Медико-демографічна ситуація у Воронезькій області » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Социология » Медико-демографічна ситуація у Воронезькій області

Реферат Медико-демографічна ситуація у Воронезькій області

Категория: Социология

Зміст

Введення

Глава 1.Соціально-економічне становище Воронезької області

1.1 Загальна характеристика суб'єкта РФ

1.2 Соціально-економічний розвитокВоронезької області

Глава 2. Особливостімедико-демографічної ситуації Воронезької області

2.1 Показники відтвореннянаселення

2.2 Показники захворюваності

2.3 Показники інвалідності

Глава 3. Характеристикастану охорони здоров'я Воронезької області

3.1 Витрати консолідованихбюджетів суб'єктів РФ на охорону здоров'я і спорт

3.2 Надходження та витрачаннязасобів Територіальних фондів обов'язкового медичного страхування

3.3 Обеспеченностьть населеннямедичними кадрами

3.4 Лікарняні іамбулаторно-поліклінічні заклади

Висновок

Список використовуваноїлітератури


Введення

Тема обраної курсовоїроботи пов'язана з оцінкою сфери охорони здоров'я в окремо взятому суб'єктіРосійської Федерації, а саме у Воронезькій області.

Метою даної роботиє аналіз особливостей медико-демографічної ситуації в області таосновних характеристик організації роботи системи охорони здоров'я.

Завдання, для досягненняпоставленої мети, включають в себе аналіз параметрів діяльності установохорони здоров'я в даній області і основних інтегральних характеристикстану громадського здоров'я. Причому процес вивчення показників повиненпроводитися в динаміці і в порівнянні з загальноросійськими показникамианалогічних періодів. Згодом, необхідно буде зазначити основнітенденції та виявити найбільш гострі проблеми в охороні здоров'я Воронезькоїобласті.

Курсова робота складаєтьсяз трьох основних розділів. У першому розділі будуть розглянуті особливостісоціально-економічного становища Воронезької області, щоб надаліможна було зафіксувати різні залежності і закономірності станугромадського здоров'я регіону, системи охорони здоров'я від економічногорозвитку області. У рамках цього розділу суб'єкту буде дана загальнахарактеристика, а також будуть описані основні тенденції розвитку в 2001-2009роках у фінансовій, економічній і соціальній сферах. Другий розділ будеприсвячений особливостям медико-демографічної ситуації у Воронезькій області.Тут будуть проаналізовані основні показники відтворення населення,оцінені захворюваність та інвалідність в регіоні. У третьому розділі будеохарактеризовано стан охорони здоров'я Воронезької області. Необхіднобуде розглянути фінансування охорони здоров'я, забезпеченість населеннямедичними кадрами, причому як лікарями, так і середніми медичними працівниками,кількість установ охорони здоров'я: лікарських і амбулаторно-поліклінічних,їх потужність, а також забезпеченість населення ліжковим фондом.

У забезпеченні здоров'янаселення першорядну роль відіграє ефективна система охорони здоров'я.Крім безпосереднього впливу на здоров'я та якість життя населення,система охорони здоров'я також відіграє важливу роль в економіці.

У Воронезькій областііснує сформована система охорони здоров'я, функціонування якої наВпродовж останніх років є стабільним і стійким. Разом з тим маємісце тенденція загального скорочення потужності лікарняних, лікарськихамбулаторно-поліклінічних закладів, як по загальної їх кількості, так і почислу лікарняних ліжок цілодобових стаціонарів. В той же час чисельністьлікарів та середнього медичного персо-налу залишається відносно стабільною.Дана тенденція відображає національну політику щодо розвитку амбулаторногомедичного обслуговування як пріоритету в розвитку охорони здоров'я.


Глава1. Соціально-економічне становище Воронезької області

1.1 Загальна характеристика суб'єкта РФ

Воронезькаобласть - суб'єктРосійської Федерації, область у центрі європейської частини Росії. Обласнийцентр - місто Воронеж. Відстань до Москви - 439 км.

Утворена 13іюня1934 року. Входить до складу Центрального федерального округу.Адміністративний центр області - місто Воронеж. Глава адміністрації Воронезькоїобласті - Олексій Васильович Гордєєв.

Соціальніпереваги: ​​більшсприятливі природно-кліматичні умови для життя і ведення сільськогогосподарства; висока міграційна привабливість; невисока вартість послугЖКГ; відносно розвинена система охорони здоров'я; більш високий рівеньрозвитку вищої освіти, що зберігся з радянського періоду.

Соціальніпроблеми: високасмертність і сильне постаріння населення; низькі темпи економічного зростання іповільне відновлення промисловості в 2000-х рр..; знижений рівеньпрофесійної освіти зайнятого населення; низький рівень доходівнаселення та підвищений рівень бідності, особливо сільського населення;повільна трансформація обласного центру в центр ринкових послуг, незважаючи надосить високу чисельність його населення.


Населення

Таблиця 1 Чисельність населення (на кінець року; тисячлюдина)

1995 2000 2005 2007 2008 РФ 148292 146304 142754 142009 141904 Воронезька область 2491 2422 2314 2280 2270

Воронезькаобласть - найбільший за чисельністю населення регіон ЦФО після Москви іМосковської області, в ній живе 2,3 млн людей. Як і в більшості регіонівЧорнозем'я, частка міського населення в області знижена - 63% (по РФ - 73%),це наслідок більш пізньої урбанізації і сприятливих умов для сільськогогосподарства. Воронеж в радянський час так і не доріс до міста-мільйонера, а з1990-х рр.. чисельність його населення швидко скорочується. Але значимістьобласного центру дуже велика: в межах міста концентрується 40% населеннявсій області, а разом з близько розташованими середніми містами Нововоронеж,Смалько та прилеглими районами Воронеж утворює майже мільйонну агломерацію.

За 20останніх років Воронезька область втратила майже 8% населення (190 тис. чол.),однак у порівнянні з іншими регіонами ЦФО темпи скорочення були менше. Наприклад,сусідні Курська і Тамбовська області втратили 13-16% населення. Сільськенаселення Воронезької області за цей же період скоротилася на 12%, міське -тільки на 4,5%. У семи містах за рахунок прибуття мігрантів з країн колишнього СРСРчисельність населення в 2003 р. була навіть більше, ніж в кінці радянськогоперіоду. Однак до 2008 р. скоротилася чисельність населення всіх містобласті, більш повільно - в містах з відносно благополучним економічнимстановищем - Воронежі, Росоші, Лисках.

Таблиця 2. Динамікачисельності населення Воронезької області в 1989-2008 рр..

Дата Населення, тис. осіб 2003 до 1989,% 2008 до 2003,% підстави отримання статусу 1989 2003 2008 Воронезька область 1934 2469,8 2378,8 2280,4 96,3 95,9 Міське населення 1504,7 1471,8 1436,3 97,8


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок