Державний борг. Наслідки державної заборгованості. Проблеми виплат державного боргу » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Право, юриспруденция » Державний борг. Наслідки державної заборгованості. Проблеми виплат державного боргу

Реферат Державний борг. Наслідки державної заборгованості. Проблеми виплат державного боргу

Контрольна робота з дисципліни В«Фінансове право В»за спеціальністю:В« Правознавство В»

Виконала студентка СЮК-V Огаркова Е.А.

НОУ СПО Вищий юридичний коледж В«ЕФСБВ»

Луза 2009

Введення

Останнім часом інтерес фінансистів до проблем дефіциту феде раль ного бюджету значно зріс. Причини цього очевидні. Стрімке зростання обсягів державного боргу, критична величина витрат на його обслуговування при, здавалося б, прийнятному з макроекономічної точки зору розмірі бюджетного дефіциту в останні три роки змушують шукати першопричини подібної несприятливої вЂ‹вЂ‹динаміки. У більшості аналітичних робіт в даній зв'язку відзначаються три ключових фактори: висока частка державних витрат; неточний фінансовий рахунок бюджетного дефіциту, призводить до його дворазового заниження (до цього наводять: по-перше, відмінності, що існують між російською методикою розрахунку дефіциту бюджету і методикою, яка використовується МВФ, по-друге накопичення поточної бюджетної заборгованості в процесі виконання бюджету.); висока прибутковість державних цінних паперів. Таким чином, актуальність даної роботи полягає в тому, що величина державного боргу (особливо у відношенні до ВВП) є важливим показником економіки країни, так як обслуговування державного боргу вимагає коштів з бюджету і тим самим диктує необхідність скорочення витрат як правило на соціальні потреби, що відбивається на життєвому рівні населення. Тому грамотне управління розмірами і структурою державного боргу важлива соціально-економічне завдання.

Метою цієї роботи є виявлення місця державного боргу в системі економічних відносин та визначення проблем, пов'язаних з його функціонуванням.

Таким чином, для досягнення мети роботи необхідно:

розглянути загальний стан державного боргу;

визначити механізм взаємодії внутрішнього та зовнішнього державного боргу;

розглянути обслуговування і погашення боргових зобов'язань;

спробувати побачити, яку роль в даний час грає державний борг в системі економічних відносин.

Саме ці проблеми я і збираюся надалі розглянути в своїй роботі.

Глава 1. Державний борг

Проблема боргової залежності держави і, перш за все перед іноземними кредиторами, у всі часи мала актуальне значення, оскільки повна реалізація суверенітету держави можлива лише при певній економічної його незалежності.

Під державним боргом розуміються зобов'язання, що виникають з державних запозичень, прийнятих на себе Російською Федерацією, гарантій або поручительств за зобов'язаннями третіх осіб, інші зобов'язання, а також прийняті на себе Російською Федерацією, зобов'язання третіх осіб.

Перша підстава виникнення державного боргу - це державні і муніципальні запозичення, за допомогою яких забезпечується формування державного боргу, а також покриття дефіциту бюджету.

Другою підставою формування державного боргу Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципалітетів є кредитні угоди та договори, які можуть укладатися від імені Російської Федерації, з кредитними організаціями, іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями, на користь зазначених кредиторів

Третьою підставою виступає надання державних гарантій та поручительств. У цьому випадку держава виступає не як позичальник, а як гарант погашення зобов'язань за інших позичальників.

Четвертим підставою є факти, коли держава або муніципалітети приймають на себе зобов'язання третіх осіб.

П'ятим підставою виникнення боргових зобов'язань державного та муніципального боргу в Бюджетному кодексі названі угоди і договори (в тому числі міжнародні), укладені від імені Російської Федерації або суб'єкта РФ, про пролонгації та реструктуризації боргових зобов'язань Російської Федерації або суб'єкта РФ минулих років.

Для держави на федеральному і регіональному рівнях можливе застосування двох видів боргових зобов'язань: внутрішнього чи зовнішнього боргу. Для муніципалітетів називається можливість застосування лише одного виду - внутрішнього боргу.

Критерієм розмежування боргових зобов'язань на внутрішні і зовнішні вступає валюта позики. Якщо гроші беруться в борг у російських або закордонних суб'єктів в іноземній валюті, то виникають відносини зовнішнього боргу. Якщо гроші беруться у валюті Росії, то виникають відносини внутрішнього боргу.

Будь-яка держава у виборі форм боргових зобов'язань прагне до того, щоб основним кредитором було населення своєї країни і щоб якомога менше залежати від іноземних кредиторів, оскільки це послаблює не тільки економічну самостійність країни, але і його суверенітет.

За структурою державний борг РФ складається з кількох груп боргових зобов'язань:

заборгованості власникам ГКО-ОФЗ;

заборгованості Мінфіну перед ЦБ по кредитах на фінансування дефіциту бюджету;

заборгованості, що з'явилася внаслідок взятого на себе державою зобов'язання з відновлення заощаджень громадян;

зовнішньої заборгованості колишнього СРСР, прийнятої на себе РФ;

знову виникла заборгованість РФ перед іноземними державами, міжнародними організаціями та фірмами.

Надаючи для Російської Федерації право придбання зобов'язань у режимі внутрішнього і зовнішнього боргу, Бюджетний кодекс встановлює при цьому порядок визначення кількісних меж таких зобов'язань та порядок їх виконання.

Для федерального рівня боргових зобов'язань держави Бюджетний кодекс встановлює верхню межу державного внутрішнього боргу, верхня межа державного зовнішнього боргу та окремо межа державних зовнішніх запозичень на черговий фінансовий рік. Зазначені граничні показники боргових зобов'язань встановлюються для всіх рівнів бюджетної системи. На федеральному рівні конкретні цифри граничних обсягів державного внутрішнього і зовнішнього боргу, а також окремо граничні показники зовнішніх запозичень встановлюються федеральним законом про бюджет на черговий рік, в якому показники боргових зобов'язань підлягають конкретизації за формами забезпечення.

За роки реформ податкові доходи держави різко зменшилися, що пов'язане з скороченням бази оподаткування через спад виробництва, з розпочатої і не доведеною до кінця податковою реформою, низьким внутрішнім попитом, доглядом бізнесу в тіньову економіку, масовими ухиленнями від сплати податків. Росія вже років десять схожа на латиноамериканську країну по структурі розподілу доходів населення. Близько половини доходів припадає на п'яту частину росіян, яка не платить податків з трьох чвертей своїх доходів. Їх якраз і не вистачає для виконання державою соціальних зобов'язань.

Дохідна частина бюджету всі ці роки падала, а витрати держави скорочувалися недостатньо для того, щоб встановилося бюджетне рівновагу. Крім того, в умовах хронічного недовиконання бюджетних планів по доходах секвестування витрат проводилося під тиском лобіюють груп (АПК, ВПК, банківський і мінерально-сировинної сектори). В результаті склалася вкрай нераціональна структура видатків, яка не здатна забезпечити ні економічне зростання, ні підтримка достатнього рівня соціально-політичної стабільності в суспільстві.

З одного боку, російській державі потрібно відмовитися від значної частини своїх зобов'язань, що йдуть ще від радянської епохи і прийнятих пізніше Держдумою. Вони були б доречні в розвиненій країні, але непосильні для нашої економіки. До того ж ці зобов'язання з року в рік не виконуються, що породжує неплатежі і підриває авторитет держави.

З іншого боку, існують серйозні обмеження на подальше скорочення витрат. Позначається склався за радянських часів і вже звичний рівень державної підтримки населення. Крім того, ставлення росіян до економічним перетворенням в чому визначається динамікою соціальних витрат держави. Його витрати на підтримання високого рівня освіти відображаються на темпах економічного зростання. Важливо і те, щ...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок