Документальне оформлення та облік завісу тари » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Документальне оформлення та облік завісу тари

Реферат Документальне оформлення та облік завісу тари

ається у двох примірниках і передається з товарним звітом у бухгалтерію.Перший додається в товарного звіту, другий примірник разом з рекламацієюнаправляється постачальнику для відшкодування втрат товарів (якщо договоромпередбачено виставлення претензії). Завіс тари списують в залежності відумов договору з постачальником. При списанні за рахунок постачальника йому направляютьпретензійний лист разом з другим примірником акта про завіс тари.

Акт прозавіс тари (Додаток 1) складається спеціально призначеною комісією встроки, передбачені в основних умовах договору з постачальником, але непізніше 10 днів після її звільнення, а по тарі з-під вологих товарів(Повидло, варення і т.д.) негайно після її вивільнення. Для участі вскладанні акта можуть бути запрошені особи, виклик яких передбачений особливимиумовами поставки товарів або договорів, укладених з постачальником. На таріпісля зважування роблять відмітку фарбою або хімічним олівцем про дату таномері акту з тим, щоб її не представляли для повторного актування. Акти прозавісі риби та рибопродуктів (крім ікри) не складаються. Завіс тари по цих товарахсписується тільки за рахунок додаткової знижки, наданої постачальником.

Втратитовару в результаті завіса тари слід списувати з рахунку матеріальновідповідальної особи за обліковими цінами товару, який знаходився в даній тарі.Сума, що підлягає списанню, заноситься у витратну частину товарного звіту вколонку "Товари" на підставі акту про завіс тари. Зразок заповненнятоварного звіту з внесенням запису про акт про завіс тари наведено у Додатку2. Акт складено із застосуванням знижки на завіс тари.

Принадходженні товарів зі знижкою на завіс тари розмір знижки фіксується впротоколі узгодження цін. Відповідно до Положення формування цін татарифів на території Республіки Білорусь, утв. Постановою Міністерстваекономіки Республіки Білорусь від 22.04.1999 № 43, протокол узгодженнявідпускних цін складають підприємства-виробники в разі реалізаціївиробленої продукції за відпускними цінами з наданням знижки, а також натовари (роботи, послуги), вироблені за разовими замовленнями. Протокол узгодженнявідпускних цін (тарифів) може складатися за формою, відмінною від зазначеної вСтановищі, однак повинен містити інформацію, передбачену рекомендованимпротоколом. Умови, за якими надається знижка з відпускної ціни, атакож її розмір обумовлюються в протоколі узгодження цін.

Затоварам, наданим зі знижкою, претензії постачальникам не пред'являють,фактичний завіс тари списують за рахунок наданої знижки. Завіс тари зарахунок знижки списують тільки в тому випадку, якщо при інвентаризації будевиявлена ​​недостача товарів понад норми природного убутку.

Спочаткусписують суму отриманої знижки на завіс тари (за вирахуванням знижки, що відноситьсядо залишку затарених товарів), а потім у відповідній сумі природнуспад.

ВВідповідно до статті 12 Закону Республіки Білорусь від 18.10.1994 № 3321-XII"Про бухгалтерський облік та звітності" якщо через несвоєчаснескладання або неправильного оформлення актів стягнути з постачальника сумузавіса тари не надається можливим, втрати відносять на винних осіб тасуму заподіяної шкоди стягують з них в такому ж порядку, як і втратитоварів від бою, брухту псування і понад встановлені норми убутку. У винятковихвипадках, коли виявити винного неможливо, завіс тари може бути списаний зарахунок підприємства торгівлі.

Слідвраховувати, що недостача майна і (або) його псування в межах нормприродного убутку, затверджених у порядку, встановленому законодавствомРеспубліки Білорусь, у відповідності з рішенням керівника організаціїсписується в комерційній організації на собівартість продукції (робіт,послуг), в некомерційній організації - на збільшення видатків; недостачамайна, що відбулася понад норми природного убутку, затверджених у порядку,встановленому законодавством Республіки Білорусь, відповідно до рішеннякерівника організації покривається за рахунок винних осіб. Якщо винні особине встановлені або суд відмовив у стягненні з них, збитки від недостачімайна та (або) його псування відповідно до рішення керівника організаціїсписуються в комерційній організації на фінансові результати, внекомерційної організації - на збільшення видатків. Норми природного убутку,затверджені в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь,можуть застосовуватися лише у випадках виявлення фактичних нестач. За відсутностітаких норм убуток розглядається як недостача понад норми.

ВВідповідно до Наказу Міністерства торгівлі Республіки Білорусь від 02.04.1997№ 42 "Про норми товарних втрат, методики розрахунку та порядку відображення вобліку "облік руху товарів в організаціях роздрібної торгівлі ведеться ввартісному вираженні, і тому розрахунок загальної суми втрат товарів у межахнорм природного убутку за міжінвентаризаційний період проводиться внаступному порядку:

зіставляютьсяоблікові і фактичні залишки товарів по конкретному матеріально відповідальнійособі (бригаді) і визначається результат інвентаризації (недостача або надлишоктоварів);

ввипадку виявлення недостачі на підставі первинних документів, що відображаютьнаявність, надходження і списання (передачу) товарів, визначається вартістьреалізованого в роздріб за міжінвентаризаційний період кожного найменуваннятовару, по якому встановлені норми природного убутку;

суманормованих товарних втрат по даному виду товару визначається шляхом множеннявартості реалізованого у роздріб за міжінвентаризаційний період товару нанорму природного убутку;

загальнасума природного убутку всіх товарів за міжінвентаризаційний періодвизначається шляхом підсумовування розрахованих втрат всіх товарів, за якимивстановлені норми природного убутку;

порівнюютьсясуми виявленої недостачі і розрахованої природного убутку і визначаєтьсярозмір втрат, списуються в межах норм.

Однакпри обчисленні розміру природного убутку в межах встановлених Норм дляроздрібної торговельної мережі у роздрібний обіг не включаються товари:

-відпущені іншим магазинам, філіалам магазину (ятках, наметів), що маютьсамостійний облік матеріальних цінностей, а також продані у порядкудрібного опту соціально-культурним закладам (дитячим садкам, санаторіям,лікарням тощо) та іншим організаціям;

повернутіпостачальникам, а також здані на переробку;

списаніза актами внаслідок лому, кришення, псування, зниження якості, завіса іпошкодження тари.

Порядоквиявлення, актування та відшкодування втрат від завісу тари повинен обумовлюватисяв договорі поставки. У разі, якщо ці втрати по завісу тари несебезпосередньо підприємство торгівлі, то вони списуються на думку автора нарахунок 92 "Позареалізаційні витрати".

ЗгідноЗаконом РБ від 19.12.1991 № 1319-XII "Про податок на доданувартість ", оборотами по реалізації для цілей оподаткування визнаютьсятакож недостача, розкрадання та псування товарів; продаж та інше вибуття, включаючинестачу, основних засобів, нематеріальних активів та об'єктів незавершеногокапітального будівництва. Датою реалізації по відшкодуванню нестач і розкраданьтоварів є дата складання порівнювальної відомості чи іншого документа,підтверджує їх нестачу (пункт 13.2 Інструкції).

Наприклад.Розрахуємо завіс тари і складемо акт про завіс тари.

Визначимопісля продажу всієї партії масла коров'ячого вершкового шляхом зважування вагапорожньої тари. Вага тари порожньої без масла за фактом - 15,8 кг. Вага тари понакладної на отримання - 15 кг.

Сумазавіса становить 15,8 - 15,0 = 0,8 кг.

Відшкодуваннянедостачі по завісу тари може здійснюватися з таких джерел:

зарахунок наданої знижки (обумовлюється в договорі, вказується в протоколіузгодження цін, накладних на отримання товару),

зарахунок постачальника (обумовлюється в договорі, постачальник відшкодовує вартість завісатари після повного продажу товару на підставі претензійного акта,складеного на підставі акта про завіс тари),

зарахунок підприємства (обумов...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок