво вплівають на сітуацію на кордоні. Так, наслідкомВпровадження в Україні системи "зеленого коридору", тобто спрощеноїпроцедури проходження митного контролю та митного оформлення стало Зняттябагатьох проблем у зоні митного контролю. І, навпаки, ускладнення системиВикористання податкових векселів при імпорті товарів в Україну вплінуло НЕТільки на збільшення кількості Митний документів та збільшення рядокрозмитнення вантажів, стількі на скорочення обсягів Ввезення товарів.

Операції митного оформлення, порядок їхздійснення, а кож фор Митний декларацій та інших документів, Щозастосовуються Під годину митного оформлення товарів та транспортних засобів, тапорядок їх заповненості визначаються державности Митний службою України.

Митний оформленню передує система процедур,які визначаються Як попередні Операції, смороду мают Сприяти пріскоренню митногооформлення товарів и транспортних засобів. Митне оформлення розпочинаєтьсяпісля Подання Митний органу мітної Декларації, а кож усіх необхідніх дляздійснення митного контролю та оформлення документів відомостей Щодо товарів итранспортних засобів, які підлягають Митний оформленню. Свідченням Прийняттятоварів та документів на них до митного контролю та митного оформлення єпроставлення відповідніх відміток на мітній Декларації.

Існує суттєва різніця Між здійсненням митногооформлення юридичних та фізічніх ОСІБ. Митне оформлення товарів аботранспортних засобів, які переміщуються через митний кордон фізічною особоюМоже здійснюватісь у будь-якому Митний органі на всій мітній теріторіїУкраїни, тобто ці, Як правило, пункт пропуску фізічної особини через митнийкордон. ЯКЩО товар ввозитися фізічною особою у формі несупроводжуваного багажу,то Митне оформлення здійснюється за місцем проживання або ТИМЧАСОВЕперебування даної особини.

Митне оформлення товарів и транспортнихзасобів, які переміщуються через митний кордон юридичною особою, здійснюєтьсямитним органом, у зоні діяльності Якого розташована дана юридична особа. Тобто,ЯКЩО Митне оформлення товарів и транспортних засобів у ПОВНЕ обсязівідповідно до їх митного режиму здійснюється не в місці перетінання митногокордону, Митний органові у пункті пропуску на митно кордоні Україниподаються транспортні, комерційні та Інші супровідні документи, Що містятьВідомості, достатні для Прийняття Рішення про можлівість пропуску товарів итранспортних засобів через митний кордон України.

Дана правова норма містіть певні суперечності,які пояснюються тім, Що юридична адреси и фактична адреси суб'єкта зовнішньоекономічноїдіяльності, Як правило, не збігаються, ТОМУ ЩО юридична адреси засвідчує Місцереєстрації підпріємства, а фактична - Його розташування. Відповідно до норм,Митне оформлення вантажів здійснюється різнімі Митний органами. На нашу мнение,необхідно чітко візначіті Місце митного оформлення для юридичних ОСІБ. Увипадка, визначених державности Митний службою України, мітній оформлення віншому Митний органі Може здійснюватісь за письмовий погодження Між ЦІМмитним органом и митним органом, у зоні діяльності Якого розташована зазначенаюридична особа.

Для Отримання або відправлення вантажів закордон суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності повинен пройти на мітніціпроцедуру акредітації. З цією метою на МИТНИЦЯ, Що обслуговує район реєстраціїпідпріємства, подаються Такі документи:

• Облікова картка суб'єктазовнішньоекономічної діяльності;

• Удостоверение про державну реєстрацію;

• Удостоверение облстатуправління Мінстатістікіпро Надання підпріємству статистичних кодів;

• статут підпріємства та Його нотаріальнозавірену копію;

• довідка обслуговуючого банку про Відкриттярахунків;

• довідка про декларування валютних цінностей,завірена печатками податкової інспекції та уповноваженого відділенняНаціонального банку.

Досить суттєвім моментом у взаємовідносінахМитний органів и суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності є фіксаціясуперечностей в юридичних документах.

Відповідно до Наказу ДМСУ № 221 від 1996 p., при відмові у Митний оформленні суб'єктзовнішньоекономічної діяльності Може Отримати картку відмові, тобто письмовийпідтвердження причин відмові. На практіці Це Досить проблематично черезнезацікавленість Митний органів Юридично оформіті причину відмові. Вважаємо, Щотака Ситуація є діскрімінаційною відносно суб'єктів господарювання, а отже, уразі відмові у Митний оформленні Митний органами має видавати вобов'язковому порядку відповідно оформлень документ - картка відмові.

Дуже Важливим з точки зору митного оформлення,є правильне визначення категорій "товар" та "майно". Згідноз п.1.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від22.05.97 р. № 283/97-ВР, товари - ції матеріальні й нематеріальні активи, акож Цінні папери, Що використовуються у будь-яких операціях, крім операційЩодо їх випуску та погашення. Таким чином, Під товарами розуміють будь-якупереміщувану через митний кордон України продукцію, в тому чіслі продукцію, наЯку пошірюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, які єоб'єктом купівлі-продажу або обміну. Майном вважаються будь-які переміщуванічерез митний кордон предмети, продукція, Що належать суб'єктамзовнішньоекономічної діяльності І не прізначені для купівлі-продажу.

обов'язково умів митного оформленнявантажів є їх декларування. Декларування - ції заява за встановленного формою точнихдан...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок