Організація кредитування фізичних осіб в Північно-Західному банку Ощадбанку Росії » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Організація кредитування фізичних осіб в Північно-Західному банку Ощадбанку Росії

Реферат Організація кредитування фізичних осіб в Північно-Західному банку Ощадбанку Росії

Категория: Банковское дело
Банку Ощадбанку Росії, розглядається організаціякредитування населення в Північно-Західному Банку Ощадбанку Росії.Тут висвітлюються такі питання як:

- попередняробота з позичальником;

- порядокоформлення і видачі кредиту;

- порядокпогашення кредитів та сплати відсотків.

Розглянуто методику визначення платоспроможності позичальникаі поручителів, етапи визначення максимального розміру кредиту. Також у другійрозділі розкриваються питання, пов'язані з оцінкою кредитних ризиків по виданих позичках,показана класифікація позик за якістю забезпечення.

У третьому розділі диплома проводиться аналіз якості кредитногопортфеля Тихвинского відділення СЗБ СБ РФ, на конкретному прикладі проведена оцінкаможливість видачі кредиту фізичній особі, а також пропонуються рекомендації позбільшенню ефективності споживчого кредитування в Тихвинском відділенні Північно-Західногобанку Ощадбанку Російської Федерації.

Діяльність банківських установ різноманітна. У сучасномусуспільстві банки займаються різними видами операцій. Вони не тільки організовують грошовийоборот і кредитні відносини. Через них здійснюються фінансування народногогосподарства, купівля-продаж цінних паперів, а в деяких випадках посередницькі операціїта управління майном. Кредитні установи консультують, беруть участь в обговореннізаконодавчих та народногосподарських програм, ведуть статистику, мають свої підсобніпідприємства. Створюється враження не про специфіку, а про багатоликої суті банку. Врозряд його діяльності підключаються такі її види, які можуть виконувати й іншіустанови.

Основним продуктом банку в сфері послуг (на відміну від промисловогопідприємства) є не виробництво речей, предметів споживання, а наданнякредиту. Особливість банківського кредиту полягає в тому, що він надається неяк якась сума грошей, а як капітал. Це позначає, що надані в борггрошові кошти не просто повинні здійснювати кругообертання в господарстві позичальника,але й повернутися до своєї вихідної юридичної точки з приростом у вигляді позичковоговідсотка як частини знову створеної вартості.

Якщо банк далі працює в основному на чужих грошах, акумульованихна засадах зворотності, то підприємство здійснює свою діяльність переважнона власних ресурсах.

Банк відрізняється від промислового підприємства і характером свогоемітування. Він не тільки випускає акції та інші цінні папери, але і здійснюєоперації з обліку та зберігання цінних паперів інших емітентів.

Торгове підприємство, у свою чергу, схоже на банк у тому сенсі,що воно може надавати деякі банківські послуги. Наприклад, велике торговепідприємство може, як і банк, видавати значні суми грошового кредиту. Всвою чергу, торгівля може більшою мірою працювати не на своїх, а позикових капіталах.Нарешті, так само як в торгівлі, тут часто має місце зустрічний рух вартості.Банк надає свої послуги, вартість його товару йде від нього, і одночасновід одержувача його продукту приходить його еквівалентна оплата (наприклад, комісіяза проведення розрахункових операцій, касових, консультаційних та інших послуг).

На цьому схожість між банком і сферою торгівлі в основному закінчується.Фундаментальна відмінність банку від торгового підприємства укладено в основі банку.Під основою банку розуміється його головна якість - кредитну справу; те, що в масіінших видів діяльності історично закріпилося за банком як основоположнезаняття в масштабах, які вимагали особливої вЂ‹вЂ‹організації.

З урахуванням аналізу специфіки банку, його засади і структури банкможна визначити як підприємство або грошово-кредитний інститут, що здійснюютьрегулювання платіжного обороту в готівковій та безготівковій формах.


Глава I. Сучасний стан ринку споживчогокредитування в Російській Федерації1.1 Теоретичні основи кредитування фізичних осібв комерційних банках

Одним з найважливіших напрямків діяльності комерційних банківє кредитування.

Кредит - надання грошей або товарів в борг, як правило,зі сплатою процентів; вартісна економічна категорія, невід'ємний елемент товарно-грошовихвідносин. Виникнення кредиту пов'язано безпосередньо зі сферою обміну, де власникитоварів протистоять один одному як власники, готові вступити в економічнівідносини.

Споживчий кредит відбиває відносини між кредитором іпозичальником з приводу кредитування кінцевого споживання. Відрізняється від позичок, наданихпідприємствам для виробничих цілей або для придбання активів, що породжуютьрух грошових коштів. Споживчий кредит - засіб задоволення споживчихпотреб населення. Для населення кредит прискорює отримання певних благ, яківони могли б мати тільки в майбутньому - за умови накопичення суми грошових коштів,необхідних для покупки даних товарно-матеріальних цінностей і послуг, будівництвата ін Видача споживчого кредиту населенню, з одного боку, збільшує йогопоточний платоспроможний попит, підвищує життєвий рівень, з другого боку, прискорюєреалізацію товарних запасів, послуг, сприяє створенню основних фондів

Принципи кредитування являють собою основу, головний елементсистеми кредитування, оскільки відображають сутність і зміст кредиту, а такожвимоги об'єктивних економічних законів, в тому числі і в сфері кредитнихвідносин. До принципів кредитування відносяться: терміновість, зворотність, платність,забезпеченість кредиту, його цільове використання та диференційованість.

Повернення - головна особливість кредиту як економічноїкатегорії. Цей принцип виражає необхідність своєчасного повернення отриманихвід кредитора фінансових ресурсів після завершення їх використання позичальником. Вінзнаходить своє практичне вираження в погашенні конкретної кредиту шляхом перерахуваннявідповідної суми грошових коштів на рахунок що надала її кредитній організації,що забезпечує відновлюваність кредитних ресурсів банку як необхідної умовипродовження його статутної діяльності.

Терміновість кредитування є необхідну форму рухузворотності кредиту. Принцип терміновості означає, що кредит повинен бути не простоповернений, а повернений в суворо певний термін. Термін кредитування є часомзнаходження позичених коштів в господарстві позичальника і виступає тією мірою, за межамиякої кількісні зміни у часі переходять в якісні: якщо порушуєтьсятермін користування кредитом, то спотворюється суть кредиту, він втрачає своє справжнєпризначення, що негативно позначається на стані грошового обігу в країні.Від дотримання цього принципу залежить нормальне забезпечення суспільного відтвореннягрошовими коштами, а відповідно його обсяги, темпи зростання. Також дотриманняцього принципу необхідно для забезпечення ліквідності самих банків. Принципи організаціїїх роботи не дозволяють вкладати їм залучені кредитні ресурси в безповоротнівкладення. Для кожного ж окремого позичальника дотримання принципу терміновості поверненнякредиту відкриває можливість одержання в банку нових кредитів, а також дозволяєдотримати свої госпрозрахункові інтереси, не сплачуючи підвищених відсотків за простроченікредити. Терміни кредитування встановлюються банком виходячи з термінів оборотностікредитуються матеріальних цінностей і окупності витрат, але не вище нормативних.

Платність кредиту. Цей принцип виражає необхідність не тількипрямого повернення позичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, але й оплати правана їх використання. Економічна суть плати за кредит відбивається в фактичномурозподілі додатково отриманої за рахунок його використання прибутку між позичальникомі кредитором. Практичне вираження принцип знаходить в процесівстановлення величини банківського відсотка, що виконує три основні функції:

перерозподіл частки прибутку юридичних і доходу фізичнихосіб;

регулювання виробництва і обігу шляхом розподілу позиковихкапіталів на галузевому, міжгалузевому і міжнародному рівнях;

на кризових етапах розвитку економіки - антиінфляційний захистгрошових накопичень клієнтів банку.

Ставка (або норма) позикового відсотка, що визнача...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок