Товари, що ввозяться на територію Російської Федерації як частина вкладу в статутний капітал підприємств і організацій » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Товари, що ввозяться на територію Російської Федерації як частина вкладу в статутний капітал підприємств і організацій

Реферат Товари, що ввозяться на територію Російської Федерації як частина вкладу в статутний капітал підприємств і організацій

Товари, що ввозяться на територію Російської Федерації як частина вкладу встатутний капітал підприємств і організацій

Згідно з законодавчими та нормативнимиправовими актами РФ в галузі цивільного, митного законодавства,законодавства про податки і збори, про бухгалтерський облік, зокрема ЗакономРФ В«Про митний тарифВ», Постановою Уряду Російської Федерації від23.07.96 № 883 В«Про пільги по сплаті ввізного мита та податку надодану вартість В», наказом ГТК РФ від 07.02.2001 № 131В« Про затвердженняінструкції про порядок застосування митними органами РФ податку на доданувартість щодо товарів, що ввозяться на територію Російської Федерації В»товари, що ввозяться на митну територію Російської Федерації в якостівкладу іноземного інвестора в статутний капітал організації з іноземнимиінвестиціями, звільняються від обкладення митом при обов'язковомудотриманні наступних умов:

1. товарине є підакцизними.

2. товаривідносяться до основних виробничих фондів.

3. товари ввозяться в терміни, встановлені установчими документамидля формування статутного капіталу.

Таким чином, всіпередбачені законодавством пільги поширюються тільки на частинутовару, ввезеного з дотриманням вищевказаних вимог їх цільовоговикористання. Зазначена частина товару повинна бути строго ідентифікована вВідповідно до поданої вантажною митною декларацією оскільки вВідповідно до В«Методичних рекомендацій по застосуванню тарифних пільг приввезенні товарів в якості внеску іноземного інвестора в статутний капіталорганізацій з іноземними інвестиціями В»тарифні пільги надаються тількиу разі, якщо товари декларувалися як ввезені в якості внеску до статутногокапітал (у графі 24 ВМД проставлений код 81)

Для вирішення питання про надання пільг необхіднонадати у відповідне митне управління документи (копії),зареєстровані в порядку, встановленому законодавством, в тому числі: Свідоцтвопро реєстрацію підприємства; установчі документи (у разі внесення зміні доповнень в установчі документи - Свідоцтво про внесення змін доустановчі документи, нові редакції установчих документів);Специфікацію або Акт про передачу майна (або аналогічний документ) ззазначенням кількості, номенклатури, вартості за одиницю товару і загальноївартості майна, підписаний і завірений печатками учасників (іноземнихінвесторів і отримувачів) і інші відомості, підтверджують виконаннявищеперелічених умов, необхідних для надання пільг ( наприклад,технічні описи товарів, товаросупровідні документи) Дляоперативного вирішення питання рекомендується надати також наступнівідомості про товар: код товару по ТН ЗЕД, найменування та код даноготовару за ЄДРПОУ основних фондів, вартість за одиницютовару, загальну вартість товару, запевнивши їх підписом керівника і головногобухгалтера та печаткою підприємства.

У відношеннінадання податкових і інших пільг при переміщенні частини товару, що єчастиною вкладу іноземного інвестора в статутний капітал, але не ввезеного наНаразі, поширюються ті ж вимоги, що й у відношенні ввезеноїчастини за умови, що це не тягне збільшення статутного капіталу, величинаякого була визначена на момент декларування першої партії товару. Прицьому строк ввезення товару в якості внеску в статутний капітал можна продовжитишляхом внесення відповідних змін в установчі документи.

Облік і списання товарів, що відносяться до основнихвиробничим фондам, проводиться відповідно до Федерального закону від21.11.96 № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік". Названий Закон поширюється навсі організації, що знаходяться на території Російської Федерації, включаючикомерційні організації з іноземними інвестиціями.

Звертаємо увагу нате, що списання товару даної категорії з основних виробничих фондівпідприємства, в тому числі реалізація таких товарів будь-яким способом (завинятком передачі в оренду), допускається у відповідності зі ст. 29Митного кодексу РФ тільки з дозволу митного органу за умовисплати умовно нарахованих митних платежів . У відповідності з наказомГТК РФ від 07.02.2001 № 131 у разі використання товару, ввезеного ззвільненням від оподаткування, на інші цілі, ПДВ підлягають сплаті в повномуобсязі з нарахуванням пені за весь період з дати ввезення на територію Російськоїфедерації.

Оскільки оренда неє реалізацією товарів згідно чинного цивільногозаконодавству, товар, зданий в оренду, обліковується на балансі орендодавця.У таких випадках умова цільового використання цікавлять нас товарів небуде порушено.Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок