Аналіз проектних рішень 20-ти квартирного житлового будинку » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Строительство » Аналіз проектних рішень 20-ти квартирного житлового будинку

Реферат Аналіз проектних рішень 20-ти квартирного житлового будинку

Категория: Строительство

ЗМІСТ

Ведення

1. Загальна характеристика запроектованого будівлі

2. Відомості про проектних рішеннях, спрямованих на підвищенняефективності використання теплової енергії

2.1 Опис технічних рішень та оцінка теплозахиснихякостей огороджувальних конструкцій.

2.1.1 Необхідний опір теплопередачі огороджувальних конструкцій

2.1.2 Нормативні вимоги по питомій витраті тепловоїенергії

2.1.3 Опис технічних рішень і результати оцінкинаведеного опір теплопередачі окремих огороджувальних конструкцій

2.1.3.1 Зовнішні стіни

2.1.3.2 Горищне перекриття

2.1.3.3 Заповнення віконних прорізів

2.1.3.4 Цокольне перекриття

2.2 Опис технічних рішень систем опалення тавентиляції

3. Оцінка температурного режиму вузлів дієвідмін окремих огороджувальнихконструкцій

3.1 Коротка характеристика методики розрахунку

3.2 Результати розрахунку

4. Розрахунок вологісного режиму зовнішніх стін

4.1 Основні передумови розрахунку і вихідні дані

4.2 Результати розрахунку вологісного режиму зовнішньої стіни

5. Аналіз структури тепловтрат проектованої будівлі таоцінка ефективності реалізації окремих енергозберігаючих заходів

5.1 Розрахунок теплоенергетичних параметрів

5.2 Аналіз структури тепловтрат і оцінка ефективностіокремих енергозберігаючих заходів

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Додаток 1. Визначення геометричних характеристикогороджувальних

конструкцій 20-ти квартирного житлового будинку в р. п. Муромцево


ВСТУП

Підстава для розробки- Вимоги територіальних будівельних норм ТСН 23-338-2002 Омської областіВ«Енергозбереження в цивільних будівлях. Нормативи по теплоспоживання татеплозахисту В».

Основна мета розділу -оцінка відповідності проектних рішень 20-ти квартирного житлового будинку в р.п.Муромцево з використанням конструкцій недобудованого дитячого садка на 140 місцьвимогам ТСН-23-338-2002 Омської області [1].

Розробник проекту - ТОВ«ѲБСТРОЙПРОЕКТВ».

Шифр ​​проекту - ССП-1.

Основний змістроботи:

- проведено аналізпроектної документації, представленої ТО «ѲБСТРОЙПРОЕКТВ» (розділи АС, ОВ);

- розраховане необхіднуопір теплопередачі окремих огороджувальних конструкцій проектованогобудівлі для кліматичних умов м. Тара (як для найближчого населеного пунктудо р.п. Муромцево);

- розраховане фактичнеопір теплопередачі зовнішніх стін, горищного перекриття, стін і підлогипідвалу - відповідно до вимог СНиП II-3-79 * [2], СП 23-101-2000 [3];

- уточнено конструктивнерішення окремих огороджувальних конструкцій та вузлів їх сполучень;

- виконана оцінкапитомого енергоспоживання проектованої будівлі у відповідності з методикоюТСН 23-338-2002 Омської області при різному рівні теплозахисних якостейогороджувальних конструкцій і різної ефективності управління системоюопалення;

- проведено аналізструктури тепловтрат і намічені заходи для подальшого підвищенняенергетичної ефективності проектованої будівлі на стадії його експлуатації.

-проведена оцінкатемпературного режиму деяких вузлів сполучень і мінімальної температуривнутрішньої поверхні скління.

Зарезультатами роботи складено В«Теплоенергетичний паспортВ» 20-ти квартирногожитлового будинку в р.п. Муромцево з використанням конструкцій недобудованогодитячого садка на 140 місць і В«УкладенняВ» про відповідність проектних рішень вимогамТСН 23-338-2002 Омської області.


1. Загальна характеристикабудівлі

Проект 20-ти квартирногожитлового будинку в р.п. Муромцево з використанням конструкцій недобудованогодитячого садка на 140 місць розроблений ТО «ѲБСТРОЙПРОЕКТВ» (шифр проекту ССП-1).

Будівля розміщується вжитловій забудові. Будівля двоповерхова з неопалюваним технічним підвалом(Температура повітря в підвалі +2 Вє С) і холодним горищем.

Конструктивна схемабудівлі - безкаркасні, з несучими поздовжніми стінами. Міжповерхові перекриття- Збірне залізобетонні. Висота поверху в житлової частини будівлі 3,0 м.

Дах - горищний зВ«ХолоднимВ» горищем, збірні залізобетонні плити перекриття з утепленняммінераловатними плитами щільністю Gо = 50 кг/м3 товщиною 250 мм і заливкою поверх цементно-піщанимрозчином товщиною 40 мм.

Цокольне перекриття -збірні залізобетонні плити перекриття з утепленням напівжорсткимимінераловатними плитами щільністю Gо = 50 кг/м3 і дерев'яна підлога по лагам.

Внутрішні стіни таперегородки - цегляні.

Зовнішні стіни - тришарові ззовнішнім обробним шаром із силікатної цегли б = 120 мм, теплоізоляційнимшаром з пінополістиролу щільністю 40 кг/м3 товщиною 140 мм і внутрішнімобробним шаром із звичайної глиняної цегли товщиною 380 мм з гнучкимисклопластиковими зв'язками.

Заповнення віконнихпрорізів - віконні блоки дерев'яні з потрійним склінням в роздільно-спаренихпалітурках.

Вхідні двері -металеві, утеплені.

Система опалення будівлі- Поквартирна, однотрубна з нижнім розведенням магістралей. Трубопровід зсталевих водогазопровідних труб. У кожній квартирі встановлюються лічильникиобліку теплової енергії ТЕПЛОКОМ ТСК4 з витратомірами ПРЕМ.

Вузол керування системоюопалення не автоматизований. У вузлі керування встановлені ТеплорахувальникиВКТ-4, циркуляційні насоси GRUNDFOSS і пластинчастий теплообмінник фірмиАльфа-Лаваль.

Система вентиляції -природна з неорганізованим припливом повітря через віконні кватирки,фрамуги, нещільності огороджувальних конструкцій і організованим видаленням черезвитяжні вентиляційні канали санвузлів і кухонь.


2. Відомості про проектнірішеннях, спрямованих на підвищення ефективності використання теплової енергії

2.1 Опис технічнихрішень і оцінка теплозахисних якостей огороджуючих конструкцій

2.1.1 Необхіднуопір теплопередачі огороджувальних конструкцій

Відповідно до ТСН23-338-2002 Омської області [1] вибір теплозахисних якостей огороджуючихконструкцій будівлі може здійснюватися по одному з двох альтернативнихпідходів:

- споживчому, колитеплозахисні якості огороджувальних конструкцій оцінюються по нормативномузначенням питомого енергоспоживання будівлі в цілому;

- приписував, колинормативні вимоги пред'являються до окремих огороджувальних конструкцій.

Вибір підходу можездійснюватися замовником або проектною організацією.

При проектуванніогороджувальних конструкцій будівлі на основі споживчого підходу визначальнимпоказником є ​​нормативна величина питомої витрати теплової енергії наопалення і вентиляцію 1 м2 опалювальної площі за опалювальний період qhreg , МДж/(м2 Г— рік). Прицьому мінімально допустимий опір теплопередачі непрозорих огороджувальнихконструкцій обмежується величиною Rоmin , обумовленої відповідноз п.2.1 СНиП II-3-79 * [2] і п.4.3.3 ТСН 23-338-2002 Омської області [1].

Зовнішні стіни

Відповідно до ТСН23-338-2002 [1], СНиП II-3-79 * [2] мінімально допустиме наведенеопір теплопередачі огороджувальних конструкцій будівель посанітарно-гігієнічним умовам Rоmin розраховується за формулою

(tint - text) Г— n

R про min = Вѕ Вѕ Вѕ Вѕ Вѕ Вѕ Вѕ, (2.1)

D tn Г— a int

де D tn - нормований температурний перепад, оС; a int - коефіцієнт теплообміну внутрішньої поверхні,Вт/(м2 Г— оС); tint - розрахунковатемпература внутрішнього повітря, оС; text - розрахункова температуразовнішнього повітря (відповідно до [4] приймається для г.Тара рівній -40 оС); n - коефіцієнт умов зіткнення із зовнішнім повітрям (n = 1 [1]).

Необхідний опіртеплопередачі за умовами енергозбереження (відповідно до СНиП II-3-79 *[2]) RоregI...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок