Розробка технологічних рішень по улаштуванню котловану » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Строительство » Розробка технологічних рішень по улаштуванню котловану

Реферат Розробка технологічних рішень по улаштуванню котловану

Категория: Строительство

Зміст

Вихіднідані

Описпідготовчих робіт, які повинні бути виконані до початку розробкикотловану

Визначенняобсягу котловану, обсягів рослинного шару і і грунту, що вивозиться у відвал

Вибір машинидля зняття рослинного шару, визначення її продуктивності та схеми роботи

Вибір екскаваторазворотна лопата для розробки котловану

Вибірекскаватора пряма лопата для розробки котловану

Визначеннякількості автосамоскидів для забезпечення роботи екскаваторів зворотна і прямалопата

Вибір машинидля планування дна котловану, і її продуктивність

Вибір машинидля ущільнення дна котловану і визначення її продуктивності


Вихідні дані

Потрібно розробити котлован з розмірами, м:

довжина 70м, ширина 60 м, глибина 5м;

Грунт: супісок товщиною 16 м вологістю 12%

Рослинний шар товщиною 0,2 м

Відстань до відвалу грунту 1,8 км

Роботи ведуться в літній час, протягом двох змінтривалістю по 8 годин, при п'ятиденному робочому тижні.

Орієнтовний термін виконання робіт 1 місяць.

Опис підготовчих робіт, які повинні бутивиконані до початку розробки котловану

котлован будівництво відвал

До початку робіт по влаштуванню земляних споруд виконуютьпідготовчі роботи, які поділяються на внешнеплощадочние івнутрішньомайданчикові.

До внешнеплощадочним робіт відносяться роботи по прокладцімагістральних споруд:

-автомобільних доріг;

-ліній зв'язку і електропередачі з трансформаторнимипідстанціями;

-->>-водопроводів і забірних пристроїв;

-газопровідних мереж з розподільними пунктами.

Внутрішньомайданчикові роботи підготовчого періоду включають:

-розчистку території будівельного майданчика, знос невикористовуваних в процесі будівництва тимчасових споруд;

-планування території

-створення геодезичної розбивочної основи, геодезичнірозмічувальні роботи інженерних мереж, доріг, будівель і споруд.

-відвід поверхневих вод, пониження рівня грунтових вод;

-перенесення ліній зв'язку, електропередач та трубопроводів ззони будівництва, прокладання нових інженерних мереж;

-влаштування постійних і тимчасових доріг;

-розміщення інвентарних тимчасових будинків і споруд дляконтролю та оперативного керівництва будівництвом, обігріву робітників, прийомуїжі, зберігання робочого одягу та інвентарю;

-пристрій складських площ, приміщень та обладнання длязберігання матеріалів, конструкцій і запасних частин, для заправки машин;

-влаштування тимчасового огородження будівельного майданчика;

-забезпечення будівельного майданчика протипожежнимобладнанням і засобами сигналізації;

-організація тимчасового освітлення, охорони і зв'язку дляуправління виробництвом робіт

Визначення обсягу котловану, обсягів рослинного шару і ігрунту, що вивозиться у відвал

Обсяг котловану знайдемо за формулою:

(м 3 ) (2.1)

Де V k - обсяг котловану, м 3 ;

Н - глибина котловану (за завданням 5м), м;

а й b-розміри дна котловану (за завданням 70м і 60м), м;

а 1 і b 1 - розмірикотловану по верху, м.

а 1 = а +2 Тh (м) (2.2)

b 1 = b +2 mH (м) (2.3)


де m -коефіцієнт закладення укосу (приймаємо по таблиці), для грунту В«супісокВ» приглибині котловану Н = 5м.

т = 0,9;

в = 70 (м);

а = 60 (м);

в 1 = 70 +2 * 0,9 * 5 = 79 (м);

а 1 = 60 +2 * 0,9 * 5 = 69 (м).

V k = 5/6 (4200 +5451 + 149 * 129) = 24060 (м 3 ) .

Визначення обсягу рослинного шару.

(м 3 ) (2.4)

Де h pc = 0,2 - товщина рослинного шару, м. (за завданням)

V pc = 79 * 69 * 0,2 = 1090 (м 3 )

Визначення обсягу грунту, що підлягає обробці.

(м 3 ) (2.5)

Підставимо отримані значення формул 2.1 і 2.4 в формулу 2.5,отримаємо об'єм грунту, що підлягає обробці:

V p = 24060 - 1090 = 22970 (м 3 ).

Пристрій в'їзду в котлован, обсяг екскавації.

Відкриті котловани зручні, тому забезпечують в'їзд вкотлован.

Роботи по влаштуванню в'їзду слід враховувати при визначенніобсягу екскавації і розробці технологічної схеми.

(м 3 ) (2.6)

Де b ПТ = 1,5 ... 2,0 - ширина піонернийтраншеї понизу, м;

У ПТ - ширина піонерний траншеї зверху, м;

У ПТ = b ПТ +2 mH p (м) (2.7)

У ПТ = 2 +2 * 0,9 * 4,8 = 10,64 (м).

Н р - робоча глибина розриваного котловану, м;

Н р = Н-h pc (м) (2.8)

Н р = 5-0,2 = 4,8 (м).

L p - довжина в'їзду, м.

L p = Н р /i (м) (2.9)

Де i - ухил в'їзду,може бути порядку 0,10.

L p = 4,8/0,10 = 48 (м).

Підставимо отримані значення формул 2.7, 2.8, 2.9 в формулу 2.6:

V L = (10,64 +2)/2 * 0,5 * 4,8 * 48 = 728 (м 3 ).

Вибір машини для зняття рослинного шару, визначення її продуктивностіі схеми роботи

Зняття рослинного шару зазвичай виконують бульдозери 10 ттяги. Рослинний шар відсипав у Кавальєрі, який знаходиться на відстані 10м від краю котловану до осі Кавальєрі.

Для цієї роботи підберемо бульдозер ДЗ-18 з наступнимихарактеристиками:


Таблиця 1. Технічні характеристики бульдозера ДЗ-18.

Показники ДЗ-18 Тяговий клас, тс 10

Тривалість набору в призму грунту ІІ категорії(Супісок) t коп , з

9

Середній шлях набору грунту в призму l коп ,м

4

Швидкість переміщення бульдозера, км/год

-при копанні-наборі грунту в призму V коп

-при транспортуванні і розкладці грунту V тр і V р

-при порожньому пробігу V пір

3,6

8,8

12,2

Маса, т 16,3

Обсяг грунтової призми (для незв'язною грунту - супісок) q, м 3

1,4

Продуктивність бульдозера визначаємо за формулою:

(м 3 /год) (3.1)

Де q -обсяг грунтової призми перед відвалом бульдозера на кінцевій стадії копання (приймаємопо табл.1), м 3 ;

t ц - тривалість робочого циклу, с;

До П - коефіцієнт втрат грунту при русібульдозера;

K П = 1-0,005 * l тр

K П = 1-0,005 * 49,5 = 0,8

До Р - коефіцієнт розпушення грунту при розробці,для супіски = 1,15;

До В - коефіцієнт використання робочого часузміни (= 0,80 ... 0,90).

Тривалість робочого циклу визначимо за формулою:

(С) (3.2)

...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок