Центральна база даних Держмитслужби України » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Центральна база даних Держмитслужби України

Реферат Центральна база даних Держмитслужби України


Центральнабаза даних Держмитслужби України


Зміст

Вступ

1. Центральна базаданіх ДМСУ - Як елемент єдиної автоматізованої інформаційної системи мітної служби України

2. Шляхи СтворенняЦентральної Бази даних ДМСУ

3. ТехнологіяВикористання Центральної Бази даних ДМСУ

Висновок

Список використаноїлітератури


Вступ

Взагалі, центральнабаза даних (ЦБД) - є невід'ємнім елементом будь-якої корпоратівноїІнформаційної системи. Центральна Бази даних Держмитслужби України є невід'ємнімелементом єдиної автоматізованої інформаційної системи ДМСУ.

Саме, Поняття база даних інформаційної системи - ці, сукупність зв'язанихданіх, організованіх по Певної правилах, Що передбачають Загальні принципиопису, Зберігання и маніпулювання, незалежне від прикладних програм. База данихє інформаційною моделлю прікладної області. Звернення до баз даних здійснюєтьсяза допомог системи Управління базами даніх (СУБД), Що включаються докорпоративних ІС.

Про центральну базу даніх ДМСУ поговорімо у даній роботі.


1. Центральна база даних ДМСУ- Як елемент єдиної автоматізованої інформаційної системи мітної служби України

Для Митний органів України побудовано й встановлено єдинуавтоматизоване інформаційну систему, Далі ЄАІС.

ЄАІС Державної мітної служби України (Далі- ДМСУ) являє собою автоматизоване систему Управління процесами мітноїдіяльності. Її основне призначення - підвіщення ефектівності Формування издійснення єдиної мітної політики держави и діяльності Митний органів.

У Законі України "Про захистінформації в автоматизованих системах "під автоматизоване системою (Далі- АС) розуміють систему, Що здійснює автоматизоване обробка даніх и до складуякої входять технічні засоби їх ОБРОБКИ (засоби обчіслювальної технікі изв'язку), а кож методи, процедури, програмне забезпечення.

Наказ ДМСУ № 5 від 05.01.05 "Про порядок організації ЗАХИСТУінформації Під годину здійснення митного контролю та митного оформлення товарів итранспортних засобів Із застосуванням вантажної мітної Декларації, Яка містітьінформацію з обмеження доступом, Що є власністю держави "більш деталізує вказанеПоняття. У цьому Порядку Термін автоматизована система (АС) вжівається в такомузначенні: як організаційно-технічна система, Що реалізує інформаційнутехнологію й об'єднує засоби обчіслювальної технікі ї зв'язку, методи йпроцедури, програмне забезпечення, фізічне середовище, персонал и інформацію,Яка обробляється. Дані, Що знаходяться в інформаційній сістемі суворосістематізовані и упорядковані. Структура ЄАІС Може буті представлена ​​у віглядітаких зв'язків:

1.База даних. Центральна базаданіх ДМСУ Дає можлівість отрімуваті Детальна інформацію у будь - якому розрізіданіх, Що містяться в електронной копіях Митний документів, внутрішнійдокументації Митний органів Всіх рівнів;

2.Особини, Що обслуговують систему(Розробник програмно - інформаційніх комплексів (Далі-ПІК), адміністраторі,інспекторі спеціалізованіх підрозділів); ​​

3.Технические засоби;

4.Користувачі системи. У рамкахЄАІС ведеться Постійний аудит Користувачів з ресурсами ПІК Центральної базуватисяданіх, тобто є змога Отримати вічерпну інформацію Щодо Дій конкретногокористувача в будь-який проміжок часу та ідентіфікуваті дані ПЕОМ, з якоївідбувався доступ до ЄАІС [Лях].

У наказі N 800 від 10.12.2001 ДМСУ Визначіть процедуру проведення модіфікації та Анулювання в Єдіній автоматізованій інформаційній сістемі Держмитслужби України Електрон копій вантажних Митний декларацій, а кож документів контролю доставки (Далі - ДКД) а саме: попередніх повідомлень, попередніх вантажних Митний декларацій, повідомлень про транзітні переміщення, зобов'язань про доставку чи про транзит транспортних засобів, книжок МДП, накладних ЦІМ, УМВС и внутрішніх транзитних документів, Що надходять до ЦБД ДМСУ [6].

У Концепції Створення в Державній мітній службі України багатофункціональної комплексної системи В«Електронна митницяВ» и стратегічного плану роз В¬ витку багатофункціональної комплексної системи В«Електронна митницяВ» [2], база даних візначається як - сукупність зв'язаних даніх, організованіх по Певної правилах, Що передбачають Загальні принципи опису, Зберігання и маніпулювання, незалежна від прикладних програм. База даних є інформаційною моделлю прікладної області. Звернення до баз даних здійснюється за допомог системи Управління базами даніх (СУБД).

Взагалі, Обмін електронною інформацією Між Митний установами здійснюється на програмному рівні з використаних програмних комплексів, об'єднаних в Єдину автоматизоване інформаційну систему, за допомог засобів комутованого автоматичного телефонного зв'язку та модемів. У зв'язку Із збільшенням потоків інформації та з метою підвіщення швідкості та надійності обміну інформацією введено в дію транспортну систему супутникового зв'язку Між Митний установами. З цією метою розроблено ряд програмно-інформаційних комплексів (ПІК), які дозволяють здійснюваті оперативний доступ до Центральної Бази даних (ЦБД) Із застосуванням WEB-сервера ІАМУ.

Програма Формування реєстру оформлених ВМД для ІАМУ, розроблено на виконання наказу Держмитслужби від 30.07.2003 № 507, є складовою частина (перший рівнем) програмно-інформаційного комплексу для контролю за повнотіла центральної Бази даних Електрон копій вантажних Митний декларацій (Далі - ЄК ВМД) Держмитслужби України . Програма Призначено для Формування реєстру оформлених (у т.ч. анульованіх) ЄК ВМД Із Бази даних Програми Інспектор митного оформлення (DOS версія) митного органу.

Для експлуатації програмно-інформаційних комплексів на базі WEB-серверів з доступом до центральної Бази даних інформаційно-аналітічного митного Управління вікорістовуються Програмний пакет-браузер MS Internet Explorer v. 4.0 и Вище [2].

2. Шляхи Створення Центральної Бази даних ДМСУ

1993 р. - качан Формування Бази даних (БД) зовнішньоторговельної статистики на Основі Електрон копій вантажних Митний декларацій (ЄК ВМД);

1997 р. - за допомог сучасности інформаційніх технологій Було побудовано трирівневу систему Клієнт-сервер з доступом Користувачів до ресурсів серверів центральної Бази даних через WEB-сервер.

1998 р. - Державна митна служба України ввела в дію такий Важливим елемент ЄАІС, Як центральна база даних ( дали ЦБД). Фактично ВСІ ПІК, які розроблялісь и розробляються Держмитслужбою, побудовані з її використаних. Це надає можлівість акумулюваті в одному місці практично всю інформацію Щодо митного оформлення вантажів и контролю за їх доставкою, ведення баз даних про порушників, санкцій до учасніків ЗЕД ТОЩО [2].

Основою Електронної мітніці є інтегрована база даних та телекомунікаційне середовище. Інтегрована база даних Електронної мітніці формується на базі центральної Бази даних ДМСУ, центрах ОБРОБКИ даніх Митний органів.

Структура Електронної мітніці винна забезпечуваті централізованій моніторинг и Управління центральною та резервною базами даніх РІМ, вузламі ВТМ, серверами, робочі станціямі, програмно-технічними комплексами, телекомунікаційнім обладнанням, а кож взаємодію Із зовнішнімі системами.

Удосконалення та подалі Розвиток автоматизованих систем, Що функціонують у мітній службі, базуються на сучасности інформаційно-телекомунікаційніх технологіях ї направлені на технологічне забезпечення безперервного потоку, накопиченням та обробка Електронної мітної інформації, Впровадження механізму електронного декларування (Впровадження прийому в електронной вігляді попередніх повідомлень (Далі - ЄПП) на рівні центральної Бази даних від суб'єктів ЗЕД, з якімі ЗАКЛЮЧНІ угідь про подачу Митний документів в електронному вігляді и які корістуються режим...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок