Проектування фундаменту у відкритому котловані на природному підставі мілкого закладення для будівлі з підвалом » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Строительство » Проектування фундаменту у відкритому котловані на природному підставі мілкого закладення для будівлі з підвалом

Реферат Проектування фундаменту у відкритому котловані на природному підставі мілкого закладення для будівлі з підвалом

Категория: Строительство

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

В«Московський державний відкритий університетВ» філіяв г.Кропоткіне

Кафедра Промислове та цивільне будівництво

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тема: В«Проектування фундаменту у відкритому котловані наприродному підставі мілкого закладення для будівлі з підвалом В»

з дисципліни: Підстави і фундаменти

спеціальність: 270102 Промислове та цивільнебудівництво

Група 31 ПГС

Студент

Шифр ​​варіанти 207393

Викладач


г.Кропоткін, 2010р


ЗМІСТ

Введення

1. Класифікація грунтів (наділянці). Визначення розрахунків різних розрахункових опорів шарів грунту

Побудова інженерно-геологічногорозрізу

2. Розрахунок фундаменту мілкогозакладення

2.1 Визначення розрахункових навантажень нафундамент

2.2 Визначення глибини закладенняпідошви фундаменту

3. Визначення розмірів підошвистрічкового фундаменту мілкого закладення для будівлі з підвалом

а) Визначення розмірів підошвифундаменту

б) Розрахунковий опір грунтупідстави

Додаток 1 - Інженерно-геологічнийрозріз будівельного майданчика.


ВСТУП

Курсовий проект № 1 по темі В«Проектування фундаментуу відкритому котловані на природному підставі мілкого закладення для будівель зпідвалом В»робочої навчальної програми розроблений на базі вивченого матеріалу 6семестру 3 курсу і виконаний на підставі завдання на проектування заваріанту № 2.

Грунти - це гірські породи, грунти,техногенні утворення, які залягають у верхній частині земної кори тає об'єктом інженерно-господарської діяльності людини.

Грунти бувають скельні та дисперсні.У даному проекті розглянуті дисперсні грунти.

Дисперсні грунти - грунти, що складаютьсяз окремих мінеральних частинок, зерен різного розміру, слабо зв'язкових один зіншому.

Дисперсні грунти:

1. Зв'язкові (глина, мул, сапропелю(Бруду));

2. Незв'язні (пісок, крупно-уламковийгрунт).

Розрахунок підстав ведеться за двомагрупами граничних станів, при цьому враховується спільна робота підставі конструкцій.

Підстава - частина масиву грунтівбезпосередньо сприймають навантаження від фундаменту.

Фундамент - підземна частина будинку абоспоруди, яка призначається для передачі навантажень на підстави.

Для розрахунку основ і фундаменту необхідно знативластивості грунтів, які поділяються на:

- механічні;

- фізичні.

Залежно від переданої навантаження на грунт іконструктивної схеми будівлі в даному проекті влаштовують стрічковий фундамент.

Котлован - виїмка в грунтовому масиві, що служить для пристрою фундаментів,монтажу підземних конструкцій, прокладання тунелів.

Котловани виривають, як правило, при зведенні заглибленої частиниоб'ємних споруд (фундаментів, підвальних поверхів: технічних приміщень,призначені для розміщення обладнання санітарно-технічних і технологічнихсистем).


ВАРІАНТ 2

1. КЛАСИФІКАЦІЯ ГРУНТІВ

Визначення табличних розрахункових опорів шарів грунту.

Інженерно-геологічний розріз будівельного майданчика

1-й ШАР - насипні грунти

Глибина відбору зразка h = 2 м

Щільність частинок грунту ПЃ = 1,7 т/м 3

Питома вага грунту Оі = 17 кН/м

2-й ШАР - глинисті грунти

Глибина відбору зразка h = 4 м

а) Визначення типу пилуватого-глинистого грунту по числупластичності.

Вологість на межі текучості w L = 24%

Вологість на межі розкочування w Р = 18%

Природна вологість грунту w = 23,4%

Число пластичності:

грунт фундамент закладення будівля

I p = w L -w Р

I p = 0,24-0,18 = 0,06

Тип грунту: супісок

б) визначення різновиду супіски за індексом плинності.

I L = (ww Р )/(w L -w Р )

I L = (0,234-0,18)/(0,24-0,18) = 0,9

Консистенція грунту: супісок пластична.

3-й шар - піщані грунти

Глибина відбору зразка h = 6 м

а) Визначення типу піщаного грунту проводиться загранулометричному складу.

Вміст часток розмірів більше 2 мм складає 3%, що не перевищує25%.

Висновок: не гравелистий.

Вміст часток розмірів від 2-х до 0,5 мм складає 12%, що не перевищує50%.

Висновок: пісок не великий.

Вміст часток розміром від 0,5 до 0,25 мм складає 21%, що не перевищує50%.

Висновок: пісок не середньої щільності.

Вміст часток розміром від 0,25 до 0,1 мм складає 42%, що не перевищує75%.

Висновок: пісок пилуватий.

Даний грунт відноситься до пилуватих пісках.

б) Визначення типу піщаного грунту за коефіцієнтом пористості.

-1,

ПЃ s = 2,66 т/м 3 ;

ПЃ = 1,99 т/м 3 ;

w = 25,4%.

-1 = 0,68

За ГОСТ 25 100-82 визначаємо, що це пісок середньої щільності (пилуватийпісок).

в) визначення різновиду піску за ступенем вологості.

(Ступінь вологості наповнення пір водою)


w = 0,254;

ПЃ s = 2,66 т/м 3 ;

ПЃ w = 1,0 т/м 3 ;

e = 0,68

Висновок: пісок середньої щільності.

За ГОСТ 25 100-82 визначаємо, що це пісок пилуватий, середньої щільності.

г) Визначення розрахункового опору R 0

У відповідності зі СНиП 2.02.01-83 *.

4-й ШАР - глинисті грунти

Глибина відбору зразка 10 м.

а) Визначення типу і різновиду грунту.

Визначення типу проводиться по числу пластичності I P = 0,06, а їхні різновиди запоказником текучості I L = 0,9;

Природна вологість w = 0,23(23%);

Вологість на межі текучості W L = 0,3 (30%);

Вологість на межі розкочування W P = 0,18 (18%).

I p = w L -w Р

I p = (0,3-0,18) = 0,12

I L = (ww Р )/(w L -w Р )

I L = (0,23-0,18)/(0,12) = 0,417

б) Визначаємо тип пилуватого-глинистого грунту по I p .

Згідно ГОСТ 25 100-82 визначаємо, що це суглинок.

в) Визначаємо тип по числу плинності.

Згідно ГОСТ 25 100-82 визначаємо, що це суглинок тугопластічних.

г) Визначення коефіцієнта пористості глинистого грунту(Суглинки тугопластічних).

ПЃ s = 2,74 кН/м 3

ПЃ = 1,93 кН/м 3

w = 0,23(23%)

Відповідно до СНиП 2.02.01-83 * визначаємо, що R 0 = 198.

Знайдемо I L по методу інтерполяції.

I L = 0 - 250

I L = 0,42 - x

I L = 0 - 250

I L = 1 - 180

I L = 0,41

5-й ШАР - глинисті грунти

h = 13,0м.

а) Визначення типу виробництв по числу пластичності I P , а їхні різновиди за показникомплинності I L .

I


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок