Характеристика спеціальніх Митний режімів » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Характеристика спеціальніх Митний режімів

Реферат Характеристика спеціальніх Митний режімів

Реферат

з мітної справи

на тему:

"Характеристика спеціальніх Митний режімів"

2008


До спеціальніх Митний режімів відносяться: транзит,Спеціальна митна зона та Вільний склад. Відповідно до законодавства України наїї теріторії діють Тільки митні режими "транзит" та "Спеціальнамитна зона ".

У випадка транзиту товари не купуються І нереалізовуються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, апереміщуються через теріторію України з метою доставки з однієї іноземноїКраїни до іншої.

Транзітні перевезення здійснюються Якпрохідній та внутрішній митний транзит. Під прохіднім митним транзитомрозуміють переміщення товарів и транспортних засобів Під митним контролем відодного пункту пропуску, розташованого на Митний кордоні України, - пунктуввезених на митно теріторію України - до іншого - пункту пропуску,розташованого на Митний кордоні України, - пункту вивезення за Межі мітноїтеріторії України.

Внутрішнім митним транзитом вважаєтьсяпереміщення товарів и транспортних засобів Під митним контролем:

• від пункту пропуску, розташованого наМитний кордоні України, - пункту ввезених на митно теріторію України - до митногооргану, розташованого на мітній теріторії України;

• від митного органу, розташованого на мітнійтеріторії України, до пункту пропуску, розташованого на Митний кордоніУкраїни, пункту вивезення за Межі мітної теріторії України;

• від одного митного органу, розташованого намітній теріторії України, до іншого митного органу, розташованого на мітнійтеріторії України.

Товарі и транспортні засоби, Що переміщуютьсятранзитом мают: залішатісь у незмінному стані, крім природних Втрата; смороду НЕможут вікорістовуватісь з іншою метою, крім транзиту; біля випадка, визначенихзаконодавством України, переміщуватіся за наявності Дозволу на транзит черезМитний теріторію Країни, Який відається відповіднімі уповноваженими органами; бутіДоставлені до митного органу призначення у строк, визначеня митним органомвідправлення.

Під годину митного транзиту товарів на мітнійтеріторії України з Дозволу та Під контролем митного органу можут здійснюватісь окремі Операції лтакими товарами без Зміни їхніх властівостей та товарного виглядах.

До товарів, Що перебувають Під митнимконтролем и переміщуються транзитом, Може застосовуватіся Один із переліченіхзаходів гарантування доставки ціх товарів до митного органу призначення:

1) Надання власником товарів гарантій митниморганам;

2) охорона та супроводження товарів Митнийорганами;

3) перевезення товарів митним перевізніком;

4) перевезення на умів Мітної конвенції проміжнародне перевезення вантажів Із застосуванням книжки МДП.

Рішення Про застосування заходів гарантуваннядоставки товарів до мітній органів призначення пріймається у шкірномуконкретному випадка Митний органами, розташованімі у місцях, де розпочинаєтьсятранзит таких товарів, за наявності підстав для застосування зазначеним заходів.При цьому заходь гарантування доставки застосовують у обов'язковому порядкудо підакцізніх товарів.

Вид заходу гарантування доставки товарів, Щоперебувають Під митним контролем, до митного органу призначення обіраєтьсявласником товарів чи уповноваженого ним особою, ЯКЩО Інше НЕ передбаченазаконодавством України.

Заходь гарантування доставки товарів, Щоперебувають Під митним контролем и перевозять Між Митний органами,застосовуються за рахунок власника ціх товарів або уповноваженої ним особи. Витратина їх застосування Митний та іншімі органами державної влади України НЕвідшкодовуються.

ЯКЩО мітній орган має Підстави дляпідозрівання перевізніка у тому} ', Що ВІН НЕ гарантує ціх Вимоги, то мітній органДопускається вантаж до транзиту Тільки після перевіркі транспортного Засоба заУмови перевезення з митним супроводженням або виконан перевезення митнимперевізніком.

Витрати на переоснащення транспортного Засобата Інші несе перевізник, и держава їх НЕ відшкодовує. ЯКЩО Умови транзитупорушено, перевізник винен сплатіті штраф у розмірі таких Митний платежів, заякіх бі товар БУВ віпущеній у Вільний оборот. Митні платежі та збори НЕсплачуються, ЯКЩО при транзіті товар зніщено внаслідок аварії чи діїнепереборної сили.

Охорона и супроводження товарів Митнийорганами здійснюються Як при внутрішньому, так и при прохідному Митнийтранзіті. Форми та методи охорони и супроводження товарів до митного органупризначення, а кож Умови і порядок їх застосування визначаються спеціальноуповноваженим центральним органом віконавчої влади в Галузі мітної справи. Заохорону и супроводження товарів Митний органами стягується відповідна плата врозмірі, Що не перевіщує фактичних витрат Митний органів.

Статті 154, 159 Митного кодексу України чіткорегламентують права та обов'язки перевізніка, у тому чіслі й після аварії. ЯКЩОтранспортний засіб при здійсненні транзитного перевезення внаслідок аварії абодії непереборної сили НЕ зміг прибути до митного органу призначення,допускається вівантаження товарів в іншому місці. При цьому перевізникзобов'язаний:

Вжити Всіх необхідніх заходів для забезпеченняЗбереження товарів та недопущення будь-якого їх Використання;

терміново повідоміті найближче мітній органпро обставинні Події, Місцезнаходження товарів та транспортних засобів;

Забезпечити перевезення товарів до найближчемитного органу або доставку Посадовим ОСІБ митного органу до Місцезнаходження зазначеним товарів.

Митні органі не відшкодовують перевізнікувитрати, понесені у зв'язку Із вжіттям даніх заходів.

Таким чином, митний транзит товарів транспортнихзасобів через теріторію України Може здійснюватісь за маршрутами, яківизначаються перевізніком на власний Розсудів, Весь спектр з міркувань економічноїдоцільності. Альо в окремому випадка можут встановлюватісь обмеження ЩодоВикористання Певної Шляхів та напрямків транзиту на теріторію України,візначатіся шляхи чі навпростець руху для Певної відів транспорту чі товарів, Щопереміщуються транзитом через теріторію України, пункти пропуску) 'для ввезенихта вивезення Окрема відів товарів.

Рядків доставки товарів до митного органупризначення винен візначатіся митним органом відправлення відповідно донормативного законодавства та норматівів на перевезення вантажів, Весь спектр зувазі транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умовперевезення. До цього рядка не включається годину Зберігання товарів на складах уразі перевантаження з одного виду транспорту на Інший, а кож годину, необхіднійдля здійснення інших операцій з товарами, дозволенихМитний органами.

Досвід Використання даного митного режиму вУкраїні засвідчує, Що при невідпрацюванні всієї сукупності митно-тарифнихвідносін при транзіті товарів через митний теріторію України Сейчас мітній режимстає одним Із найбільш Поширення для здійснення контрабандної операцій. Отже,система митного контролю за здійсненням таких операцій потребує удосконалення.

Насамперед, вон має містіті весь комплексРегулятивний заходів Як економічного, так и адміністратівного характером,Головною метою Якого має буті система гарантування доставки вантажів,задекларованіх при Митний оформленні, до кінцевого Місця призначення.

Економічнім регулятором Може буті Використаннясистеми Надання власником товарів и транспортних засобів або уповноваженим нимособою фінансовіх гарантій митним органам. Віді цієї Гарантії можут мати Самірізнобічні форми: грошова застава, гарантійній лист уповноваженого банку,страхування фінансової відповідальності перевізніка, гарантія Незалежностіфінансового посередника.

Система адміністратівного регулюваннятоваропотоків через митний теріторію України винна базуватіся на перевезеннітранзитних товарів митним перевізніком чі жорсткому візначенні маршрутів руху зохороною та супроводженням товарів и транспортних засобів Митний органами. Застосуванняданіх заходів Н...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок