Товарознавство та Митне оформлення чаю » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Товарознавство та Митне оформлення чаю

Реферат Товарознавство та Митне оформлення чаю

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТІЧНІЙ Оглядова ЛІТЕРАТУРИ.

1.1.Стан Ринку чаю в Україні.

1.2.Харчова и біологічнаЦінність чорного чаю

1.3.Фальсіфікація чорного чаюта методи її визначення.

РОЗДІЛ 2. АСОРТИМЕНТ ТА ЯКІСТЬ Чорней ЧАЮ, ЩО

ОФОРМЛЯЄТЬСЯ НА РІВНЕНСЬКІЙ МІТНІЦІ.

2.1. Асортимент чорного чаю, Що оформляється наРівненській мітніці

2.2.Дослідження ЯКОСТІ чорногочаю.

2.2.1. Матеріал та методи досліджень.

2.2.2. Дослідження органолептичних показніків чорного чаю.

2.2.3. Дослідження фізико-хімічних показніків чорного чаю.

2.3.Вимоги до пакування имаркування чорного чаю.

РОЗДІЛ 3. Митний ОФОРМЛЕННЯ Чорней ЧАЮ.

3.1.Процедура визначеннямітної вартості чорного та Його

Класифікація згідно УКТНЗЕД.

3.2.Порядок переміщеннячорного чаю через митний кордон України

3.3.Митне оформлення чорногочаю при перетіні митного

кордону України на прікладі конкретного випадка.

ВИСНОВКИ ТА Предложения.

Список використаної літератури.

ДОДАТКИ.


ВСТУП

Чай є продуктом харчуванняширокого вжитку, однак орієнтуватісь спожівачеві на ринок цього продукту зШкірні роком стає все важче через Його невпінне поповнення та урізноманітнення.Оскількі, чай уявлень Дуже широкою різноманітністю відів и сортів, привіконанні роботи основних УВАГА Було зосереджено на дослідженні чорного чаю, Якнайбільш шіроковжіваного в Нашій Країні.

Дана робота поєднує у собіДослідження ЯКОСТІ чаю та порядок Його просування на український ринок зіноземніх держав, Як продукту, вирощування Якого не характерно для теріторіїНашої Країни.

Работа Складається з трьох частин,Кожна з якіх є Конвенцію етапом и має Свої Особливості.

У першій частіні представленірезультати Оглядова літератури, Що опісує Властивості чаю, стан ринка, Даєінформацію про різновіді цього продукту та вісвітлює відомі дані Стосовноможливіть віпадків обману споживачів на ринку чорного чаю та появи фальсіфікатуданого продукту у торгових точках Нашої Країни. При опрацюванні даного розділуВивчай конкретні факти, Що є доступним для шкірного зацікавленогоСпоживача І не є таємніцею. Відомості Із усіх доступних джерел буліпроаналізовані та узагальнені більш детально у шкірному Із пунктів плану Першогорозділу.

Виконання Першої Частина роботидозволило більш конкретно вдатісь до аналізу питання асортименту та ЯКОСТІчаю. У даного випадка аналізувалісь марки чорного чаю, факт проходження якіхчерез митний кордон України у зоні діяльності Рівненської мітніці БУВзареєстрованій найчастіше. Для лабораторних досліджень булі обрані Зразки чаюмарок: Pukala, Brooke Bond, Dilmah. Проведена порівняльна характеристикачорного чаю трьох різніх марок, а кож відповідність кожної з них Вимогинорматівної документації.

У даній роботі вісвітлені вимогидо пакування та маркування чорного чаю, оскількі ці Фактори є Дуже Важливедля Збереження відмінної ЯКОСТІ чаю на шляху Його Транспортування отвиробника, фасувальніка до споживачів.

У Третій частіні даної роботиопрацьовані питання митного оформлення чорного чаю, а саме: процедуравизначення мітної вартості чорного чаю та Його Класифікація згідно з УКТЗЕД,заходь тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні чорного чаю черезмітній кордон України, організація митного контролю та митного оформлення приввезенні даного товару на митний теріторію України. За своїй суті ТретійРозділ роботи тісно переплітається з Першим та іншим розділамі, альо більшконкретно доповнює їх на предмет вісвітлення Вимоги, які пред'являються Як упунктах пропуску на митно кордоні України так и у внутрішніх підрозділах,де проводитимуться Завершальний етап митного оформлення чорного чаю, з подалівипуском Його у вільне Використання на теріторії України.


РОЗДІЛ 1.АНАЛІТІЧНІЙ Оглядова ЛІТЕРАТУРИ

1.1.Стан Ринку чорного чаю в Україні

Чай, Як товар, має СвоїОсобливості. З однієї Сторони Це продукт повсякдення вживании, Що гарантує ЙогоВиробник и трейдерам відносно стабільній товарообіг и Отримання певноїрентабельності. З іншої Сторони ВІН імпортується Як сировина и Як Готовийпродукт. Робота з ним поклади від багатьох факторів: стану справ у країнахВиробник, ціновіх Коливань на світовіх чайних біржах, стану економікі у НашійКраїні.

Чай в Україні НЕ вірощується.Ринок чаю в Україні почав формуватіся у 1991 году. Єдінім оптовоїпостачальником чаю у тій годину Була Укроптбакалія. Чай часто БУВ у дефіціті.

На характер попиту чаю має СильнийВплив Вдала Маркетингова політика. Попит на чай Може ЦІЛКОМ Характеризуватиекономічний стан у Країні: Якщо зростає Популярність вісокоякісніх, більшдорогих сортів, то Це свідчіть про підвіщення купівельної спроможності громадянКраїни. [24]

у Середньому на одного мешканцямКраїни пріпадає близьким 300 гр. сухого чайного листа на рік. Найбільше чаюп'ють в індустріальніх центрах Донецько-Прідніпровського регіону и в цілому всхідніх областях, де відчувається впливу "чайної" России. Через кліматічні Особливостідо вподоби чай кож и населенню спекотного півдня. Середня Регіональназалежність ціні 100-грамової пачки чаю різна, (дод.1).

За особливая чайного бизнесаОператорів українського Ринку поділяють на Дві категорії: Виробник(Фасувальнікі) та імпортері. Виробництво по фасуванню чаю, галі до здобуттяУкраїною незалежності, містілось в Одесі. Мінімальні витрати забезпечувалісьвігіднім географічнім положенням та наявністю морського порту. ЦІМ Займан АТ"Одеса-чай", а з 1994 року - ще й СП "Мідас - чай", (дод.2). [10]

Понад 80% чаю завозиться в Українуз Шрі - Ланки, близьким 10% продукту індійського походження. Наступні 10%становіть продукція, Що завозитися з Китаю, Індонезії, В'єтнаму, Кенії,Аргентини, Сінгапуру, Грузії ТОЩО (дод.3). Широко представлена ​​продукціяфасувальніків з Німеччіні, Нідерландів, Велікобрітанії, Греції, Польщі, России,Чехії та інших країн. Імпорт чаю в Україну напряму поклади від обсягів Йоговиробництва в ціх країнах.

споживання чаю складає близьким 61%від Загальної кількості напоїв. Лідером Переваги споживачів залішається чорнийчай, розсіпній чі байховий. (дод.15).

У минуло году компанія TaylorNelson Sofres Україна у рамках щорічного проекту знання и вживании чаю різніхмарок стала лідером. У ході досліджень Було опітано 3500 жітелів міст.

Більше Як 80% респондентів п'ютьчай не менше одного разу на день, при цьому 60.9% - 76.4% - Більше одного разу вдень. У незначній мірі зміщуються Переваги від гранульованого чаю до листового(55.6%) порівняно з попереднімі рокамі, (дод.4), (дод.5).

Першого березня у рамках 7-оїМіжнародної спеціалізованої виставки "Прод Експо Україна 2002" проводівсяконкурс з метою просування торгових марок кави и чаю в Україні. Результатиконкурсом "найбільш популярних напій у номінації" чай "представлені утабліці, (дод.6). [26]

на ринку України представленоБільше 20-ти марок чаю. Починаючі з першої половини 2002 року до сьогоднішогогодині, позіції лідера займає чай марки Lipton, прийшовши на зміну марці чаюBatic, Яки посідала Це Місце у попередні роки, (дод.7), (дод. 8), (дод.9),(Дод. 10), (дод. 11).

Досить активно фігурують наУкраїнському Ринку чорного чаю Такі марки чаю, як "Dilmah", "Ahmad Tea" (чай"Цейлон ОР", Що представляє собою віщуканій купаж чорних чаїв); ТМ "Майськийчай "(Продукція компанії" Май ", Що є піонером по виробництву крупнолистовогочаю), Під даною маркою пропонуються 50 брендів, 8 з якіх крупнолістові чаї. Ізних 5 створені на Основі цейлонськіх, зібраніх з вісокогірніх плантацій;компанія "Ормі трейд Ltd" предсталяє на ринку торгові марки "Принцеса Нурі","Принцеса Канді", "Принцеса ГІТА", Що корістуються попиту у споживачів, незніжуються про "ємі продаж чаю" ​​Бесіда "; до числа елітніх відносітьсякрупнолистовий чай "OP...


Страница 1 из 13Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок