Лізинги » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Лізинги

Реферат Лізинги

Категория: Банковское дело

Прискорена амортизаціялізингового майна

Може застосовуватися з повідомленнямподаткових органів

Відносини лізингодавцяі орендаря із продавцем лізингового об'єкта

В якості солідарних кредиторів

0тветвенность за виконання продавцемумови договору купівлі-продажу

Лізингодавець не несе відповідальності,крім випадків, коли продавця вибирає він сам

Тривалість лізингового терміну

Близька до нормативного терміну служби іокупності об'єкта лізингу

Витрати старіння об'єкта угоди

Несе лізингодавець

Право викупу лізингового майнакористувачем

Може бути передбачено в кінці або до закінчення терміну договору

Предмети лізингу

Зазвичай дорогі об'єкти з тривалимстроком фізичного зносу

Облік об'єкта лізингу

На балансі лізингодавця і на позабалансовому рахунку 001 лізингоодержувачаабо за домовленістю між ними

Функції кредитора

Повне абочасткове фінансування покупки лізингодавцем предмета лізингу

При оперативному лізингу термін договору коротше, ніжекономічний термін служби майна. Об'єкт оперативного лізингу - це, якЗазвичай, устаткування з високими темпами морального старіння.

При оперативному лізингу відбувається часткова виплатавартості орендованого майна, тобто лізингодавець за час дії даногодоговору відшкодовує лише частину вартості обладнання і тому він вимушенийздавати його в тимчасове користування кілька разів, як правило, різнимкористувачам.

Таблиця 2.5 - Переваги оперативного лізингу

Зміст відносин Умови виконання Термін угоди

Значнокоротше періоду фізичного зносу об'єкта (сезонне, разове, цільове використання)

Сервісне обслуговування

Бере на себе лізингодавець

Ставки лізингових платежів

Зазвичай високі, так як включає всівитрати по сервісному обслуговуванню

Оперативний лізинг кращий у випадках, коли:

Орендар не бажає нести ризики щодо володіння майном;

Орендар не впевнений у своїй тривалійплатоспроможності;

Не вистачає коштів для купівлі об'єкта;

Треба переконатися в правильності вибору об'єкта

Ризики лізингодавця

З відшкодування вартості майна;

псування або загибелі об'єкта лізингу

Об'єкт лізингу

Найчастіше з високими темпами морального старіння; Вимагає спеціального технічного обслуговування;

По закінченні терміну угоди повторно здається в оренду бажаючим;

Складається на обліку у лізингодавця.

Орендар має право:

Достроково припинитилізинг і повернути майно власнику

Відшкодування первісної вартостіоб'єкта лізингу

Лізингові платежі не компенсують за один термін оренди

Відносини при поверненні об'єкта лізингу

У договорі вказується залишкова вартість об'єктана різні дати;

Орендар відшкодовує можливу різницю між передбачуваної залишкової та ліквідаційною вартістю об'єкта

Гарантії користувача

Забезпечити встановлену залишкову вартість об'єкта до закінчення контракту

Побудована на поділ права власності на актив і прававикористання цього активу, що відноситься до правової сфери діяльності,лізингова операція, як економічна форма діяльності, несе в собіелементи кредиту, оренди та інвестицій. Вважається, що лізинг має рядпереваг в порівнянні з іншими формами фінансування.

Для орендодавця лізинг - це вигідний спосіб вкладеннякапіталу, що дозволяє ефективно використовувати свої грошові активи. Дляорендаря лізинг є засобом фінансування необхідного майна дляпідприємницької діяльності та реалізації свого творчого потенціалу.

Переваги лізингу для країни орендаря:

Лізинг збільшує конкуренцію між джереламифінансування;

Лізинг підвищує загальний рівень капіталовкладень;

Сума лізингових угод не враховується в підрахункунаціональної заборгованості, тобто з'являється можливість перевищити ліміти кредиторськоїзаборгованості, встановлені Міжнародним валютним фондом по окремихкраїнам.

Таблиця 2.6 - Переваги лізингу

Перевага

Фактори, що обумовлюють перевагу

1 2

Зниження потреби у власному стартовому капіталі

Угода повністю фінансується лізингодавцем Не потрібнийодноразово оплачувати необхідне обладнання,що звільняє ліквіднізасоби користувача і збільшує оборотний капітал для розширення виробництва

Підвищення ступеня захисту кредитора

Угода забезпечується (гарантується) самим об'єктом лізингу При банкрутстві користувача об'єкт лізингуповертається власнику При неплатежах по лізингу об'єкт може бути затребуваний і проданий для погашеннязбитків

Гнучкість системи платежів

Можлива відстрочка першого платежу, поступове збільшення або зниження виплат завансом і т.д. Можливо здійснення виплат із прибутку у формі товарів і послуг, вироблених на взятому в лізинг обладнанні

Прискорена амортизація об'єкта лізингу, виведення з терміну контракту

Розширюється можливість оперативного оновлення застарілогообладнання та технічного переозброєннявиробництва Знижується оподатковуванийприбуток, прискорення науково-технічного прогресу

Економія на трансакціях

Знижуються адміністративні витрати за рахунок виключення трудомістких операцій по придбанню, утриманню, ліквідаціїі продажу майна

Податкові пільги, державнапідтримка лізингу

Зменшення оподатковуваного прибуткуза рахунок віднесення лізингових платежів насобівартість продукції. Зниження митних зборіві податків за операціями міжнародного лізингу. Отримане в лізинг майноне облягає податком у користувача

Зниження ризику у товаровиробника у зв'язкуз старінням устаткування

Ризик морального і фізичного зносу переноситься на лізингодавця.Користувач може взятив оренду новеобладнання

Збільшення виробничого потенціалу

Однаковий стартовий капітал дозв...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок