Соціальна реклама в Росії » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Реклама » Соціальна реклама в Росії

Реферат Соціальна реклама в Росії

Категория: Реклама

Марина Захарова

Розвитоктехнологій у всіх сферах нашого багатогранного життя призвело до появибезлічі пристосувань, якими ми користуємося в побуті і на роботі,удосконаленню способів комунікації, універсалізації свідомості. Разом зцим людство все ще живе споживанням. Однак ми піднялися на новийрівень споживання, це споживання не тільки матеріальне, але й споживанняпослуг та інформації. Багато в чому це визначається тим, що називають"Інформаційне суспільство" саме тут ми починаємо говорити про інформацію як проякісно новому ресурсі, який є основою всею решти.

Багатотехнічні нововведення, зумовлені науково-технічним прогресом, зяким завжди було пов'язано політичний та соціальний устрій, привели нас впостіндустріальну епоху, де панують свої закони, а тепер і в реальністьінформаційного суспільства, де інформація як така і доступ до неї, стали пріоритетнимиелементами, ресурсами, за які йде боротьба.

Відзначимотой факт, що саме інформація є основою реклами та соціальної реклами взокрема. Рекламуючи, ми, перш за все, доносимо до споживача то основне,що ми можемо і повинні передати за допомогою інформації. В останній чассоціальна реклама стає все більш популярною і в Росії, проте, незважаючина це наша країна відстає в цьому відношенні від західних країн.

Соціальнареклама стає областю різних досліджень, обговорюється на всілякихконференціях. В даному напрямку проводяться конкурси, фестивалі, конференціїі семінари, відбувається обмін досвідом із зарубіжними партнерами і колегами. Алеразом з тим, ця тема продовжує залишатися досить слабко розробленою тадосить скупо представленої в літературі.

ВРосії, при загальному відставанні, інформаційні структури та інформаційнанасиченість розвиваються швидше, ніж інші галузі. Можливо, загальназацікавленість допоможе розвивати тему соціальної реклами не тільки в теорії,але й на практиці. При цьому величезну роль продовжують відігравати ЗМІ, які в століттяінформатизації отримують нові можливості. Друк, радіо, телебачення, Інтернет- Всі використовується при роботі з соціальними проектами, тим більше, якщо йдемова про використання соціальної реклами як інструменту в політичнихкампаніях, в роботі третього сектору, з бізнесом та іншими інститутами.

Отже,безсумнівно, соціальна реклама стає не тільки популярним, але і важливимелементом сучасного життя.

Інформаційне суспільство

НаНаразі соціальна еволюція людства піднялася на новий рівень,який називається інформаційним суспільством. Саме з цим поняттямасоціюється наступний етап розвитку, майбутнє, де будь-яка сфера життястає елементом, визначеним характеристиками інформаційної епохи.

Проінформаційному суспільстві пишеться і говориться сьогодні дуже багато. Відразу хотілосяб підкреслити два моменти. Перше. Безсумнівно, інформаційне суспільство маєсвої переваги і свої недоліки, які необхідно аналізувати ірозробляти стратегії пом'якшення негативних наслідків. Але в цей же часбезглуздо намагатися зупинити процес розвитку інформаційного суспільства, якіноді намагаються робити, акцентуючи увагу на негативних наслідках іморальних аспектах. Найчастіше автори, які вважають неспроможною ідеюпозитивності "інформаційного суспільства", критикують ідеологів "інформаційногосуспільства ". На їхню думку, планета захаращена інформацією не менше, ніж відходамиіндустрії, що завдали непоправної шкоди природному середовищу. Інформація стала самимдешевим продуктом життєдіяльності людства, а інформаційний тоталітаризмстав наймогутнішим засобом ідеологічного обману і поневолювання мільярдів людей.В каламутному потоці того, що називають інформацією, кажуть вони, основну масуутворює дезінформація, псевдокультура, засоби моральної деградаціїлюдства. Друге. При всій відмінності підходів і точок зору, можна говоритипро те, що інформаційне суспільство не є принципово новим і не змінюєсуті сучасного світу. Світ еволюціонує, але не зазнає при цьомуякісних змін. Інша група розглядає інформаційне суспільство якновий етап у розвитку світу, в тому числі і політичного світу. У цьому випадку іті, і інші бачать в інформаційному суспільстві позитивні і негативнібоку. З одного боку, доступ до інформації, можливість розвитку тасаморозвитку і т.п., з іншого - поляризація світу, його розкол по новомуоснови на тих, хто володіє новими технологіями і в результаті має більшвисокий рівень життя, і на тих, хто з різних причин, такого доступу до новихтехнологіям не має і змушений жити в злиднях або вести боротьбу за виживання.

Реклама

Якуже зазначалося, інформація, безсумнівно, є одним з основних ресурсів нашогочасу. З цим, а також з науково-технічним прогресом пов'язані багатозміни та нововведення у всіх сферах нашого життя, в тому числі і в рекламі.Це вірно по відношенню до сучасного розуміння реклами. У кожного своїпідстави і мети, але в нашому випадку реклама щільно увійшла в свідомість людей ісупроводжує нас у всьому. Так сьогодні говорять не тільки про рекламу як такої,але й її проявах, її використанні у різних сферах суспільства.

Існуєвеличезна кількість визначень реклами. Наприклад: реклама - публічнеоповіщення фірмою потенційних покупців, споживачів товарів і послуг про їхЯк, достоїнствах, перевагах, а також про заслуги самої фірми. Або:реклама - форма комунікації, яка намагається перевести якість товарів іпослуг на мову потреб і потреб покупців. Реклама товарів припускаєвикористання специфічних художніх, технічних і психологічнихприйомів з метою формування і стимулювання попиту і продажів. Так чи інакше,але існує латинський аналог Reclame - вигукую. За законодавством РФреклама-розповсюджувана в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація профізичну чи юридичну особу, товари, ідеї і починаннях, якапризначена для невизначеного кола осіб і покликана підтримувати інтерес дофізичній, юридичній особі, товарам, ідеям та починанням і сприятиреалізації товарів, ідей і починань.

Соціальна реклама.

Тепердокладніше звернемося до соціальної реклами, рекламі нематеріальнихсуспільно-значущих цінностей, ідей, реклами, яка закликає вирішуватизагальнолюдські проблеми.

Якщоми звернемося до статті 18 Федерального закону від 18.07.1995 № 108-ФЗ "Прорекламі ", то переконаємося, що соціальна реклама представляє громадські йдержавні інтереси і направлена ​​на досягнення благодійних цілей.

Всоціальній рекламі не повинні згадуватися комерційні організації ііндивідуальні підприємці, а також конкретні марки (моделі, артикули) їхніхтоварів, так само як і марки (моделі, артикули) товарів, що є результатомпідприємницької діяльності некомерційних організацій.

Здійснюванана безоплатній основі діяльність юридичних і фізичних осіб алевиробництва та розповсюдження соціальної реклами, передачі свого майна, втому числі грошових коштів, іншим юридичним і фізичним особам длявиробництва та розповсюдження соціальної реклами визнається благодійноїдіяльністю і користується передбаченими законодавством пільгами.

Рекламорозповсюджувач- Організації засобів масової інформації зобов'язані здійснювати розміщеннясоціальної реклами, представленої рекламодавцем, у Межах п'яти відсотківефірного часу (основний друкованої площі) на рік, ісшшьзуемого в межах,встановлених для реклами законодавством Російської Федерації про рекламу.

Рекламорозповсюджувач,не є організаціями засобів масової інформації, зобов'язані здійснюватирозміщення соціальної реклами в межах п'яти річної вартості надаванихними послуг з розповсюдження реклами.

рекламовиробникомзобов'язані надавати послуги з виробництва соціальної реклами в межах п'ятивідсотків річного обсягу виробництва ними реклами.

Умови,стосуються часу розміщення і засобів розповсюдження соціальної реклами,запропоновані рекламодавцем, є обов'язковими длярекламораспространітеля, якщо рекламодавець звертається доРекламорозповсюджувач не пізніше, ніж за місяць до передбачуваного термінурозповс...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок