Языкознание, филология » Страница 8 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Языкознание, филология

Реферат на тему: Вокатіва і етикетні кошти мови

Асп. Баракова М. Г. Кафедра лінгвістики та міжкультурної комунікації. Московський державний університет В статті показано відмежування вокатіва (звернень) від інших мовних засобів взагалі і від формул мовленнєвого етикету, зокрема, на матеріалі художнього тексту (сучасної англомовної психологічної прози). Мовне поведінку спілкуються сторін значною мірою реалізується за допомогою узуально закріплених формул спілкування, о...

Реферат на тему: Сленг

Асп. Агузарова К. К. Кафедра лексики англійської мови. Московський педагогічний державний університет Сленг визнається антиподом літературної мови і ототожнюється частково з жаргоном і профессионализмами, і з розмовною мовою. В літературі відомі різні концепції сленгу, суть яких може бути зведена до наступного: 1. Сленг нерідко визнається антиподом так званого літературної мови та ототожнюється частково з жарг...

Реферат на тему: Лексична семантика і дискурс

М.Ю. Колокольникова Саратовський державний університет, кафедра англійської філології На протягом вже досить тривалого часу одним з найбільш актуальних та цікавих напрямків загальної теорії мовного розвитку залишається вивчення процесів історичного зміни семантики лексичних одиниць, їх основних типів і причин. До числа останніх все частіше відносять і регулярне використання слів в рамках того або іншого дискурсні простору, тобто того чи ...

Реферат на тему: Класифікація видів читання стосовно до навчання читанню спеціалізованої літератури в немовному вузі

Асп. Заева Е.Н. Кафедра іноземних мов. Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет) Розглянуто види читання: пошукове, переглядові, ознайомлювальне і що вивчає, оволодіння якими є пріоритетним у студентів немовних вузів у зв'язку з потребами в їх професійній діяльності. Основою побудови програми дисципліни "Іноземна мова" для вузів є поділ курсу на два напрямки чи аспекти - "сп...

Реферат на тему: Загальна характеристика наукового стилю в англійській мові

канд. філ. наук Агузарова К. К. Кафедра іноземних мов. Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (Державний технологічний університет) В статті показано, що науковий стиль характерний для текстів, призначених для повідомлення точних відомостей з якої-небудь спеціальної області і для закріплення процесу пізнання. Найбільш кидається в очі, але не єдиною особливістю наукового стилю є використання спеціальної термі...

Реферат на тему: Про «неявній» символіці в давньоруської агіографії

Ранчін А. М. Змістову основу давньоруської словесності становить Священне Писання; давньоруські тексти являють собою розгортання біблійних мотивів та образів-символів. За висловом Р. Піккі, вислови і символи, висхідні до Біблії, виконують в пам'ятниках давньоруської словесності роль В«тематичних ключівВ», або В«Тематичних нитокВ» (Picchio R. The Function of Biblical Thematic Clues in the Literary Code of SlaviaOrthodoxa// Slavica Hierosolymitana. ...

Реферат на тему: Аргументація в нарадчій мови

Шуйская Ю.В. Численні дорадчі мови, навколишні слухача, впливають на нього за допомогою різної аргументації. Уміння виокремлювати й аналізувати аргументи, використані оратором, допомагає слухачеві прийняти об'єктивне рішення, не піддаючись на дію помилкових прийомів. Переконати людини вжити ту чи іншу дію можна на підставі трьох типів аргументів. Перший тип - аргументи, засновані на складових самої ситуації, щодо якої потрібно прийняти рі...

Реферат на тему: Особливості деривації англійських антропонімів

Дипломна робота Виконавець студентка 6 курсу ОЗО Фетісова Ганна Кабардино-балкарська державний Університет ім. Х.М. Бербекова Нальчик 2008 Введення Дана дипломна робота присвячена англійським іменам власним. Імена власні є опорними точками в міжмовної комунікації і, відповідно, у вивченні іноземної мови та перекладі. Вони виконують функцію міжмовного, міжкультурного містка. Це цінна властивість власн...

Реферат на тему: Першотравневі гасла в Радянській Росії (1918 - 1943)

С. Якобсон, Г. Д. Лассвелл Частиною святкування Першого Травня для Комуністичної партії Радянського Союзу був випуск гасел, які представляють для громадськості якесь керівництво по інтерпретації політики партії. Гасла авторитетні, насичені ключовий політичною символікою і широко поширені. Вони є сполучною ланкою між теоретиками партії, політиками-практиками і рядовими членами партії, громадянами. Саме з цих причин вони являють собою одне з важл...

Реферат на тему: Види риторичних аргументів

А.А. Волков Аргументом (Лат. argumentum від дієслова arguo - показую, з'ясовую, доводжу - довід, доказ, умовивід) будемо називати фрагмент висловлювання, що містить обгрунтування думки, прийнятність якої видається сумнівною. Обгрунтувати означає звести сумнівну або спірну для аудиторії думку до прийнятної. Прийнятною може бути думка, яку аудиторія знаходить щирої або правдоподібною, правильної з точки зору тієї чи іншої норми, кращою з то...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок