Товарознавча експертиза та Митне оформлення заморожених плодоовочів » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Товарознавча експертиза та Митне оформлення заморожених плодоовочів

Реферат Товарознавча експертиза та Митне оформлення заморожених плодоовочів

Зміст

Вступ.

Розділ 1.Заморожування-сучасний спосіб консервування плодів та овочів

1.1.Моніторінг Ринку виробництва таспоживання замороженої плодоовочевої продукції в Україні та Світі

1.2.Законодавчо-нормативнерегулювання ЯКОСТІ та безпечності замороженої плодоовочевої продукції

1.3.Чіннікі Формування ЯКОСТІзамороженої плодоовочевої продукції

1.4.Класіфікація та асортиментзамороженої плодоовочевої продукції

1.5.Сучасні вимоги до пакування,маркування та Зберігання замороженої плодоовочевої продукції

Розділ 2. Товарознавча експертизазамороженої плодоовочевої продукції

2.1.Організація, об'єкти та методиДослідження

2.2. Загальний порядок проведенняекспертизи ЯКОСТІ

2.3.Дослідження ЯКОСТІ замороженогоперцю

2.4.Дослідження безпечності

2.5.Вплів способів розморожування наЯкість замороженого перцю

Розділ 3. Процедура оформленнязамороженої плодоовочевої продукції

при переміщенні через митний кордон України

3.1. Державне регулювання імпортупродовольчих товарів в Україну

3.2. Митний контроль за переміщеннямзамороженої плодоовочевої продукції через митний кордон України

3.3. Нарахування платежів Під годинумитного оформлення замороженої плодоовочевої продукції

3.4. Декларування замороженоїплодоовочевої продукції митним органом України

Висновки та Предложения

Список використаноїлітератури

додатка


Ключові слова

Швідкозаморожені овочеві та фруктові продукти,біологічна Цінність, експертизи, спосіб заморожування, вологоутрімуючаздатність, рефрактометричним методом, йодометричним метод, хроматографія,Титрометричний метод, спосіб розморожування, Безпечність, переміщення, мітнійконтроль, мітній оформлення, митний кордон, митні процедури, митний режим,державне регулювання, митна Вартість, Вантажна митна декларація, експорт,імпорт, транзит.


Вступ

збалансованності и оздоровчий харчування передбачаєзбільшення в раціоні людини Частки продуктів, Що містять функціональніінгредієнті: незамінні амінокіслоті, Вітаміни, мінеральні речовіні, харчовіволокна ТОЩО. Свіжі плоди и овочі та продукти їхньої переробки є природнимджерелом ціх інгредієнтів, які позитивно вплівають на обмінні процеси ворганізмі людини, запобігають ожірінню, відіграють Важливим роль у профілактіціи лікуванні серцево-судінної, нервової системи та ін. Харчування з переважноюЧастки у раціоні свіжої та переробленої плодоовочевої продукції, Вкранеобхідне дітям та людям Похил віку. Нажаль за Статистичнй данімі,фактичність споживання плодоовочевої продукції населенням України, його призначення та мешкає наЕкологічно забрудненій теріторії, складає 50% від фізіологічніх норм.

Особлівістю свіжіх плодів та овочів є Сезонність їхвиробництва та нерівномірність споживання впродовж року. Своєчасна переробкаплодоовочевої продукції дозволити унікнуті сезонності їх споживання й знізітіВтрати рослінної сировини у процесі товароруху.

Одним Із найефектівнішіх способів перероблення плодіви овочів, Який дозволяє максимально зберегтись спожівні Властивості, є заморожування.Цей процес заснованій на вікорістанні температур, ніжче кріоскопічніх, при якіхпрізупіняються Майже ВСІ мікробіологічні и уповільнюються біохімічні процеси.При температурах від 0 0 С до -15 0 С можут розвіватісьТільки псіхрофільні мікроорганізмі, а Розвиток мезофільніх и термофільніхуповільнюється. Нізькі температури зумовлюють уповільнення процесів жіттєдіяльності,які в живому організмі прізводять до Втрата пожівніх речовін, а зниженяшвідкості мікробіологічніх и біохімічніх процесів в плодах и овочей післязаморожування супроводжується зниженя кількісніх и якісніх Втрата продукції.

Нажаль, існуючі технології заморожування НЕ Завждизабезпечуються скроню Якість готової продукції. Результати Дослідження ЯКОСТІплодоовочевої продукції, замороженої різнімі способами, свідчать про істотні Зміниякісніх показніків Деяк відів плодів та овочів: змінюється їхній ЗовнішнійВигляд, Колір, та консістенція після розморожування.

Слід візначіті загальновізнані Перевагишвідкозамороженої плодоовочевої продукції, порівняно з продукцією іншихспособів перероблення. Дерло за все, слід вказаті на ті, Що швідкозамороженіпродукти дозовані и фасовані, Що є Дуже Зручний для споживачів. Кож, узаморожених плодах и овочей відсутні неїстівні частині, продукція повністюготова до Використання. За смаковімі властівостямі заморожені плоди и овочіМайже НЕ відрізняються від свіжіх, зберігають ВСІ натуральні Властивості. Дляторгівлі та ресторанного господарства Такі продукти є стратегічнімі, оскількіНЕ вімагають Додатковий витрат Під годину Зберігання та Завжди готові доВикористання и споживання. Для пріготування страв Із заморожених плодів иовочів необхідно вітратіті мінімум годині и праці.

Технологія Швидкого заморожування відкріває Новіперспективи. Виробництво швідкозамороженіх плодів и овочів - ції Перший Крок дораціональної організації харчування. Після того, Як в усьому Світі зрозумілі,Що Розширення асортименту замороженої плодоовочевої продукції одночасно створюєУмови для нових безвідходніх технологій, у багатьох країнах світу розпочавсябурхлівій Розвиток Ринку ціх продуктів, почав зростаті и Попит споживачів наЗаморожені продукцію.

В Україні ринок замороженої плодоовочевої продукціїзнаходится в стадії розвітку. Наразі 80-90% швідкозамороженіх плодів и овочів,Що реалізуються в Україні, іноземного виробництва. Обов'язковою процедуроюнадходження на внутрішній ринок продукції іноземного виробництва є її Митнеоформлення и експертизи ЯКОСТІ та безпечності.

Предметом діпломної роботи є експертизи ЯКОСТІ тапроцедура митного оформлення.

Про Вў бєктом Дослідження є заморожених овочевійперець.

Наукова новизна роботи полягає у дослідженні впливим різніх способіврозморожування на Якість замороженої продукції.

Метою діпломної роботи є здійснення товарознавчоїекспертизи та митного оформлення заморожених плодоовочів.

Відповідно до мети досліджень у процесі виконанроботи булі поставлені наступні завдання:

В§ознайомітісьз особливая заморожування, Як одного Із сучасности способів консервуванняплодоовочевої продукції;

В§здійснітімоніторинг Ринку виробництва та споживання замороженої плодовоовочевоїпродукції в Україні та Світі;

В§проаналізуватізаконодавчо-нормативну базу Щодо ЯКОСТІ та безпечності замороженоїплодоовочевої продукції;

В§візначітіЧинник Формування ЯКОСТІ замороженої плодоовочевої продукції;

В§ознайомітісьз класіфікацією та асортиментом замороженої плодоовочевої продукції;

В§здійснітітоварознавчу експертизу замороженої плодоовочевої продукції;

В§опануватідержавне регулювання імпорту продовольчих товарів в Україну;

В§дослідітімітній контроль за переміщенням замороженої плодоовочевої продукції;

В§візначітіНарахування Митний платежів Під годину митного оформлення замороженоїплодоовочевої продукції;

В§дослідітідекларування замороженої плодоовочевої продукції митним органом України;

Під годину написання роботи використан законодавчо таНормативні базуватися, теоретичні Розробка вітчізняніх вчених в Галузі Товарознавствопродовольчих товарів та результати особистих експериментальних досліджень.


Розділ 1. Заморожування - сучасний спосіб консервування плодівта овочів

1.1.Моніторінг Ринку виробництва таспоживання замороженої

плодоовочевої продукції в Україні таСвіті

У Світі продукується и спожівається велика кількістьзаморожених фруктів та овочів. З овочів у Великій кількості віробляють картоплепродукті,зелений горошок, солодкий перець, Цукрове кукурудзу, квасолю, помідори та ін.З фруктів - полуніцю, малину, чорну смородину, чорніцю, черешню ...


Страница 1 из 17Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок