Соціальне вчення Католицької церкви » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Религия и мифология » Соціальне вчення Католицької церкви

Реферат Соціальне вчення Католицької церкви

Зміст

Введення

1. Поняттяі принципи християнського соціального вчення

2.Історія еволюції соціального вчення церкви

2.1Еволюція соціальних поглядів в епоху середньовіччя

2.2Новечас

2.3Розвиток соціального вчення від Французької революції до енцикліки LaboremExercens

2.3.1Соціальні зміни в XVIII і XIX століттях

2.3.2Ставлення Католицької церкви до Французької революції

2.3.3Ліберальні католики

2.3.4Ставлення Ватикану до лібералізму

2.3.5Соціальне вчення церкви і Другий Ватиканський Собор

2.3.6Соціальне вчення Івана Павла ІІ

3. Соціальневчення церкви і його вплив на світ на сучасному етапі

Висновок

Списоквикористаних джерел


Введення

Католицизм (від грец. katholikГіs-загальний, вселенський), одне з основних (поряд з православ'ям іпротестантизмом) напрямів у християнстві. Наймасовіша за чисельністюконфесія налічує у 2009 році 1 мільярд 200 мільйонів чоловік.Католицька церква зробила величезний вплив на європейську цивілізацію іна всю світову історію в цілому. Особливо велика кількість католиківсконцентровано в Європі (Італія, Іспанія, Польща, Угорщина та ін) і ЛатинськоїАмериці. Главою Католицької церкви є папа римський, який очолює СвятийПрестол і місто-держава Ватикан у Римі. З 2005 року Папою Римським єБенедикт ХVI.

Хоч роль церкви внашому світі зменшилася, вона досі відіграє важливу роль у світовій політиці.Тому великий інтерес для вивчення викликає Соціальне вчення Католицькоїцеркви. Також після розвалу Радянського Союзу Римсько-Католицький Костел почаввідроджуватися і в Білорусі. Католицизм є другою за чисельністю в нашійкраїні конфесією і його роль з кожним роком збільшується. Тому питаннявивчення його вчення з кожним роком все актуальнішою. ​​

В даній курсовійроботі ми розглянемо історію, сутність, роль і актуальність в сучаснихумовах, і звичайно ж, саме Соціальне вчення.


1. Поняття та принципихристиянського соціального вчення

Християнське соціальневчення - це не перелік практичних вказівок для вирішення В«соціальногопитання В»і не вдала підбірка певних знань з галузі сучасноїсоціології, придатних для християнсько-соціального навчання, а В«інтегративнаскладова частина християнського вчення про людину В»(1).

Особливе значення маєХристиянське соціальне вчення, проголошене церквою В«з перших столітьВ» (1),в епоху індустріалізму, що підтверджується великими енцикліці з соціальнихпитань В«Rerum novarumВ» (1891), В«Quadragesimo annoВ» (1931), В«Mater etMagistra В»(1961),В« Pacem in terris В»(1963),В« Populorum progressio В»(1967) таВ«Laborem exercensВ» (1981), а також пастирські Постановою ДругогоВатиканського Собору В«Gaudium et spesВ» про роль Церкви у сьогоднішньому світі. Через20 років після В«Populorum progressioВ» Іван Павло II в енцикліці В«Sollicitudo reisocialis В»(1987) знову висловлює соціальну заклопотаність Церкви з приводусправжнього розвитку людини і суспільства (2) в умовах, що змінилися. Сотарічниця В«Rerum novarumВ» стала приводом для появи В«Centesimus annusВ»(1991), його, мабуть, найзначнішою енцикліки з соціальних питань.

Християнське соціальневчення охоплює як онтологічні, так і нормативні дисципліни, при цьомувоно користується соціально-філософськими і соціально-теологічними методами. Надокір, ніби соціальна філософія не типово В«християнськаВ», слід заперечити,що, згідно з вченням Другого Ватиканського Собору, завданням Церкви єВ«Виявить правду, яка є Христом, і автентично вчити їй, іодночасно авторитетно роз'яснювати і затверджувати принципи морального ладу,які випливають із самої сутності людини В»(3). Християнське соціальне вченнявиходить з того, що основи природного права і істини одкровення несуперечать один одному а доповнюють один одного і мають одну підставу від Бога.

Метою Християнськогосоціального вчення - перш за все в його суспільно-політичному,соціально-етичному та соціально-педагогічному аспектах - є не земноюрай і не прославляння В«світського світуВ», а той соціальний лад, при якомулюдина може виконувати волю Бога і вести християнський спосіб життя. Слідуючивченню потрібно відкидати як соціал-утопізм, так і замкнутий християнство,яке не хоче визнавати за християнською вірою перетворюючої сили в областісуспільного життя і хоче кинути світ напризволяще.


2. Історія еволюціїсоціального вчення церкви

2.1 Еволюція соціальнихпоглядів в епоху середньовіччя

Соціальне вченняРимсько-католицької церкви являє собою доситьстрокату мозаїку суспільно-політичних, економічних і етичних концепцій.Слід зауважити, що у його витоків перебуває вчення Фоми Аквінського (1225-1274гг.), а точніше, його етика Закону. Суть його вчення можна звести до наступного:

Області науки і віри уАквінського абсолютно ясно визначені. Завдання науки зводяться до поясненнязакономірностей світу. Однак над царством філософського пізнання знаходитьсяінше царство, яким займається богослов'я. Філософія повинна служити вірі,теології тим, що релігійні істини представляє в категоріях розуму, і тим,що спростовує як помилкові аргументи проти віри. Фома намагається синтезуватимораль і релігію. Етика Ф. Аквінського тим не менш внутрішньо глибокосуперечлива, що є результатом вихідної установки. По суті справи, всіетичні побудови Фоми спростовують його задум і доводять неможливістьгармонії релігії і моралі, союз яких може затверджуватися лише шляхомпідпорядкування, а не рівності.

Ф. Аквінський показав,що мораль і релігія утворюють різні сфери, що людські чесноти негарантують справжнього блаженства, а без божественної благодаті не можевідбутися добродійне життя, Фома Аквінський фактично обгрунтовує їхнесумісність. У цьому полягає одна з найважливіших, що мають історичнезначення уроків етики Фоми Аквінського. Фома Аквінський вважав, що в релігіїзнаходять В«дозвілВ» ті проблеми, перед якими в безпорадностізупиняється мораль. Релігія як би черпає силу з безсилля моралі, знездатності людей впоратися з труднощами свого буття. Народжена злюдських страждань, релігія задає страдницьке ставлення до життя (4).

В останній чвертіXIX в. це вчення італійського домініканця було прийнято в якості офіційноїфілософсько-теологічної доктрини католицької церкви. В енцикліці В«AeterniPatris В»(1879 р.) Папа Лев XIII оголосив Хому Аквінського вічним і незаперечнимавторитетом. Але як було сказано вище, це вчення одержало свою популярністьтільки лише в XIX-XX століттях.

До вчення Ф. АквінськогоЄвропа ніколи не була, більш єдиною, і більш роз'єднаної, ніж в XII столітті.Головним чинником єдності було християнство з усією його культурою і мовою,яким була латинь. Це знаходило вираз і в політичній сфері у вигляді ідеїsacrum imperium і закликів до звільнення з-під влади невірних (Реконкіста,хрестові походи). З цим з'єднувалася ідея братерства християнських народів ірізні форми політичного місіонерства. Об'едіняюще діяла в якійсьступеня і феодальна система і навіть торгівля, яка охоплювала певнимивидами товарів всю Європу і навіть почала виходити за її межі.

При цьому, однак,Європа того часу жахливо роз'єднана і розділена. Ідея sacrum imperiumколивається між цезарепапізмом і папоцезарізма і в результаті стаєскоріше ідеологією завоювання язичницьких країн, ніж основою єднання християнськихнародів. Церква не тільки не в змозі зберегти мир, але і сама веде війниза право на власну реформу і організовує хрестові походи, які були,можливо, якимсь запобіжним клапаном, необхідним для того, щоб знижуватинапругу всередині християнства, хоча не це, напевно, було їх головним мотивом.Папа роздає корони і в той же час змушений боротися за право призначатиєпископів. Монастирі реалізують ідею відходу від світу і вимагають від своїх членівобітниць послуху і відмови від земних благ, але, може бути, саме тому майжез кожн...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок