Діяльність ВТБ Банку і проведення міжнародних торговельних розрахунків » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Діяльність ВТБ Банку і проведення міжнародних торговельних розрахунків

Реферат Діяльність ВТБ Банку і проведення міжнародних торговельних розрахунків

Категория: Банковское дело
озицій на ринку, активний розвиток роздробу, підвищенняефективності мережі і бізнес-процесів. В Європі, Азії та Африці Група продовжитьфокусуватися на обслуговуванні російських клієнтів і клієнтів з країн СНД,таким чином сприяючи розвитку міжнародного співробітництва, експансіїклієнтів з країн Співдружності на міжнародні ринки і пропонуючи їм унікальнийнабір послуг на світових фінансових ринках.

Важливим завданням єзабезпечення підтримки зростаючого бізнесу, посилення інфраструктури. ВТБ плануєістотно підвищити операційну ефективність за рахунок автоматизації таоптимізації бізнес-процесів, вдосконалення


1. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

ВТБ банк здійснюєвеличезний перелік банківських операцій на підставі Законів України В«Про банки ібанківську діяльність В»,В« Про Національний банком України В»,атакож Інструкцій НБУ В«368В», В«457В» та багатьох інших нормативно-правовихдокументів. Найбільш популярними серед приватних осіб є послуги:

1.Денежние перекази

2.Кредітниеоперації

3.Операцііз чеками

4.Депозітниеоперації

ВТББанк - центр міжнародних грошових переказів. В даний час ВТБ Банкпрацює з 10 міжнародними системами грошових переказів. Кожна з них маєсвої переваги - за тарифами, швидкості проходження грошей, географії,додаткових послуг.

ФахівціБанку допоможуть вибрати найбільш оптимальний варіант і здійснити грошовийпереклад в точки обслуговування, що знаходяться в більшості великих міст світу.ВТБ Банк надає широкий вибір грошових переказів, завдяки чому клієнтможе вибрати найбільш підходящий для себе переклад.

-Грошові перекази MoneyGram

-Грошові перекази ANELIK

-Грошові перекази RIA

-Грошові перекази ШВИДКА ПОШТА

-Грошові перекази UniStream

<p> - Грошові перекази BLIZKO

-Грошові перекази Migom

-Грошові перекази ЛІДЕР

-Грошові перекази ЗОЛОТА КОРОНА

-Грошові перекази WesternUnion. [6]

Профільниминапрямками нашої роботи є комплексне обслуговування великихкорпоративних клієнтів, фінансування та кредитування малого і середньогобізнесу, обслуговування фізичних осіб. Більш детальну інформацію покредитуванню можна переглянути в іншому розділі.

Дорожнійчек -це платіжний документ, що являє собою грошове зобов'язання емітентавиплатити позначену в чеку суму власникові - конкретній фізичній особі,зразок підпису якого поставлений на чек в момент продажу. Щобскористатися чеком, його власник повинен обов'язково у присутності касираабо операціоніста поставити свій підпис на чеку ще раз. Емітентами чеківє комерційні банки, кредитні і фінансові інститути, туристичнікомпанії.

ВТББанк пропонує один із самих зручних і безпечних способів зберігання грошовихзасобів - дорожні чеки.

Цейспосіб зберігання грошей зручно застосовувати як під час подорожей, так знаходячисьбудинки. Дорожні чеки не мають обмежень по терміну дії, при необхідностіїх можна перевести в готівку або використати як засіб платежу. Одним з головнихдекларованих переваг дорожніх чеків є те, що в разі крадіжки,втрати або пошкодження чеки можна відновити у повному обсязі, навіть перебуваючи віншій країні світу.

Тарифи наоперації з дорожніми чеками

1. Оформленнядорожніх чеків American Express

в доларахСША (USD)

0,9% від сумичеків

в ЄВРО (EUR)

0,9% від сумичеків

2. Видачаготівкових коштів за дорожніми чеками, купленим в ПАТ В«ВТБ БанкВ»

1% від сумичеків

3. Видачаготівкових коштів за дорожніми чеками, купленим в інших банках

в доларахСША (USD)

2% (min 5USD)

в ЄВРО (EUR)

2%(Min 5 EUR)

4. Пересиланняабо повернення на інкасо дорожніх чеків

2% (min 5 USDабо 5 EUR)

5. Пересиланняабо повернення на інкасо іменних чеків

2% (min 5 USDабо 5 EUR) + комісія банків-кореспондентів

Видачаготівки за дорожніми чеками

ВТББанк видає готівку за дорожніми чеками, що випускаються найбільшими світовими емітентамив двох основних вільно конвертованих валютах: доларах США та євро:

-American Express (чекиAmerican Express, CitiCorp);

-Travelex (чеки Visa Interpayment,Thomas Cook Mastercard).

Іменнийчек-це цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавцябанку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю. Чекодавцемє особа, яка має грошові кошти в банку, якими він має праворозпоряджатися шляхом виставляння чеків, чекодержателем - особа, на користь якоївиданий чек, платником - банк, у якому знаходяться грошові коштичекодавця.

Ввідділеннях ВТБ Банку отримати готівкові кошти за іменним чеком можна черезпроцедуру інкасо. Інкасо - посередницька банківська операція з передачігрошових коштів від платника до одержувача через банк з зарахуванням цихкоштів на рахунок одержувача або видачею готівки. Одночасно з прийняттям чекана інкасо клієнтом вноситься застава в національній валюті за курсом Національногобанку України на день здійснення операції у розмірі 50,00 EUR (п'ятдесятєвро) плюс 2% (два відсотка) від суми чека.

Всіоперації з чеками виробляються тільки при пред'явленні документа,посвідчує особу.

КомпаніяGLOBAL BLUE, міжнародною програмою якої є чеки Tax Free, володієнайбільшою в світі мережею представництв по відшкодуванню податків, і найбільшоюклієнтською базою мандрівників, які коли-небудь користувалися її послугами.Основний принцип діяльності GLOBAL BLUE - надання послуг звідшкодування податку на придбані і вивезені з країни в особистому багажітовари. . [3]

ЧекиTax Free - дозволяють клієнту - фізичній особі отримувати грошове відшкодуванняподатку на додану вартість (ПДВ), входить у вартість купленого закордоном товару.

Чек Tax Freeявляє собою іменний платіжний документ, який оформляється в будь-якомумагазині, який входить у систему GLOBAL BLUE в Європі, Латинській Америці таазіатських країнах, при придбанні товарів іноземцями. Чеки Tax Freeвиписуються у валюті країни, на території якої знаходиться оформив їхмагазин.

Скориставшисьпрограмою, мандрівники можуть повернути до 20 відсотків вартості покупки, вЗалежно від того, яка ставка ПДВ встановлена ​​в країні, де був виписанийчек, і величини витрат системи GLOBAL BLUE на обробку чеків.

Платіжнікарти ВТБ Банку - це сучасний засіб розрахунків, яке дозволяє Вам:

- зручно ібезпечно отримувати доступ до Вашого банківського рахунку 24 години на добу;

-користуватися міжнародною системою платежів (оплачувати без комісійних зборівтовари і послуги, не використовуючи наявні грошові кошти);

- отримуватиготівкові кошти через глобальну мережу пунктів видачі готівки ібанкоматів;

- уникнутинеобхідності мати при собі велику кількість готівкових грошових коштів;

- оплачуватитовари і послуги через Інтернет;

- недекларувати кошти, що знаходяться на рахунку банківської карти, привиїзді за кордон;

- отримуватищомісячний деталізований звіт по витратах. . [11]

У ВТБ Банкуможливо:

- оформитиодну або декілька додаткових карток до власного рахунку для членів своєїсім'ї;

- оформитипослугу GSM-банкінгу, що дозволяє оперативно отримувати інформацію про проведенітранзакції на мобільний телефон;

- поповнюватисвій картковий рахунок як самостійно, так і через довірених осіб;

- поповнюватисвій картковий рахунок як через внесення готівкових грошових коштів, так і черезпереказ коштів з рахунків інших банків.

ВТБ Банкпропонує своїм клієнтам дистанційне обслуговування через мережу банкоматів,яка надає можливість використовувати платіжну картку 24 години вдобу. За допомогою банкоматів Ви отримуєте можливість здійснювати зручніпереклади з картки на картку, поповнювати рахунки операторів мобільного зв'язку,отримувати міні-виписки, знімати готівкові кошти, переглядати іроздруковувати баланс карткового рахунку та здійснювати інші операції.

Їдучи ввідпустку, тривале...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок