Митні збори » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Митні збори

Реферат Митні збори

Міністрества ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Уральський державний економічний університет

Факультет скороченою підготовки

Контрольна робота з предмету

"Світова економіка"

Тема: "Митні збори"

Виконавець:

Керівник:

Єкатеринбург

2005


Зміст

Введення

1. Сутність та види мита

2. Способи розрахунку митних зборів

3. Пільгові митні збори

Висновок

Список літератури


Введення

У зв'язку з розвитком світового господарства, міжнароднихекономічних зв'язків, збільшенням експорту та імпорту, в країнах з'являються державніустанови, що здійснюють контроль за провозом вантажів, у тому числі багажу іпоштових відправлень, через кордон.

Такий орган отримав назву - митниця. Митниця здійснюєперевірку вантажів, стягує митні збори, митні збори, штрафи запорушення митних постанов; затримує товари, заборонені до ввезення івивезення законодавством даної країни; організовує тимчасове зберігання товарів,проходять через кордон; виконує інші функції.

Справляння митних зборів, їх розрахунок є важливою іактуальною темою в системі міжнародних відносин.

У першій частині даної роботи розглянуті сутність і видимитних зборів, їх характеристика. Друга частина присвячена способам розрахункумитних зборів і як розраховуються мита в Росії. В останнійчастині роботи розглядаються застосування пільг при обчисленні митних зборів.Також розглядається практика застосування митних зборів у Росії.

У висновку зроблені висновки по всій контрольній роботі.


1. Сутність та види мита

Митні збори -

-->> різновидподатків непрямих, якими обкладаються товари, цінності та майно, які провозилисячерез митний кордон певній території і які стягуються митницеювідповідної країни за ставками, встановленими для даної територіїмитним тарифом.

Згідно Російськогозаконодавства (п.5 ст.5 Закону РФ "Про митний тариф"),мито - обов'язковий внесок, стягнутий митнимиорганами РФ при ввезенні товару на митну територію РФ або вивезенні товару зцієї території і є невід'ємною умовою такого ввезення або вивезення.

Митної митом можуть оподатковуватися товари, що ввозяться,вивозяться і транзитні.

Залежно від обкладання митноїмитом ввозяться або вивозяться товарів існує два види митних зборів:

ввізне (імпортне) митнамито;

вивізне (експортне) митнамито.

Найбільший перелік товарів (за видами) підлягає обкладеннюввізними митом.

вивізного митом обкладаються в основному товари, віднесені до категорії сировинних, наприклад,деревина та вироби з неї, деревне вугілля, нафта сира, нафтопродукти, спиртетиловий неденатурований.

Правові засади застосування в РФ мит закріпленів Законі РФ "Про митний тариф". Порядок сплати мита встановлюється ТК РФ.

Особливості розрахунку митноїмита залежать від виду її ставки. Існує три види ставок:

а) адвалорна ставка митноїмита;

б) специфічна ставка митноїмита;

в) комбінована ставка митноїмита.

Адвалорна (вартісна) ставка мита встановлюється у відсотках домитної вартості оподатковуваного товару. Тому необхідна сума мита розраховується яктвір митної вартості та відповідної ставки мита у відсотках.

Специфічна ставка митноїмита встановлюється в грошовому вираженні за певну одиницюоподатковуваних товарів. В якості грошового еквівалента виступає євро. Наприклад,пиво безалкогольне - 0,6 євро за 1 л або запальнички кишенькові газові (непідлягають повторній заправці) - 5 євро за 1000 шт.

Комбінована ставка митноїмита , включає в себе як вартісні, так і кількісніпоказники переміщуваних товарів. При цьому, в залежності від видукомбінованої ставки розмір мита може визначатися або шляхомпорівняння або шляхом додавання отриманих величин. Наприклад, комбінованаставка для одягу хутряного овчинної - 20% митної вартості, але не менше 30євро за 1 шт. вказує на обчислення мита за допомогоюпослідовного визначення величин по вартісній (20% митної вартості)і кількісної (30 євро за 1 шт) складових ставки.

Остаточний розмір митноїмита визначається шляхом порівняння по найбільшому показнику. Комбінованаставка для спортивного взуття - 15% там. стоїмо. плюс 0,7 євро за 1 пару, такожвказує на послідовність розрахунку по вартісній та кількіснійскладовим, однак розмір мита визначається шляхом додавання отриманих результатів.

В залежності від цілей, переслідуваних справлянням митнихмит, останні поділяються на:

фіскальні, що дають доходи скарбниці;

заступницькі, або протекціоністські, що утрудняютьввезення іноземних товарів у країну та огороджувальні національне виробництво відіноземної конкуренції;

преференційні, що створюють сприятливі митні умовидля однієї або декількох країн;

антидемпінгові мита, що перешкоджають ввезенню в країнутоварів за заниженими цінами, тобто за цінами нижче "нормальної вартості"цих товарів;

демпінг - викидний експорт, тобто продаж товарів на зовнішньомуринку по "несправедливо" низькою ціною. Це поширення товаріводнієї країни на ринку іншої за ціною нижче їх нормальної вартості

В якості "нормальної вартості" в більшостівипадків розглядається ціна, встановлювана за звичайних умов торгівлі нааналогічний товар, призначений для споживання в країні-експортері. Величинаантидемпінгових мит являє собою різницю між "нормальноювартістю "товару та його ціною, пропонованої експортером. Порядоквикористання антидемпінгових мит регулюється ГАТТ (Генеральної угодиз тарифів і торгівлі), правила якого дозволяють застосовувати антидемпінговімита в тому випадку, якщо демпінг загрозу спричинення матеріальної шкодипромисловості країни-імпортера або затримати її розвиток. В інших відносинахзастосування антидемпінгових мит не рекомендується, крім випадків, колинадаються прямі або непрямі субсидії на виробництво або експортдемпінгового товару.

"Нормальна вартість" товару визначаєтьсяпо-різному в залежності від наявності або відсутності аналогічного товару навнутрішньому ринку країни-експортера. У першому випадку під нормальною вартістюрозуміється порівнянна ціна, установлювана при звичайному ході торгівлі нааналогічний товар, коли він призначений для споживання в самійкраїні, що експортує (або в країні його походження). При цьому порівняну цінуповинна бути очищена від всякого роду знижок, безпосередньо пов'язаних зрозглянутої продажем, якщо експортер надає достатнідокази обгрунтованості таких знижок. Порівняння експортних і внутрішніхцін - основний критерій виявлення демпінгу. Якщо аналогічний товар відсутнійна внутрішньому ринку країни-експортера, то для порівняння вибирається найвищаціна аналогічного товару при звичайному ході торгівлі на ринку третьої країниабо його "сконструйована вартість". Під останньою розумієтьсявартість виробництва товару в країні походження з додаванням в помірнихрозмірах прибутку, а також побутових, адміністративних та інших загальних витрат. Демпінгвикористовується як один із засобів боротьби конкуруючих фірм на зовнішньому ринку, атакож для підтримки рівня виробництва в періоди економічних спадів.

У будь-якому випадку продаж за демпінговими цінами завдає шкодиекономіці країн-імпортерів, тому їх уряди використовують в якостізахисту антидемпінгові мита. Існують також спеціальні правові акти таположення, спрямовані проти демпінгу і формують антидемпінговезаконодавство. Різновидом демпінгу є демпінг валютний.

2. Способи розрахунку митних зборів

Сукупність або звід ставок мит називається митнимтарифом (фр. тариф - tarif - система ставок).

Змістом митного тарифу є перелік товарів,оподатковуваних (і не оподатковува...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок