Банковское дело » Страница 221 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело

Реферат на тему: Маркетингове дослідження банківських вкладів

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоритических АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХВКЛАДІВ 1.1 Банківський маркетинг. Поняття і сутність 1.2 Роль маркетингових досліджень в діяльності банку РОЗДІЛ2. ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТКИ РИНКУ ВКЛАДІВ Байкальського банку Ощадбанку Росії 2.2Характеристика Байкальського банку Ощадбанку Росії, і пропонованих їмбанківських вкладів 2.2Дослідження та визначення частки ринку вкл...

Реферат на тему: МДМ-Банк

1. Огляд: МДМ-Банк Заснований в 1993 р.; сьогодніМДМ-Банк - це один з найбільших приватних фінансових інститутів з розвиненоюфіліальною мережею, що нараховує 191 точку продажів в 77 містах на 30 вересня2008 р. (на поточний момент -203 точки продажів в 82 містах). МДМ-Банк - універсальнийфінансовий інститут, що працює в наступних сегментах: роздрібний бізнес, корпоративнийбізнес, інвестиційнадіяльність та послуги на фінансових ...

Реферат на тему: Медичне страхування в Російській Федерації

Зміст Введення Глава 1. Медичне страхування РФ 1.1. Система медичного страхування 1.2. Добровільне медичне страхування 1.3. Обов'язкове медичнестрахування 1.4. Фінансові коштидержавної, муніципальної систем охорони здоров'я. Глава 2. Специфіка роботи ТФОМС 2.1. Особливості формування тавикористання бюджету територіал...

Реферат на тему: Медичне страхування та страховий ризик

Медичнестрахування Медичнестрахування - це сукупність видів страхування, що передбачаютьобов'язки страховика по здійсненню страхових виплат у розмірі частковоїабо повної компенсації додаткових витрат застрахованого, викликаногозверненням застрахованого в медичні установи за медичними послугами,включеними в програму медичного страхування. Медичнестрахування здійснюється на основі Закону Російської Федерації В«Про...

Реферат на тему: Медичне страхування як соціальний захист населення в умовах реформування економіки Росії

Федеральнеагентство з освіти Державнеосвітня установа вищої професійногоосвіти Петрозаводськийдержавний університет Кольськийфілія Гуманітарнийфакультет Заочненавчання Кафедрасоціальної роботи Контрольнаробота ДисциплінаВ«Зміст і методика соціально медичної роботиВ» Медичнестрахування як соціальний захист населення в умовах реформування економікиРосії.

Реферат на тему: Медичне страхування: виникнення і розвиток

ВСТУП З траховая медицина якодна з форм загальнодержавної захисту населення являє собоюпевну організаційну систему медичної допомоги, засновану на методістрахування. Фінансування охорони здоров'я може здійснюватися державою,підприємствами, приватними особами. Це надзвичайно мобільна систематоварно-ринкових відносин, де в якості товару виступає конкретнамедична послуга, а покупцем є держава, підприємство, громадянин.Медичне страхування на...

Реферат на тему: Медичне страхування

1.Концепції розвітку медичного страхування в Україні УСтатті 49 Констітуції України записано: В«Коженна має право на охорону здоров'я, медичнийдопомог та медичне страхування В». Відноснополіпшення соціальної захіщеності громадян у сістемі заходів посідає изабезпечення їхньої возможности здобудуть необхідну, своєчасну та якісну медичнийдопомог. Напрями Вирішення цієї Проблеми можут буті Різні, відрізняються смородуТільки структурі...

Реферат на тему: Медичне страхування

Проблеми Впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні В Останні роки все Більше УВАГА пріділяється медичномуСТРАХУВАННЯ. Так Як добровільне страхування НЕ вірішіть Проблеми покращенняНадання МЕДИЧНОЇ послуги, через занадто дорогу на СЬОГОДНІ для більшостіМедичний страховку, то все Більше з'являється пріхільніківобов'язкового загальнодержавного страхування, його призначення та охопіть все населення І небуде занадто обтяжлівім для ...

Реферат на тему: Медичне страхування

медичнийСТРАХУВАННЯ Буті захіщенімівід ризиків непередбаченіх витрат на Лікування хвороб, які порушують нормальнегармонійне життя, - природньо Бажання кожної людини. Метою медичного страхуванняє забезпечення громадян страховим Захист на віпадок непередбачуваніх медичнихвитрат. Страхова компанія В«ПЗУ УкраїнаВ» пропонує широкий Вибір программедичного страхування, які НЕ Ліше забезпечуються Сплат медичних послуг, альо їгарантують якісне ме...

Реферат на тему: Міжбанківські кредити. Облік і аудит МБК

ПЛАН. 1.Введення ........................................................................ 1 2.Організаціяміжбанківських розрахунків .............................. 2 3.Міжбанківськікредити ................................................... 4 А) функції міжбанківського кредитного ринку .................... 10 В) оформлення міжбанківських кредитів .......................... 12 4.Облі...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок