Регіональні особливості формування еколого-містобудівних принципів проектування рекреаційних територій » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Строительство » Регіональні особливості формування еколого-містобудівних принципів проектування рекреаційних територій

Реферат Регіональні особливості формування еколого-містобудівних принципів проектування рекреаційних територій

Категория: Строительство

Курсова робота

В«Регіональніособливості формування еколого-містобудівних принципів проектуваннярекреаційних територій В»


Введення

В данийчас, характерне нестримним розвитком автомобільного руху і шкідливогодії промисловості, роль зелених насаджень в оздоровленні міського середовищаі повітряних басейнів міст стає все більш значущою. Поряд зі створеннямвеликих зелених масивів - парків культури і відпочинку, де відпочивають мільйониміських жителів, великий розвиток отримало озеленення житлових масивів, що сталонайважливішою частиною міської системи озеленення. Все більшої актуальностінабувають питання екологічної реконструкції середовища міських громадськихпросторів - фрагментів міського середовища, що мають важливе містобудівнастатус і призначених для соціального, політичного, економічного спілкуваннягородян.

1. Мета роботи

Проаналізуватирегіональні особливості формування еколого-містобудівних принципів проектуваннярекреаційних територій для створення комфортної і емоційно-виразноїміського середовища в м. Харкові.

2. Завдання

1)Проаналізувати існуючий стан рекреаційних територій тапередумови, що впливають на їх функціонування і збереження в просторовійструктурі міста;

2)Проаналізувати еколого-містобудівні концепції проектуванняпаркових зон;

3)Проаналізувати моделі планувальної структури парків,розташованих в умовах річкових ландшафтів, і визначити композиційні прийомиїх формування.


1. Аналізіснуючого стану заплавних рекреаційних територій і передумов,впливають на їх функціонування та збереження в просторовій структурі міста

Всучасних умовах вельми важливою є проблема збереження і оздоровленнясередовища, що оточує людину в місті, формування в місті умов, благотворновпливають на психофізичний стан людини, що особливо важливо в періодінтенсивного зростання міст, розвитку всіх видів транспорту, підвищення з кожнимроком тонусу міського життя.

Ландшафтно-рекреаційнітериторії - озеленені території, основною функцією яких єорганізація відпочинку населення. Ландшафтно-рекреаційнатериторія включає міські ліси, лісопарки, лісозахисні зони, озелененімісця відпочинку в житловій забудові, водойми, землі сільськогосподарськогокористування та інші угіддя, які спільно з парками, садами, скверами ібульварами, розміщеними на сельбищної території, формують систему відкритихпросторів. Ці території мають сприятливим поєднанням клімату таводойм, рельєфу і рослинності, культурно-історичних або унікальнихпам'ятників. У них діють курорти та бази відпочинку, оздоровчі, спортивні,екскурсійно-пізнавальні, туристичні. Об'єкти території і системи,які можуть при певних умовах брати участь у процесі рекреаційноїдіяльності, включають, перш за все, пам'ятки природи та культури. Природнимипам'ятниками можуть бути національні парки, заповідники та інші, особливоохоронювані природні території. До пам'ятників культури може бути віднесенийархітектурно-будівельний, археологічний, культовий і інший аналогічнийоб'єкт, особливе значення якого закріплено юридично або традиційно.

Урбанізованірекреаційні території - центри розваг, атракціонів, інші об'єкти,виконують рекреаційні функції, але не завжди включають озелененітериторії.

Вся системарекреаційних заплавних територій сучасного міста виконує різноманітніфункції, з яких найважливішими є (рис 1):

В·містобудівні, пов'язані з членуванням окремих зон і структурнаселеного місця, об'єднанням частин в одне ціле, підвищенням виразностіархітектурних ансамблів;

В·оздоровчі, пов'язані з оптимізацією мікроклімату, підвищеннямсануючих ефекту. Так, вмілим розміщенням рослинності, поєднаннямвідкритих і закритих ділянок в паркеможно знизити швидкість вітрового потоку,регулювати температуру повітря і відносну вологість;

В·рекреаційні, пов'язані зі створенням сприятливого середовища длямасового відпочинку населення міст (сади, парки, сквери)

Рис. 1.Завдання функціонування заплавних рекреаційних територій

Містобудівніпринципи повинні забезпечувати охорону природного середовища за рахунок раціональногозонування території, створення санітарно-захисних зон, визначення територійприродно-заповідного фонду, забезпечення екологічного балансуприродно-ладшафтних і урбанізованих територій.

Різнікатегорії міських насаджень, такі як парки, сквери, бульвари, всукупності утворюють систему озеленення міста. Сади, сквери, бульвари інасадження на вулицях служать для короткочасного відпочинку і захищають жителів віднеприємних явищ: шуму, пилу, зайвого сонячного опромінення, а такожорганізують пішохідний рух. Озеленення житлових територій покращуємікроклімат і створює оптимальні умови для цілодобового відпочинку населеннябезпосередньо біля житлових будинків. Зелені насадження на ділянках шкіл і дитячихясел-садків сприяють повноцінному розвитку дітей.

Внаслідоктриваючого індустріального зростання, хімізації сільського господарства і побуту,зростання транспорту і засобів зв'язку суттєво змінилася середу, навколишнєлюдини. Передумови, що впливають на стан рекреаційних територій танавколишнього середовища в цілому можна розділити на три основні групи (рис. 2):

В·хімічні (важкі метали, пестициди, окремі хімічні речовиниі елементи, СПАР, пластмаси)

В·біологічні (біогенні, мікробіологічні, генна інженерія)

В·фізичні (теплові, шумові, радіоактивні, електромагнітні).

Рис. 2- Передумови функціонування рекреаційних територій


Всіперераховані фактори негативно впливають на стан рекреаційних територій:

1.Атмосфера. Якість атмосферипередбачає сукупність її властивостей, що відображають рівень впливуфізичних, хімічних і біологічних коефіцієнтів на людей, рослинна ітваринна сфера. Промисловість, побутові котельні, автотранспорт єголовними джерелами забруднення атмосфери

2.Вода. Водні ресурси річок, водойм,водосховищ України використовуються в промисловості (до 50% загального обсягу води),комунальному (до 17%) і сільському господарстві (до 29%) і на інші потреби (до 4%).Основними причинами забруднення водних об'єктів є скиди стічних водпромисловості, сільського та комунального господарства, в яких знаходятьсязабруднюючі речовини: суміші азоту, пестициди, нафтопродукти і т.д. Призабрудненні води вживаються екстрені заходи з очищення викидів.

3.Грунт . Вона полягає ворганічних речовинах, мінеральних з'єднаннях, живих організмах. Цінністьгрунтів обумовлюється вмістом гумусу, біологічними, агрохімічними,агрофізичних показників. Сукупність природних та антропогенних процесів,які призводять до видозміни грунту, називається деградацією, кількість іякість також змінюється, знижується родючих-господарська значимість земель.Грунт забруднюють випадають опади, які містять в собі шкідливі гази,тверді і рідкі з'єднання (пил, аерозолі).

4.Ліси і інші зелені насадження. Негативний техногенний іантропогенний вплив на ліси особливо чітко виявляється в зонах великихпромислових центрів. Джерелами забруднення лісів є скидипромислових підприємств і теплових електростанцій, лісогосподарськадіяльність, рекреаційне навантаження (рис. 3).


Рис. 3- Негативні фактори, що впливають на функціонування рекреаційних територій

паркмісто проектування концепція

Першочерговимзавданням проектування рекреаційних територій є проведенняретельного аналізу ландшафтної ситуації і на підставі його розробкаприродоохоронних заходів. Аналіз ландшафтної ситуації характеризуєприродний ландшафт: погіршення або поліпшення, збереження існуючоїрослинності та саджанців, збереження існуючого рельєфу або створенняштучного мікрорельєфу, благоустрій існуючих та створення новихводойм.

Одночасноз аналізом ландшафтної ситуації повинно виконуватися інженерне оцінюваннястану навколишнього середовища, яке проектується (...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок