Блізнечного міфи » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Религия и мифология » Блізнечного міфи

Реферат Блізнечного міфи

блізнечногоміфи - міфи про чудесні істот, які подаються у вигляді близнюків, частовиступаючих як родоначальників племені або культурних героїв. Б.м.можна розділити на міфи про

близнюках-братах(Суперниках чи пізніше - союзників),

близнюках- Брата і сестру,

близнюках-андрогінаі

зооморфніБ.м.

Вміфах про братів-близнюків, характерних для дуалістичних міфологій (зокрема,індіанців Північної і Південної Америки та народів Океанії), один з братівзв'язується з усім добрим чи корисним, інший - з усім поганим чи поганозробленим. Між братами-близнюками з самого їх народження починаєтьсясуперництво: у Б.м. північноамериканського індіанського племені кахуілла один зблизнюків (Мукат, який створив людей і Місяць) сперечається за першість з іншим(Темайауітом), котрі йдуть у підземний світ. У Б.м. ірокезів і Гуроном Іоскеха - творецьСонця і всього корисного на землі, а його молодший брат-близнюк Тавіскарон - творецьскель, шкідливих тварин, шипів і колючок, він викликав перший землетрус.Тавіскарон протидіє всім благим починанням Іоскехі, і в результатібрати вступають в єдиноборство, після якого поранений Тавіскарон рятується впідземному світі, а Іоскеха після битви з братом віддаляється на небо.

Вдеяких дуалістичних Б.м. брати-близнюки не антагоністичні один одному, автілюють лише два начала, кожне з яких пов'язане з однією з половинплемені. Такі Возлюблені близнюки у північноамериканського індіанського племеніЗуні, які розділили плем'я на фратрії - людей зими і людей літа. ОбидваКоханих близнюка виступають в ролі культурних героїв, які виводять людейз печери на сонці і дають їм знаряддя і зброю. У Б.м. цього типу близнюки частодублюють функції один одного, обидва корисні, а не шкідливі для людей, обидва зайняті їхлікуванням (СР Ашвіни). Однак у Б.м. цього типу, як правило, виявляютьсясліди більш архаїчних уявлень про взаємній ворожнечі близнюків.

Міфпро близнюків - брата і сестру, які вступають в кровозмісний шлюб, відомий вмайже однаковій формі в багатьох давніх культурах (єгипетський міф про Осіріса іІсіді, давньоіндійський міф про Ямі і Ями). В індоєвропейській міфологіїблизнюки-брати, звані "дітьми (синами) бога неба" (Діоскури,Ашвіни, литовські і латиські "сини бога"), доглядають за своєюсестрою - дочкою Сонця. У деяких індоєвропейських традиціях слід цього міфузалишився в уявленні про кровозмісному шлюбі кількох братів з їхсестрою (у хеттів, древніх ірландців і індо-іранців) або про інцест брата ісестри (в "Рігведі").

Уявленняпро шлюб двох (або декількох) близнюків - брата і сестри - є однією зформ символізації в Б.м. об'єднання двох міфологічних протилежностей. Вафриканських обрядах, пов'язаних з Б.м. і культом близнюків, поширенерозфарбовування кожної сторони особи і тіла в різні кольори. В африканському міфіньоро близнюк Мпуга Рукіді з одного боку був білим, а з іншого - чорним (СРБ.м. у кахуілла, де чорний колір пов'язаний з одним близнюком, а білий - з іншим).Подвійний колір Мпуга Рукіді збігається з символікою білого і чорного кольорів вблізнечного обрядах (зміна темного і білого часу). Особливістю багатьохафриканських Б.м. є поєднання обох рядів міфологічнихпротилежностей в одному міфологічному образі, який включає в себе обидвачлена (блізнечного істоти - двостатеві істоти). У догонів герої Б.м. Лис іНоммо виступають одночасно і як близнюки і як андрогіни. Такі самі уявленняпов'язані з двома деміургами Маву і Ліза в міфології фон в Дагомеї, виступаючимияк андрогін, одна частина якого (Маву) втілює ніч, Місяць, радість, інша(Ліза) - день, Сонце, праця. Інші боги в міфології фон представляються у виглядіпар близнюків, а божественна сила - веселка - описується і як андрогинноеістота, і як блізнечного пара. Єгипетські боги Гор і Сет іноді зображувалисяу вигляді однієї фігури з двома обличчями, що дозволяє дати гіпотетичнуАндрогін інтерпретацію і первісного міфу про кровозмісної їх зв'язку.Міф про двостатеві істоті, пов'язаний з блізнечного, відбивається в давньогрецькійорфічній традиції і в діалогах про Атлантиду Платона.

Найбільшранній пласт блізнечного уявлень простежується в зооморфних Б.м., що припускаютьучасть у блізнечного народженні тварин або спорідненість між тваринами іблизнюками. У багатьох народів був поширений обряд убивства близнюків післяїх народження, яких зазвичай відносять у воду болота або в ліс, відправляють наз'їдання твариною, як би повертаючи тій нелюдській (часто - водної) середовищі, зякою пов'язують їх народження. Згідно з уявленнями догонів, у кожноголюдини є свій близнюк - тварина (самі ж близнюки у догонів складаються в"Союзі" зі скорпіоном). У Стародавній Індії Ашвіни представляли у виглядідвох птахів чи птахів-коней. Зв'язок двох шанованих близнюків з кіньми зберігаєтьсяв якості пережитку і в давніх германців, і в балтійській міфології. З кіньмипов'язували і Діоскурів.

ВитокиБ.м. можна бачити в уявленнях про неприродності блізнечного народження, якеу більшості народів світу вважалося потворним (а самі близнюки та їхні батьки -страшними і небезпечними). Звичай відділення батьків близнят від усього племені(Часто з пізнішим переосмисленням в дусі сакралізації близнюків і їхбатьків) відомий у йоруба, тонга, басабеі і багатьох інших народів Африки.Ці ритуальні уявлення знаходять паралелі у багатьох народів світу, і їхслід вважати виключно стародавніми.

Переосмисленняархаїчних форм Б.м. і відповідних їм обрядам відбувається завдякивизнанню сакрального характеру як самих близнюків, так і їх батьків, вособливості матері. Самі близнюки і їх матір розглядалися як істоти, зіткнувшисьз надприродною силою, що стали її носіями. На цьому етапі розвиткублізнечного культу суть ритуалу відділення близнюків та їхніх батьків від усьогоплемені вже полягає не просто в позбавленні племені від небезпеки, але і вусвідомленому відокремленні носіїв надприродною сили (не тільки небезпечною, алечасто і добродійною) від колективу, їх почитає.

Переосмисленняблізнечного обрядів і Б.м. в дусі сакралізації відбувається, зокрема, зрозвитком уявлення про зв'язок близнюків з родючістю. Тому в суспільствах, почиталиблизнюків, звичайні обряди, що зв'язують їх культ з символікою родючості, вЗокрема, зі священними світовими деревами (див. Древо світове). Істотнимрослинним символом блізнечного родючості є здвоєний плід рослини.До прикладу, на Фіджі блізнечного ("подвійний") плід хлібного дерева вміфологічних піснях виступає в якості символу безмірного достатку.

Зінших символів, що зв'язуються з культом близнюків, слід зазначити символікучервоного кольору (з цим символом пов'язана і червона нитка на руці одного зблизнюків, згадувана в Біблії; Побут. 38:28-30). Близнюки часто вважаютьсядітьми грому (їх безчинство може викликати грім). У міфах про походження племен(Або міст) їх часто зводять до двох близнюкам-засновникам: Ромул і Рем - уРимі, близнюки - сини Дімука - в Північній Нігерії і т.д. Особливу рольблізнечного культ грає в релігії товариств з яскраво вираженими слідами дуальноїорганізації (наприклад, у інків в Перу). У XIX в. в Дагомеї традиція пов'язуваладуальний характер царської влади з спільним правлінням двох близнюків. ВЄгипті "ка" (уособлення життєвої сили, "душа") вважавсядвійником-близнюком фараона.

Заміру трансформації блізнечного уявлень, втрачається антагонізмбожественних близнюків, пізніше з міфу усувається один з близнюків (СРявну неістотність Епіметея по відношенню до його близнюка Прометею). Дораннього Б.м. англійський дослідник Р.Харріс зводив комплекс уявлень,пов'язаних з Фомою в євангелічної літературі і в апокрифах (ім'я Фоми сходитьдо загальносимитичних назвою близнюка).

Темаблізнечества подальшої культурної традиції пов'язується з темою двійникалюдини (або його тіні; СР європейську романтичну літературну традицію відА.Шаміссо до Є.Шварца). У міфологічному тлумаченні з явними посиланнями наантичні уявлення тема близнюків триває в поезії XX в.

Осмисленняфеномена Б.м. відіграє важливу роль в усвідомленні окультного принципу дуалізму тайого ролі в астрології.

Список літератури

Джерело:Астрологічна енциклопедія Дениса Куталева

Дляпідготовки даної роботи були використані матеріали з сайту .1astrolog.ruДрукувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок